LEPA PESEM IN PRIJAZNO SNIDENJE V KOČEVJU

V PETEK, 6. MAJA 2016 SO SE V KOČEVJE PRIPELJALI IZ RAZLIČNIH KRAJEV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE ŠTEVILNI PEVCI IN PEVKE DRUŠTEV UPOKOJENCEV.  Da so lahko nemoteno prispeli v Športno dvorano Kočevje so poskrbeli člani DU Kočevje, saj so jih pričakali že na “rondoju”  pri Unionu in jih usmerjali na pravo pot.

Na prizorišču je bilo že ob 15 uri vse pripravljeno za tonsko vsaklajevanje posameznih zborov. Na radiu Univox Kočevje so pripravili vse potrebno za ozvočenje in medijsko predstavitev. Točno ob 17. uri se je prireditev  – 14. revija pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine, pričela s predvajanjem slovenske himne. Na to je bil predvajan film o mestu Kočevje z  okolico. 

Prireditev je povezovala članica Društva upokojencev Kočevje Jožica Rus Ponikvar.  Pozdravila je vse pevce in pevke in še posebej goste:

župana Občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča, gospo Marinko Levičar, poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Jožeta Jazbeca, predsednika Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine, gospoda Romana Hrovata, podžupana Občine Kočevje, gospoda Jožeta Žnidariča, predstavnika Zveze društev upokojencev Slovenije,  gospoda Dušana Krašovca, podpredsednika Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine.

Povzemamo besede napovedovalke Jožice Rus Ponikvar:

“Zelo smo veseli in zadovoljni, da je 14. revija pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine pri nas v Kočevju. Ta prireditev je še eden izmed pomembnih dogododkov, kateremu daje poseben pomen tudi Občina kočevje, predvsem pa naš župan.   Spoštovani gospod župan, vabim  Vas, da nam kot  pokrovitelj te prireditve spregovorite nekaj besed. ”

V nadaljevanju je župan navzoče vse lepo pozdravil in povedal nekaj zanimivih besed. Ravnotako je vse nastopajoče in občinstvo pozdravil tudi predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine Jože Jazbec.

K besedi so  bili povabljeni še: poslanka Državnega zbora RS gospa Marinka Levičar, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije gospod Jože Žnidarič in predsednik Društva upokojencev Kočevje gospod Bojan Levstik.

Za to revijo se je prijavilo 11 pevskih zborov, katere vam predstavljamo po vrsti kot so nastopili in kot jih je predstavila napovedovalka.

“1. Prvi bo oder zasedel Mešani pevski zbor Društva upokojencev Novo mesto. Letošnje leto je njihovo jubilejno, saj praznujejo 60 letnico neprekinjenega delovanja. Zbor je med večjimi v Sloveniji, saj prepeva kar 34 pevk in pevcev. Njihov izbor pesmi so slovenske ljudske in domoljubne pesmi, priredbe in tudi operete so že zapeli. Številni nastopi po Sloveniji so jim v ponos. Na leto imajo od 15 – 20 nastopov. Njihov zborovodja je Matej Burger, akademski glasbenik in profesor glasbe.  Zapeli bodo: – Krka sanjava  Lojzeta Slaka v priredbi   zborovodje Mateja Burgerja in Viharnik vrh gora Ivana Silvca s priredbo Slavka Avsenika ml.

2. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Veliki Gaber prepeva od decembra 2010 z imenom “Večerna zarja” pod vodstvom zborovodje Staneta Fuxa. Nastopajo na revijah pevskih zborov, na krajevnih proslavah, društvenih slovesnostih. Imajo svojo himno 2Večerna zarja”, ki jo je napisal njihov basist Tone Miklavčič, uglasbil pa vodja zbora Stane Fux. V zboru je trenutno 11 članic in članov, vendar vztrajajo in se trudijo, da bi nas navdušili. Slišali bomo: slovensko ljudsko “Pa ta jutranja zarja” priredba Viktor Mihelčič in “Roža” Franca Kramarja (Strahomer pod Krimom).

3. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Straža prepreva že 29. leto. Zbor šteje 24 članov, 16 pevk in 8 pevcev. Prejeli so že nekaj priznanj. Pojejo narodne, ponarodele in partizanske pesmi. Nastopajo na Različnih prireditvah, na vsakoletni reviji pevskih zborov, tudi na odprtem odru v Cankarjevem domu na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Vsako leto organizirajo v domačem kulturnem domu prireditev “Skupaj ohranjamo ljudsko pesem in ples”, ki bo 3. junija, kamor vabijo nas in vas. Od začetka zbor vodi gospod Mitja Bukovec. Prva pesem je narodna: “Reci mi še enkrat” s priredbo Tomaža Pirnata, druga pa: “Pojdam u Rute” priredba Matija Tomc (zapel Janez Kajžnik).

4. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Semič deluje že 14 let. Pevci in pevke, skupaj jih je 19, redno in z veseljem prihajajo na vaje. Druži jih prijateljstvo in veselje do petja. Z nastopi se predstavijo domačemu in tujemu občinstvu, le-teh  pa je bilo že veliko. Pri nas, v Kočevju, so prvič in upajo, da se bodo dobro odrezali. Njihova zborovodkinja je Ani Jankovič Šober. “Ko bi ljudje ljubili” France Gačnik in “Sen jo vido”  primorska ljudska v izvirni obliki.

5. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert sestavlja 14 članov. Letos so kreativno predstavili 6. koncert z naslovom  “Babica pripoveduje”. Kreativno pomeni, da so poleg petja vsestransko ustvarjalno izvajali besedno in glasbeno vsebino vsi člani zbora pod vodstvom zborovodkinje Duške Lah Peček. Zbor ima tudisvoje geslo: “Dokle živiš, poj! Če zmoreš, se tudi igraj! Ne štej napak,  ampak ustvarjaj! In, če le zmoreš, postaneš junak!”. Najprej bomo slišali ljudsko “Pri naši hiši je bogastvo” in s priredbo Duške Lah Peček “Glasbeno veselje”.

6. Ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika je bil ustanovljen leta 2003. Poje 17 pevk in en pevec, dirigentka je profesorica glasbe Irina Kolar. Zbor ohranja slovensko in belokranjsko ljudsko izročilo, pa tudi umetne in partizanske pesmi. Številni nastopi in priuznanja so jim v ponos, sodelovanje z mlajšimi glasbeniki pa prispeva k prijaznejšim odnosom med generacijami. Danes se nam bo zbor predstavil s pesmijo Miroslava Vilharja “Lipa”, skladatelja Davorina Jenka in s koroško ljudsko “Kje so tiste stezice” v priredbi Slavka Mihelčiča.

PO ČUDOVITEM PETJU NASTOPAJOČIH ZBOROV JE BIL ODMOR, V KATEREM STA ZAIGRALA UČENCA GLASBENE ŠOLE KOČEVJE Jaka F. Hribar, harmonika 8. razred in Anamarija Brezovar, harmonika 8. razred.

“Nadaljujemo z nastopi pevskih zborov.

7. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Črnomelj deluje od leta 2001 in šteje 20 pevk in pevcev. V teh letih je zbor   napredoval v ubranem triglasnem petju. Nastopil je na številnih proslavah in prireditvah v občini in izven nje. Pevce druži ljubezen do petja, prijateljstvo in prijetno druženje ob osebnih praznikih ter zaključkih pevskih sezon. Veliko pohval in priznanj so že prejeli za svoje uspešne nastope. Njihova zborovodkinja je Ani Jankovič Šober. Slišali bomo: “Ljubca moja, kdo te troštal” ljudska, ki jo je zapisal Niko Štritof in “Ena tička priletela” ljudska priredba Luka Kramolc.

8. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Mirna. Zbor je  bil ustanovljen aprila 1999 – sedaj šteje 26 pevk in pevcev. Zaradi odsotnosti njihovega zborovodje Diega Barriosa Rossa bo danes zbor vodila Valerija Rančigaj, predhodna zborovodkinja. Vsako leto imajo veliko število nastopov po Sloveniji in tudi izven naše domovine. Pesti jih pomanjkanje pevcev, saj bi radi povečali število ubranih glasov. Zapeli nam bodo: Oto Čeru “Dve beli brezi (Zmago Rafolt ) in “Nimam cajta …..

9. Moški pevski zbor Društva upokojencev Mirna peč “Rožmarin. V sestavu je 15 pevcev. Zbor poje na vseh vrstah prireditev, vsepovsod kamor so povabljeni: na porokah, različnih slavjih, predvsem pa v dobri in veseli družbi. Njihov zborovodja je Gorazd Kermc. Predstavili nam bodo primorsko ljudsko “Dve let in pol” priredba Tomaž Habe in priredba Janeza Močnika “Večernica” – stara nemška božična.

10. Mešani pevski zbor Društva upokoje4ncev Podgorje-Stopiče deluje drugo leto. V zboru poje 25 pevk in pevcev. Zborovodja prof. Anton Fink jih vodi v prijetnem pevskem vzdušju. Čeprav je njihov pevski staž zelo mlad, nastopajo v domačem društvu, v krajevni skupnosti in na koncertih z drugimi zbori. Slišali bomo: narodno “Meglica” priredba Oskar Dev in narodno “En vetrič je pihal” priredba Lojze Lepič.

11. Mešami pevski zbor Društva upokojencev Kočevje je bil ustanovljen leta 2012 na pobudo g. Leona Behina, ki jih je dve leti tudi vodil. Želja 19 pevk in pevcev je bila, da zapojejo tudi zborovske priredbe in takrat je zbor pričel voditi zborovodja Peter Berložnik. Njihov program se je razširil, nastopi so se številčno povečali, priredili so tudi že 3 samostojne koncerte. Uspešno delovanje zbora je njihova vestnost pri vajah in potrpežljivost pevovodje Petra. Če ne gre vedno vse po načrtih ne obupajo, pridno vadijo in si rečejo “Ne damo se”. Zapeli nam bodo priredbo Janeza Močnika “Nagajivka” Mirko Kunčič in priredba Uroša Kreka “Dečva moja je foušarca Oskar Dev.

Prireditev je bila zaključena ob  19. uri. Petje zborov so ocenjevali: strokovni del Matevž Novak, profesor ter člani: Janez Merhar za organizatorja DU Kočevje, Tone Kotar za PZDU in Jožef Žnidarič za ZDUS.

Komisija je na prvo mesto postavila Moški pevski zbor iz Mirne peči. 

(OPOMBA: komisija PZDU je ugotovila, da pri oceni zmagovalnega zbora niso bila upoštevana vsa  določena merila, zato je odločila, da je na prvem mestu  MEŠANI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV NOVO MESTO).

Za vse nastopajoče in goste je bila v isti dvorani pripravljena pogostitev. Zelo okusno večerjo so pripravili v Gostilnici “Falkenau” Kočevje, hitro in prijazno postrežbo pa je opravila SKUPINA ZA POSTREŽBO DU KOČEVJE POD VODSTVOM MERI KOČEVAR.

Za pokroviteljstvo, sodelovanje in izvedbo zelo zahtevne prireditve se iskreno zahvaljujemo:

 • za pokroviteljstvo in slavnostni govor županu Občine Kočevje dr. Vladimiru Prebiliču
 • Pihalnemu orkestru Kočevje za nastop pred Športno dvorano Kočevje v čast nastopajočim zborom
 • Vrtnemu centru Požar Kočevje za čudovito okrasitev odra s cvetjem
 • Glasbeni šoli Kočevje
 • Javnemu skladu RS za kulturo – Območni enoti Kočevje
 • Javnemu zavodu za šport Kočevje
 • Gasilski zvezi Kočevje
 • Radiu Univox Kočevje
 • Gostilnici “Falkenau” Kočevje
 • Mestni kavarni Kočevje
 • vsem članom DU Kočevje za sodelovanje na pripravah prireditve.

 

DSCI4903 DSCI4904 DSCI4905 DSCI4906 DSCI4908 DSCI4909 DSCI4910 DSCI4911 DSCI4912 DSCI4913 DSCI4915 DSCI4916 DSCI4918 DSCI4919 DSCI4921 DSCI4923 DSCI4924 DSCI4925 DSCI4926 DSCI4927 DSCI4928 DSCI4929

 

 

(Visited 140 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja