Stanovanja – prednostna lista 2019

Na osnovi 15. člena Pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem, komisija za gospodarske in stanovanjske zadeve pri Društvu upokojencev Kočevje

   RAZPISUJE

NATEČAJ ZA DOLOČIOTEV PREDNOSTNE LISTE PROSILCEV ZA NAJEM NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA ZA LETO 2019

 

1. Do najema namenskega najemnega stanovanja je upravičen prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  •     je oseba s statusom upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma stara nad 65 let,
  •     je njeno zdravstveno stanje takšno, da mu omogoča samostojno bivanje v stanovanju
  •     je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in ostale stroške, ki so vezani na najem                 stanovanja (dohodkovni cenzus)

2. Pri določitvi prednostnega vrstnega reda za pridobitev konkretnega stanovanja v najem se praviloma upoštevajo  naslednji kriteriji:

  •   stanovanjski status in stanovanjske razmere prosilca,
  •   zdravstveno stanje prosilca,
  •  status starostnega upokojenca in starost prosilca,
  •  stalno prebivališče na območju, kjer se nahaja stanovanje,
  •  t.i. čakalna doba na najem stanovanja v lasti Nepremičninskega skalda.

3.  Prosilci za uvrstitev na prednostni vrstni red podajo pisno vlogo in izpolnijo obrazec, ki ga prejmejo v pisarni Društva upokojencev Kočevje, Reška cesta 5 in sicer v ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure in v četrtek od 14.00 do 17.00 ure.

4. Rok, v katerem lahko prosilci oddajo pisno vlogo za uvrstitev na prednostno listo za najem stanovanja je 30 dni od objave razpisa.

5. Prosilci bodo o uvrstitvi na prednostno listo obveščeni v 15 dneh po izteku razpisa.

6. Vsa pojasnila o navedenem razpisu lahko zainteresirani prejmejo v pisarni DU Kočevje na Reški cesti 5.

 

Kočevje, 19.11.2018                                                                                                                 Predsednik komisije: Milan Križaj

(Visited 16 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja