DOGODKI NA ZDUS

29. junija 2016 je potekal ZBOR ČLANOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE v Delfin hotelu ZDUS v Izoli. Zbor predstavljajo delegati iz posameznih pokrajinskih zvez – za Dolenjsko in Belo Krajino so prisotvovali izvoljeni delegati: Ana Bilbija, Dušan Krašovec in Ana Kosten.

Zbor je obravnaval

  1. Letno poročilo ZDUS o poslovanju za leto 2015
  2. poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Na osnovi poročil in po obsežni razpravi so bila vsa poročila potrjena.

ZBOR JE OBRAVNAVAL TUDI  IZJAVO O ODSTOPU Z MESTA PREDSEDNIKA  ZDUS (ki je bil izvoljen v preteklem letu) ANTONA DONKA ZARADI BOLEZNI (možganska kap). Anton Donko je bil na zboru prisoten in je svoj odstop osebno obrazložil.  Poudaril je, da mu bolezen onemogoča normalno delo na ZDUS, zato je moral takšno odločitev tudi sprejeti. Delegati smo zato, na predlog kadrovske komisije,  za čas do decembra letos  za predsednika izvolili Janeza Sušnika, dosedanjega podpredsednika.  V tem času se izvrši vse postopke za izvolitev predsednika ZDUS, ki bo naslednja štiri leta vodil zvezo. 

Anton Donko je bil  nekaj let tesni sodelovalec predsednice ZDUS dr. Mateje Kožuh Novak. Kot podpredsednik je bil vpoznan v delo zveze, zato  smo ga v lanskem letu, po prenehanju mandata takratni predsednici Kožuhovi, na zboru delegatov  soglasno in z velikim aplavzom izvolili za predsednika. Njegov sedanji odstop smo z žalostjo v srcih sprejeli, saj je bolezen tako huda, da ne more nadaljevati z delom predsednika ZDUS.

Istega dne je zasedala tudi skupščina hotela “Delfin” ZDUS Izola, kjer so izvolili nov nadzorni odbor. V kratkem bo tudi razpis za direktorja/ico hotela. Dosedanje vodstvo je uspešno vodilo poslovanje hotela, zato si samo želimo, da bi z delom nadaljevali tudi v naslednjem mandatnem obdobju.

 

Zabeležila: Ana Kosten

(Visited 15 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja