• DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
    Uradne ure:
    vsak ponedeljek od 9,00 do 12,00 ure in
    vsak četrtek od 14,00 do 17,00 ure.

    Kontakti>>

Šport v oktobru

Končana so že nekatera društvena prvenstva. Rezultati:

Balinanje moški:  nastopilo je 11 tekmovalcev

1. Franc Miklič

2. Jože Henigman

3. Dore Goljevšček

4. Dušan Kuk

Kegljanje v kroglo na vrvici – ženske:  nastopilo je 7 tekmovalk

1. Bruna Volčjak

2. Majda Klepac

3. Marija Jerbič

 

 

Kegljanje s kroglo na vrvici – moški:  nastopilo je 8 tekmovalcev

1. Štefan Šoštarko

2. Franc Šturm

3. Martin Kajfež

 

 

Petanka – ženske: nastopilo je 5 tekmovalk

1.Vera Veselič

2. Bruna Volčjak

3. Vera Janež

Petanka  – moški:  nastopilo je 8 tekmovalcev

1. Anton Jalovec

2. Ivan Novak

3. Martin Kajfež