Najemna stanovanja

Na osnovi 15. člena Pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem, komisija za gospodarske in stanovanjske zadeve pri Društvo upokojencev Kočevje

                                               RAZPISUJE

NATEČAJ ZA DOLOČITEV PREDNOSTNE LISTE PROSILCEV ZA NAJEM NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA ZA LETO 2020

 

1. Do najema namenskega najemnega stanovanja je upravičen prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je oseba s statusom upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma stara nad 65 let;
  • je njegovo zdravstveno stanje takšno, da mu omogoča samostojno bivanje v stanovanju;
  • je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in ostale stroške, ki so vezani na najem stanovanja (dohodninski  cenzus).

2. Pri določitvi prednostnega vrstnega reda za pridobitev konkretnega stanovanja v najem se praviloma upoštevajo naslednji kriteriji:

  • stanovanjski status in stanovanjske razmere prosilca;
  • zdravstveno stanje proslca;
  • status starostnega upokojenca in starost prosilca;
  • stalno prebivališče na območju, kjer se nahaja stanovanje;
  • t.i. čakalna doba na najem stanovanja v lasti Nepremičninskega sklada.

3. Prosilci za uvrstitev na prednostni vrstni red podajo pisno vlogo in izpolnijo obrazec, ki ga prejmejo v pisarni Društva upokojencev Kočevje, Reška cesta 5 in sicer v ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure ali v četrtek od 14.00 do 17.00 ure.

4. Rok, v katerem lahko prosilci oddajo pisno vlogo za uvrstitev na prednostno listo za najem stanovanja je 30 dni od objave razpisa, to je do 18. decembra 2019.

5. Prosilci bodo o uvrstitvi na prednostno listo obveščeni v 15 dneh po izteku razpisa.

6. Vsa pojasnila o navedenem razpisu lahko zainteresirani prejmejo v pisarni DU Kočevje na Reški cesti 5.

Predsednik komisije: Milan Križaj

 

(Visited 126 times, 1 visits today)

2 thoughts on “Najemna stanovanja

    1. Verjetno mislite razpis za leto 2021. Zaradi korone in dopisne seje stanovanjske komisije ( po pošti ), rezultati trajajo malo dlje. Ko bo oblikovan sklep, bo objavljen na spletni strani. LP

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja