SO LETA MINILA………… In tudi zapeli smo…..8 del

IN TUDI ZAPELI SMO

zapisala Olga Ožbolt

V društvo upokojencev Kočevje sem se včlanila 4.aprila 1987 leta z namenom, da bi se vključila v različne dejavnosti, ki naj bi se izvajale v društvu. Žal je bilo takrat organizirano le izletništvo in šport. Želja in interesov za delovanje in druženje pa je bilo zlasti med članicami veliko, le mentorjev ni bilo. Veliko težav je bilo tudi zaradi pomankanja prostorov. Prva leta smo imeli na razpolaga e eno majhno sobico v pritličju, ki je bila vedno prezasedena. Trdna volja in vztrajnost pa sta le omogočili, da smo uspeli organizirati naslednje dejavnosti: rekreacijo, pohodništvo, ročna dela in kulinariko. Kljub skromnim pogojem so se kmalu pokazali prvi vidni rezultati, kar nam je bilo v veliko zadovoljstvo in vzpodbudo pri nadaljnjem delu. Že naslednje leto 18.avgusta 1988 smo pripravili prvo kulinarično razstavo s kratkim kulturnim programom. Ob tem dogodku smo se odločili, da ustanovimo- za potrebe društva- še pevsko skupino, ki je ob ustanovitvi štela 6 članic. To so bile: Marija Grmovšek iz Dolge vasi, Angelca Kotnik iz Dolge vasi, Milka Mesojedec iz Kočevja, Ivanka Draškovič iz Kočevja, Maja Marinč iz Kočevja in Olga Ožbolt iz Kočevja kot vodja skupine. Vse pevke smo bile članice društva. Bile smo prizadevne, disciplinirane in vztrajne. Redne vaje smo imele enkrat na teden, po potrebi pa tudi dvakrat. Kljub oddaljenosti ali slabemu vremenu smo se vaj redno udeleževale. Vaje so bile včasih naporne, vendar smo ob petju res uživale in doživele veliko lepih trenutkov.

V društvu smo vsako leto organizirali sledeče proslave in prireditve: 8. februar – kulturni praznik, 8. marec – dan žena, september – sprejem novih članov, oktober – razstava v likovnem salonu, 26. december – silvestrovanje ter jubileji članov društva. Na željo svojcev smo obiskale jubilanta/-ko, podarili šopek vrtnic in poskrbeli za kratek kulturni utrinek. Jubilanti so bili: Marija Petrovčič 90 let- Fara, Franc Lavrič 90 let – Dolga vas, Franci Hrovatin 80 let – Kočevje, Franci Korelc 80 let – Kočevje, Jože Svete 70 let – Kočevje, Jože Špolar 70 let – Stara Cerkev, Olga Mohar 70 let – Kočevje, Ivanka Leskovšek 60 let – Kočevje, Nada Knez 60 let – Kočevje, Meri Kočevar 60 let – Kočevje, Ivanka Komljenovič 60 let – Breg pri Kočevju, Angelca Kotnik – zlata poroka, Dragica in Tone Šercer – zlata in biserna poroka, Anica in Miha Ofak – zlata poroka.

Društvo je tudi poskrbelo, da smo vsaj enkrat v letu organizirali srečanje in pripravili kulturni program za naše člane v podružnicah Kočevska Reka, Fara, Osilnica, Stari trg ob Kolpi in Koprivnik.

Število pevk v skupini se je nenehno spreminjalo. Nekatere so odhajale ( bolezen, smrt), vključevale pa so se nove, kar je utečeno delo v skupini močno bremenilo. ko je skupina štela 10 pevk, sem prenehala z vpisovanjem  novih članic. Pevke druge pevske skupine v društvu so bile: Milka Mesojedec, Elica Ponikvar, Pepca Jerič, Pavla Vidmar, Ivanka Draškovič, Ivanka Leskovšek, Angelca Kotnik, Lojzka Lesar, Majda Marinč in Olga Ožbolt kot vodja skupine.

Kjerkoli  smo nastopale, so nam radi prisluhnili in uživali ob našem petju.

leta 1995 sem zaradi bolezni prenehala z vodenjem pevske skupine. Po dveletni odsotnosti sem se vrnila in zopet prevzela vodenje te skupine, vendar pa z vajami ni bilo mogoče nadaljevati, ker so postale zelo obremenjujoče. Po posvetu s takratnim predsednikom Jožetom Svetetom sem se tej pevski skupini odrekla in pričela ustanavljati novo. Bila sem prijetno presenečena nad številom prijavljenih pevk. Moje delo v društvu je bilo že tako utečeno, da sem z lahkoto leta 1997 ustanovila novo skupino 8 članic – oktet. Po nasvetu predsednika je skupina privzela naziv ODMEV. To je bila moja tretja pevska skupina. Članice ODMEVA smo bile: Olga Ožbolt- vodja, Marija Henigman, Metoda Bobič, Nada Knez, Ivanka Leskovšek, Anica Ofak, Ivanka Komljenovič in Anka Abramovič.

Vsak nov začetek je težak in tako je bilo tudi z uvajanjem pevk skupine Odmev. Kljub temu je bilo sedaj moje delo na vajah in nastopih veliko lažje. Skupini se je pridružila kolegica Anka Abramovič, ki je bila pripravljena povsod sodelovati. Skupaj sva pripravljali programe, skrbeli za oblačila in vsebino pesmi. V skupini je bila nenadomestljiva. Vedno je znala popestriti naše vaje, s svojo vedrino je vnašala med nas le pozitivno energijo. Bila je zanesljiva pevka in redna povezovalka programov na različnih prireditvah in proslavah.

Vokalna skupina Odmev je kmalu postala zelo iskana tudi za nastope izven društva. V letu dni smo imele redno od 20 do 24 nastopov. Vaje so bile po potrebi tudi dvakrat tedensko, katerih so se pevke redno udeleževale, petje in nastope so jemale resno in odgovorno. Vseh deset let je bilo v skupini mnogo razumevanja. Petje nas je družilo in povezovalo, postale smo dobre prijateljice in stike ohranjamo tudi še naprej.

V letih delovanja je naša pesem odmevala na koncertih v Šeškovem domu, srečanjih pevskih zborov v Dolenji vasi, Velikih Poljanah, v dolenjski regiji v Dolenjskih Toplicah, Krajevni skupnosti Kočevje, Ljudski univerzi Kočevje, Združenju borcev Kočevje, Združenju SD Kočevje, ZB Dobrnič, Društvu izgnancev Kočevje, Hiši varnega zavetja Kočevje, srečanjih v Gotenici in v Domu starejših občanov Kočevje ( tri prireditve na leto).

V Domu starejših občanov Kočevje so tudi imeli svojo pevsko skupino, s katero smo vadili enkrat tedensko in vsako leto nastopali na SREČANJU SOCIALNIH ZAVODOV po različnih krajih Slovenije. Uvrstitev skupine je bila vedno dobra – drugo mesto.

Bili pa so tudi žalostni trenutki. Na željo svojcev smo zapele našim članom tudi na pogrebu Mariji Grmovšek, Rezki Ožura, Katji Rauh in Mariji Vesel. Temu nisem bila kos, ker je bilo zame preveč stresno.

Skupina Odmev je za svoje dolgoletno in uspešno dobila več priznanj in odlikovanj. Zadnji nastop smo imele na prireditvi društva v Šeškovem domu leta 2008, ko je vsaka pevka osebno dobila priznanje društva.

 

NOVA PRIDOBITEV NA DRUŠTVU – MEŠANI PEVSKI ZBOR 

zapisala Barbka Bižal Kolar, predsednica pevskega zbora

Ko so leta 2011, na letovanju na Braču, po kosilu pevke in pevci spontano zapeli, še slutili niso, da so bili to prvi zametki MePZ DU Kočevje. Veselje do petja je takrat združilo kar 28 članic in članov našega društva. Leon Behin je imel s seboj nekaj besedil pesmi, Anton Križ je poskrbel, da so jih na recepciji hotela razmnožili in pričeli so s popoldanskimi in večernimi vajami. Vaje so obrodile sadove in konec letovanja so že okronali s koncertom v avli hotela.

Dopust je minil in želja po zboru je šla počasi v pozabo. Pa je prišlo silvestrovanje n veselo druženje je obudilo idejo o zboru. Prvo srečanje in prva vaja pevske skupine DU Kočevje je bila tako že 19.1.2012. Udeležilo se je je 9 članov, za vodjo so izbrali Leona Behina. Novica o novo ustanovljenem zboru je hitro privabila nove člane, na naslednji vaji jih je bilo že 14, število pa se je kmalu povečalo na 18 in približno tako je, skozi leta z manjšimi spremembami, ostalo vse do današnjih dni.

Repertoar MePZ DU Kočevje, tako so se poimenovali zaradi mešane zasedbe, je bil ob spremljavi diatonične harmonike sestavljen iz slovenskih ljudskih in ponarodelih pesmi ter priljubljenih popevk. Tedanja predsednica društva Ana Kosten, ki je bila velika podpornica zbora, je že kmalu poskrbela za njihov prvi nastop, in sicer na prireditvi ob dnevu žena 8.3.2012 v Kanižarici. Sledili so nastopi na občnem zboru, na Reviji pevskih zborov PZDU Dolenjske regije v Šentjerneju, posneli so tudi 4 pesmi za oddajo Modri pristan na radiu Univox. Najpomembnejši nastop pa jih je čakal v mesecu septembru. Takrat so sodelovali v kulturnem programu na srečanju prostovoljcev in prostovoljk projekta “Starejši za starejše” Dolenjske regije, Bele Krajine in Severnoprimorske v Kočevju, katerega se je poleg drugih vidnih gostov udeležil tudi takratni predsednik republike dr. Danilo Türk. Nastop na tako velikem dogodku je bil za “mladi” zbor velika čast. Novembra so nastopili še na pevski reviji Jesen na podeželju, prvo leto delovanja pa so zaključili z decembrskim nastopom na mestni ploščadi in na društvenem silvestrovanju. Z rastjo zbora in novimi obveznostmi se je pokazala potreba po koordinatorju in organizatorju, zato so izvolili za predsednika Hinka Jarnija, kronologijo zbora pa je vodila Špela Imenšek.

Drugo leto delovanja zbora se je pričelo z intenzivnimi vajami, saj so bili pred njimi novi veliki izzivi. Poleg nastopov na društvu so se udeležili tudi Srečanja zborov Dolenjske in Bele Krajine ter revije Kočevska poje  in ocene selektorjev so pokazale, da je treba zboru dodati novo dimenzijo in kvaliteto. Kritike so jim dale nove smernice za delovanje in z vso vnemo so se začeli pripravljati na svoj 1.samostojni koncert v septembru. Konec avgusta so odšli celo na avstrijsko Koroško v Pliberk, kjer so nastopili na praznovanju 60-letnice tamkajšnjega DU.

Za koncert, ki je bil 27.9.2013 v dvorani Šeškovega doma, v počastitev občinskega praznika, so pripravili 12 pesmi. Na slavnostno prireditev so povabili pevsko instrumentalno skupino invalidskega podjetja Želva iz Ljubljane, Pihalni orkester Kočevje in plesno skupino DU Kočevje Zimzelenke. Poslušalci v dvorani so nastopajoče nagradili z bučnim aplavzom, lepe in vzpodbudne besede na druženju ob sladkih dobrotah po koncertu pa so bile za pevke in pevce še dodatna nagrada.

December 2013 je zboru prinesel prvo veliko spremembo. Leon Behin je izrazil željo, da bi ga na mestu pevovodje zamenjal nekdo z glasbeno izobrazbo. Sam je bil namreč ljudski pevec, zbor pa je za napredovanje potreboval “nekaj več” kot le prepevanje ljudskih pesmi, saj so revije vključevale tudi priredbe in umetne pesmi, katerim pa zbor pod njegovim vodstvom ni bil več dorasel.

Tako je z januarjem 2014 prišel v MePZ DU Kočevje nov zborovodja Peter Berložnik, ki je takrat poučeval na Glasbeni šoli Kočevje. Tisto “nekaj več”, prepevanje po notah, večglasni zborovski način petja in drugačen repertoar so bili vzroki, da je kar nekaj pevcev zapustilo zbor, a so kmalu prišli novi. Pevke in pevci so radi hodili na vaje in se kmalu naučili novih pesmi. Udeležili so se vseh prireditev in revij kot prejšnje leto in na zadovoljstvo vseh, so bile ocene in kritike veliko boljše, napredek zbora je bil očiten. V mesecu septembru so v polni dvorani Šeškovega doma uspešno priredili svoj 2.samostojni koncert.

Tudi v letu 2015 pevke in pevci niso mirovali. Imeli so kar 14 nastopov. Peli so na društvenih proslavah, na občinskih prireditvah, na pevskih revijah, na F3ŽO – Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani, organizirali so 3. samostojni koncert. Kvaliteta zbora je rastla, je pa zbor zapustil predsednik Hinko Jarni, njegovo mesto je v avgustu 2015 zasedla pevka Barbka BIžal Kolar.

Da je kvaliteta zbora rastla je dokazala Revija pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine, ki je v organizaciji našega društva potekala 6. maja 2016 v Športni dvorani Kočevje. Srečanja, ki je bilo tekmovalnega značaja, se je udeležilo 11 pevskih zborov in osvojeno 4. mesto je bilo lep dosežek. So se pa pevke in pevci v letu 2016 odpravili še na eno novo pot, prvič so se namreč udeležili vseslovenskega praznika zborovskega petja, pevskega tabora v Šentvidu pri Stični. Petje v 2000 članskem zboru, pod vodstvom dirigenta Igorja Švare, je bilo nekaj nepozabnega in udeležba na taboru je postala stalnica MePZ še vsa naslednja leta. So pa službene obveznosti in stroški vožnje zborovodje Petra Berložnika na vaje iz Ljubljane v Kočevje pripeljale do nove spremembe pri vodenju zbora. Po 4. samostojnem koncertu v mesecu septembru se je sicer uspešno sodelovanje prekinilo in zbor je prevzela nova zborovodkinja domačinka Nina Skebe.

Pevke in pevci so se hitro prilagodili novemu načinu vodenja. Vaje so postale intenzivnejše, repertoar se je razširil še na pesmi izven naših meja in strokovne ocene selektorjev na pevskih revijah so bile vedno boljše in boljše. Tudi v domačem okolju je zbor postajal vedno bolj prepoznaven in cenjen. Nepozabna izkušnja pa je bila pevska delavnica, ko sta jih obiskala člana svetovno znane vokalne zasedbe Perpetuum Jazzile Kristjan Virtič in Ana Marčun. Pod njuno taktirko, ogrevalnih vajah za glasilke in učenjem novih pevskih tehnik, so na koncu delavnice u oponašanjem inštrumentov še zapeli, kaj drugega kot, legendarno pesen Na Golici. V letu 2017 so imeli 13 nastopov, uspešno so izvedli tudi 5. samostojni koncert,

V letih 2018 in 2019 je delo potekalo po ustaljenih tirnicah. Uspešno so se udeleževali pevskih revij v domačem kraju kot tudi izven občine ter nastopali na raznih društvenih prireditvah. Zaradi bolezni oz. osebnih razlogov je nekaj članov zapustilo zbor, so pa vrzeli kmalu zapolnili novi pevci in pevke. Vsako leto so organizirali samostojni koncert. Prav zadnji koncert, sedmi po vrsti, je pokazal, da je zbor skozi leta pridnega dela zelo napredoval. Polna dvorana Šeškovega doma je z navdušenjem sprejela nekoliko spremenjen koncept koncerta. Zbor, v katerem so prepevali: Marija Rogale, Zofija Šterk, Magda Behin, Simona Pavšič, Francka Miloševič, Vida Krapež, Marija Marinč, Sonja Jurkovič, Lucija Janež, Marija Kozina, Marija Kajfež, Barbka Bižal Kolar, Ljudmila Trdan, Majda Vesel, Ivan Trdan, Ivan Klepac, Leon Behin in Slavko Kordiš, se je pod vodstvom zborovodkinje Nine Skebe in spremljavi harmonikarja Cirila Skebeta predstavil s pesmimi iz zakladnice slovenske narodne glasbe. V goste so povabili MoPZ Svoboda, kantavtorja Romana Zupančiča in plesno skupino Rusalka.

Je pa leto 2020 zboru prineslo novo veliko spremembo. Pojav koronavirusa v mesecu marcu je v nekaj dneh spremenil ustaljeni način življenja. Omejeno druženje je poseglo tudi v delovanje društva in pevskega zbora. Prenehanje pevskih vaj, prireditev in nastopov ter skrb za zdravje je posledično vplivalo na število članov v zboru, tako da je ostala samo ženska zasedba. Sedaj poje 16 pevk, repertoar pa je zborovodkinja Nina Skebe prilagodila ženskemu pevskemu zboru.

Pa vendar, “mi ne damo se ” je zapisano v verzih upokojenske pesmi Jožeta Skrinarja, ki so jo zapeli pevke in pevci na enem od svojih koncertov, in to velja za naš zbor tudi v prihodnje.

Se nadaljuje…………………………. , spremljajte nas na sprehodu skozi čas.

(Visited 130 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja