Občni zbor 2016

31.marca 2016 je v prostorih Šeškovega doma potekal občni zbor DU Kočevje. Vse navzoče  člane društva in gosta, direktorico občinske uprave gospo Lili Štefanič in predsednika PZDU Dolenjske in Bele Krajine gospoda Jožeta Jazbeca,  je najprej nagovorila in pozdravila  predsednica Ana Kosten. Po nastopu  MePZ  društva,   je izvoljeno delovno predsedstvo, v sestavi  predsednice Barbke Bižal-Kolar, člana Gojka Bunjevca in članice   Tatjane Novak , zasedlo prostor na odru. Da pa se je vse zapisalo, je poskrbela zapisnikarica Marija Jerbič.

Po opravljeni 1.točki dnevnega reda, je predsednica predlagala še ostale točke:

2. izvolitev verifikacijske , kandidacijske in volilne komisije, zapisnikarice in dveh overovateljev zapisnika.

3.poročilo predsednice društva za preteklo štiriletno obdobje

4.poročilo nadzornega odbora

5.poročilo verifikacijske komisije o številu prisotnih članov na občnem zboru

6.razprava po poročilih in sklepanje o potrditvi poročil

7.volitve:delegatov občnih zborov, predsednika, podpredsednika, tajnika in članov izvršnega odbora, članov nadzornega odbora in članov častnega razsodišča

8.podelitev priznanj zaslužnim članom društva   in

9.razno

Dnevni red zbora je bil soglasno sprejet, v nadaljevanju so bili, pod 2.točko, izvoljeni naslednji člani:

  • verifikacijska komisija: predsednica Nevenka Križ,  članici Darinka Novak in Andreja Bartol
  • kandidacijska in volilna komisija: predsednica Ljiljana Črnkovič, članici Irena Šercer in Željka Jelenovič
  • zapisnikarica Marija Jerbič
  • overovatelja zapisnika : Mira Letig in Branko Košorog

Sledila so poročila.

  • Predsednica Ana Kosten je izčrpno opisala delo društva v preteklem 4 letnem mandatnem obdobju ( celotno poročilo je objavljeno na spletni strani)
  • Svoje poročilo je prebral predsednik Nadzornega odbora gospod Feliks Žagar. Odbor v preteklem mandatnem obdobju ni ugotovil nepravilnosti.
  • Predsednica verifikaciske komisije Nevenka Križ  je podala poročilo o zboru. Udeležilo se ga je 232 članov in na osnovi 29. člena Pravil društev je bil zbor sklepčen, ko se je s pričetkom počakalo 15 minut.

V razpravah po poročilih so sodelovali  gospod Jože Jazbec, gospa Lili Štefanič in predstavnici DU Loškega potoka in Sodražice. Vsi so pohvalili delo društva, ki je pod vodstvom  neutrudne predsednice Ane Kosten doseglo  zavidljive uspehe.  Na osnovi  podanih poročil, je bil nato  soglasno sprejet sklep, o razrešnici  starim organom društva. V nadaljevanju  zbora, je predsednica kandidacijske in volilne komisije Ljiljana Črnkovič, po predlogu predsedstva in izvršnega odbora,  predlagala novo kandidatno listo.

I . PREDSTAVNIKI ZBOROV ČLANOV PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

a) KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA VAS-LIVOLD-MOZELJ

  1. Nevenka Križ
  2. Gojko Bunjevac

b) KRAJEVNA SKUPNOST KOČEVSKA REKA

1. Anton Malnar

c) KRAJEVNA SKUPNOST RUDNIK-ŠALKA VAS-ŽELJNE-KLINJA VAS

1. Angela Kotnik

2. Ljudmila Marentič

3.  Dragica Jalovec

č) KRAJEVNA SKUPNOST PREDGRAD

1. Vida Lambert

d) KRAJEVNA SKUPNOST STARA CERKEV- GORENJE-KOBLARJI-SLOVENSKA VAS

1. Branko Košorog

2. Fani Kordiš

e) KRAJEVNA SKUPNOST KOČEVJE

1. Irena Šercer

2. Ivanka Peček

3. Tone Obranovič

4. Jožica Kovač

5. Kristina Žele

6. Vlado Kočevar

7. Milan Trope

8. Živka Komac

9. Halina Cvelbar

10. Špela Imenšek

II.  IZVRŠNI ODBOR – poleg predsednika, podpredsednika in tajnika še osem članov.

–  predsednik   Bojan Levstik

– podpredsednica   Barbka Bižal-Kolar

– tajnica    Marija Jerbič

člani:     Milan Križaj,  Irena Šercer, Nevenka Križ, Tatjana Novak, Ljiljana Črnkovič, Ivan Novak, Sonja Jurkovič, Štefan Šoštarko

III. NADZORNI ODBOR

–  članica Ana Kosten  ,  namestnica Antonija Grabrovec

– članica Andreja Bartol,  namestnica Vesna Žabnikar

–  član Leon Behin,   namestnica Ljudmila Trdan

IV. ČASTNO RAZSODIŠČE

–  član Janez Pezdirc,  namestnica Bernardka Novak

–  član Marija Kraus,  namestnica Jožica Ponikvar Rus

– članica Bernarda Čokorilo, namestnik Hinko Jarni

Volitve so bile javne za celotno kandidatno listo, kandidati pa po glasovanju soglasno sprejeti. Delovna predsednica je  nato  predala besedo novemu predsedniku Bojanu Levstiku, ki je v nagovoru dejal, da je prejel društvo v dobrem stanju in da se bo z novo ekipo potrudil, da tako tudi ostane.

V nadaljevanju sta predsednica in podpredsednik društva podelila priznanja zaslužnim članom društva: Gojku Bunjevac, Stanku Činkelj, Jožici Činkelj,Božidari Dulmin, Danici Dulmin, Majdi Klepac, Dragici Kranjec, Angeli Kotnik, Vidi Lambert, Kristini Žele, Ani Mavrin, Vladimiri Oberstar, Marici Logar, Veroniki Nimac,

Erni Grže, Mariji Lipovac, Mariji Štefanič in Katarini Koren. Za uspešno delo se je predsednici Ani Kosten zahvalil Tone Obranovič  ter ji podaril sliko društva in šopek cvetja.  Šopek iz njegovih rok in darilce iz Aninih,  je prejela tudi tajnica Andreja Bartol, za svojo dobro voljo, marljivost in zanesljivost. Za presenečenje,  je poskrbela članica DU Vladimira Klun Žerjav, ki  je predsednici  izročila prelep portret.  V zahvali je  med drugim  zapisala:

Ana Kosten – vzornica vsaki ženski, vsaki Slovenki,

združuje  talent in delovnost,

voljo in sposobnost,

prijaznost in pozornost

poštenost in odgovornost.

Z vrtnico, toplim stiskom rok in zahvalo,pa je Ana nagradila tudi svoje sodelavce:  Toneta Obranoviča, Tatjano Novak, Nevenko Križ, Vlada in Meri Kočevar  ter Ireno Šercer, uspešno okrevanje  je zaželela  še Jožetu Kozini, ki  zaradi bolezni žal  ni bil prisoten.  Na koncu je predsednik PZDU  Dolenjske in Bele krajine g. Jazbec  predsednici  podelil  še plaketo za zasluge.

Za lepo ozaljšan oder s spomladanskim cvetjem je poskrbel Vrtni center Požar Kočevje.  Gospe Nevenki Požar se iskreno zahvaljujemo za dobro in uspešno sodelovanje.

Občni zbor se je v prijetnem vzdušju končal s točko razno, ki pa je bila pravzaprav povabilo vsem v preddverje, na druženje in pogostitev, za katero je poskrbela skupina za postrežbo. Na pomoč je priskočila tudi Mestna kavarna Kočevje,  ki je zagotovila primerne kozarce za postrežbo. Vodstvo društva se zato zahvaljuje za izkazano pomoč v tej smeri.

 

 

DSCI4608 DSCI4609 DSCI4611 DSCI4614 DSCI4615 DSCI4616 DSCI4617 DSCI4618 DSCI4619 DSCI4620 DSCI4621 DSCI4622 DSCI4623 DSCI4625 DSCI4626 DSCI4627 DSCI4628 DSCI4629 DSCI4630 DSCI4631 DSCI4633 DSCI4634 DSCI4635 DSCI4636 DSCI4637 DSCI4638 DSCI4639 DSCI4643 DSCI4645 DSCI4646 DSCI4647 DSCI4649 DSCI4650 DSCI4651 DSCI4652 DSCI4653 DSCI4654 DSCI4656 DSCI4657 DSCI4658 DSCI4659 DSCI4661 DSCI4662 DSCI4663 DSCI4664 DSCI4666 DSCI4667 DSCI4668 DSCI4670

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 86 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja