Seja predstavnikov občnih zborov društva

27 .marca 2019 je ob 10. uri v sejni sobi društva potekala SEJA PREDSTAVNIKOV OBČNIH ZBOROV. Prisotnih je bilo 10 od skupno 19 delegatov ter: predsednik  društva Jože Kozina, podpredsednica Barbka Bižal Kolar, predsednica nadzornega odbora Ana Kosten, predsednica inventurne komisije Milka Špehar, računovodkinja Nevenka Buchvald in tajnica društva Marija Jerbič.  Seje sta se udeležila tudi predsednik PZDU Dolenjske in Bele Krajine Jože Jazbec in podpredsednik  PZDU Dušan Kraševec.

Po izvolitvi delovnega predsedstva :  predsednik Jože Kozina , članici Barbka Bižal Kolar in Nevenka Križ,  zapisnikarica  Marija Jerbič in  overovatelja Tone Obranovič in Vlado Kočevar  je je seja nadaljevala po

DNEVNEM REDU       

1. Poročilo o delu društva za leto 2018

2. Obravnavanje zaključnega računa društva za leto 2018

3. Obravnava poročila inventurne komisij

4. Poročilo nadzornega odbora

5. Razprava po poročilih in sklepanje o sprejemu predlogov pod točko 2., 3. 4.in 5

6. Program dela za leto 2019

7. Finančni plan za leto 2019

8. Razno.

 Sledila so poročila:

 • Poročilo o delu društva v letu 2018 so podali predsednik društva Jože Kozina, podpredsednica društva Barbka Bižal Kolar in Irena Šercer.
 •  Obrazložitev  zaključnega računu je podala računovodkinja Nevenka Buchwald.  Predložila je tudi vso potrebno dokumentacijo o poslovanju društva.
 •  Poročilo inventurne komisije je podala predsednica Inventurne komisije Milka Špehar
 •  Poročilo je podala predsednica NO Ana Kosten. Pohvalila je tudi vse, ki delajo prostovoljno in tako zmanjšajo stroške za investicije in vzdrževanje.

Sklepi: 

 • Sprejme se poročilo o delu društva za leto 2018
 • Sprejme se poročilo nadzornega odbora in potrdi zaključni račun društva za leto 2018 ter poročilo inventurne komisije.
 • Potrdi se program dela društva za leto 2019
 • Potrdi se finančni plan za leto 2019, v katerem je predsednik društva obrazložil, da je v letošnjem letu največja investicija vgradnja osebnega dvigala, katero bo invalidnemu članstvu omogočilo lažji dostop do prostorov društva. Izvajalec del je že izbran, trenutno pa poteka zbiranje potrebnih finančnih sredstev.

V razpravo, ki je sledila  se je najprej vključil predsednik PZDU g. Jože Jazbec, ki je prišel na zadnji obisk kot predsednik PZDU.  Poudaril  je, da ga je  poslušanje poročila o delu društva v letu 2018 ponovno prepričalo, da je priznanje ZDUS za najboljše društvo v PZDU Dolenjske in Bele Krajine v letu 2018, prišlo v prave roke. Še posebej je izpostavil dosežke na športnem in  kulturnem področju. Dotaknil se je tudi uspešnega projekta »starejši za starejše« Za opravljeno delo je društvu še enkrat čestital in se zahvalil za dobro sodelovanje v PZDU. Veseli ga, da je kočevsko društvo v dobrih odnosih z drugimi društvi v pokrajini in drugimi društvi, tudi na mednarodnem nivoju. Še posebej je  pohvalil  dobro sodelovanje  z Občino Kočevje in se poslovil z besedami: delajte tako uspešno tudi v prihodnje, radi se imejte.

Jože Kozina se je g. Jazbecu zahvalil za 12-letno uspešno delo v PZDU in mu zaželel vse dobro še v prihodnje.

K besedi se je prijavil tudi g. Dušan Kraševec podpredsednik PZDU oz. predsednik DU Dolenjske Toplice. Tudi on je čestital društvu za delo v preteklem letu z upanjem, da se bo ob priliki ponovnega obiska pripeljal z dvigalom.

Razpravljali  so še:

 • Živka  Komac, ki je pohvalila društvo
 • Ana Kosten, ki je poudarila, da je v času ko je bil predsednik PZDU g. Jazbec, bila sama podpredsednica in da sta zelo dobro sodelovala. Povedala je še, da bo v letu 2020 70-letnica društva, na katero se bo potrebno zelo dobro pripraviti. Fotografski krožek bo pripravil razstavo o zgodovini društva. Predstavila je tudi tokratno razstavo, ki sta jo pripravili dve članici fotografskega krožka. Prisotne seznani še zgodovino sodelovanja z Občino Kočevje.  Med drugim  je pohvalila spletno stran, pogreša pa več člankov v reviji Vzajemnost.
 • Barbka Bižal Kolar je izkoristila prisotnost predsednika PZDU in se dotaknila Revije Pevskih zborov  DU Dolenjske in Bele krajine. Izrazila je nestrinjanje s kriteriji, ki določijo najboljši zbor na reviji ( ta je potem delegiran za nastop na državnem nivoju ) , saj vedno zmagujejo zbori z dolgoletnim delovanjem, ne glede na njihovo kvaliteto, tako da  je našemu relativno mlademu zboru napredovanje. kljub kvaliteti nedosegljivo.
 • Dušan Krašovec se je v nadaljevanju dotaknil letošnjih prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki bodo v organizaciji ZDUS od 14.5. do 16.5.2019 na Gospodarskem razstavišču. Sodelovalo bo tudi naše društvo; nastopili bodo MePZ, plesalke in gledališka skupina
 • Barbka Bižal Kolar je omenila še  Knjigoteko, na novo nastajajočo  društveno knjižnico, ki bo našim članom omogočala brezplačen dostop do knjig in bo tudi baza knjig za Bralno značko.

Seja je bila zaključena ob 12.00 uri, po uradnem delu je bila organizirana še malica za vse prisotne.

 

Po zapisniku Marije Jerbič.  povzetek zapisala Barbka

 

(Visited 54 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja