POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2023

Program dela za leto 2023 je bil skoraj v celoti realiziran, v nekaterih dejavnostih celo presežen. Smo pa nekaj sprememb naredili v urniku nekaterih srečanj, tako da smo jih enakomerno porazdelili skozi celo leto. S tem smo članom omogočili  večjo prisotnost na dogodkih, nastopajočim pa lažjo organizacijo in izvedbo programa. Žal pa zaradi tehničnih težav nismo uspeli dokončati investicije, dokončali jo bomo spomladi 2024.

Na dan 31.12.2023 je bilo v društvo vključenih  792 članov, od tega 246 moških, 546 žensk, podpornih članov imamo 18, zaradi starosti nad 90 let ali pa živijo v Domovih za starejše občane pa jih je 64 oproščenih plačila članarine,  V  obdobju preteklega leta jih je umrlo 30,  6 jih je izstopilo, na novo sprejetih pa je bilo  60 članov.

V društvenih in športnih dejavnostih redno sodeluje okoli 180 članov, izletov se je udeležilo 172, na letovanja je odšlo 150,  proslav in srečanj na društvu pa se jih je skupno udeležilo kar okoli 500, kar dokazuje, da je društveno življenje dobro organizirano in so dejavnosti pri članih priljubljene in dobro obiskane. Predavanj in izobraževanj se je skozi leto udeležilo okoli 120 udeležencev.

Občni zbor ( zbor delegatov ) je bil sklican 1x, IO  se je sestal 2x na redni in 1x na dopisni seji, NO  1x na redni in 1x na izredni seji, stanovanjska komisije je imela 1 sejo, komisija za društvene dejavnosti pa se je sestala 5x.

Pregled dela po področjih:

GOSPODARSKO STANOVANJSKO PODROČJE

 Na gospodarskem področju smo poleg rednih vzdrževalnih zunanjih del, pristopili k ureditvi notranjosti stavbe. V  prostoru, ki je bil v preteklosti namenjen prostovoljcem in računalniškim tečajem, smo postavili predelno steno in tako pridobili dve prepotrebni pisarni. Ena je namenjena koordinatorki  programa Starejši za starejše oz. prostovoljcem, druga pa predsedniku komisije za šport, ki je prej gostoval v prostoru za družabne igre.

Največja predvidena investicija v letu 2023 je bila zamenjava dotrajanih rebrastih radiatorjev, vgradnja novih ter namestitev termostatskih ventilov. Zaradi poznega izplačila na občinskem razpisu pridobljenih sredstev, težav pri dobavi materiala in zime, investicija ni bila izpeljana in se bo dokončala v letu 2024, ko bodo vremenske razmere to dopuščale

Na stanovanjskem področju je bila izdelana prednostna lista za leto 2023 na kateri so 4 prosilci. Izpraznilo se je 1 stanovanje,  predlog o novem najemniku je bil posredovan Nepremičninskemu skladu PIZ.

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

KOŽEK ROČNIH DEL

 KLEKLJARSKA SEKCIJA je  imela srečanja ob ponedeljkih od 9. do 11. ure. Srečanj se udeležuje 6 klekljaric, ki s svojimi unikatnimi izdelki sodelujejo na rokodelskih razstavah v okviru ZDUS in PZDU. 23. junija 2023 so sodelovale  na Rokodelski razstavi v Pokrajinskem muzeju Kočevje, na kateri so bile prikazane obrti na Kočevskem širšem območju. Svoje izdelke pa za protokolarna darila večkrat poklonijo tudi društvu.

KROŽEK ROČNIH DEL se srečuje vsak četrtek od 15. do 17. ure. Že v začetku januarja so pričele z izdelavo odej za starostnike na invalidskih vozičkih, ki bivajo v domovih za starejše občane. Pobudo za to akcijo »Delamo s srcem« je dal Zavod Rajhenburške zanke in ker je bil  na seznamu za obdaritev tudi Dom starejših občanov Kočevje, so rokodelke z veseljem pristopile k temu humanitarnemu projektu.  Izdelale so preko 50 odej v predpisani velikosti 1×1 m, ki so jih potem 4. aprila 2023 na manjši prireditvi podarile DSO Kočevje. Volno za  ta projekt so po objavi na radiu Univox , da potrebujejo  prejo,  donirali občani Kočevja.

Krožek je skupaj  z Ljudsko univerzo Kočevje sodeloval tudi v medgeneracijskem projektu na temo recikliranja. Projekt je bil zelo obširen, saj so izvedle kar 15 delavnic, prva je bila 2.3.2023, zadnja pa konec maja. Reciklirale so volno, gumbe, reklamne letake, stare koledarje, blago, odpadni les, ostanke papirja, stekleno embalažo in čajne škatlice.

 •    1.3.2023 so se  rokodelke udeležile otvoritve razstave ročnih del DU Medvode.
 •     Še vedno pletejo copatke za novorojenčke, 3.4. 2023 so  Občini Kočevje tako predale 75  parov copatk.
 •  20.5. 2023 se je krožek z novejšimi izdelki predstavil na srečanju rokodelcev pokrajinske zveze v Vinici. Srečanje je bilo organizirano v počastitev  20 letnice delovanja društva DU Vinica.
 •   24.5.2023 so sodelovale na Dnevih medgeneracijskega sožitja na Gospodarskem razstavišču v organizaciji ZDUS, kjer so zastopale  pokrajinsko regijo skupaj z DU Novim mestom, Prečno in Vinico.
 •  29.5.2023 so sodelovale v projektu Žive ulice v Kočevju. Stojnico so postavile na ploščadi pri vodnjaku in mimoidočim predstavile recikliranje reklamnih letakov.
 •  1.6.2023  so nekatere rokodelke odšle na ekskurzijo v Ljubljano, na ogled Narodne galerije
 •  26.6.2023 ob Dnevu odprtih vrat društva, so pripravile manjšo razstavo izdelkov na prostem.
 •  18.9. in 5.10. 2023 je članicam  krožka Ivan Oberstar iz Konca vasi predstavil pletenje iz vrbovih šib in vrbovih viter
 •  V novembru so v tehniki vezenja s križci izdelale preko 300 novoletnih čestitk, v decembru pa s svojimi izdelki okrasile prostore v novoletnem vzdušju.

PEVSKI ZBOR

 Pevski zbor društva upokojencev Kočevje  se je v letu 2023 udeležil vseh razpisanih pevskih revij v občinski in zahodno dolenjski regiji, revij v okviru ZDUS – PZDU  Dolenjska in Bela krajina, prav tako je nastopil na vseh prireditvah, na katere so bili povabljeni ( tako zbor v celoti, kot tudi pevska skupina ljudskih pevk Zvončice ).

Zbor vadi 1 X tedensko 2 ali 3 ure, pred koncerti imajo še intenzivne vaje, vodi ga Nina Skebe, v zboru poje 19 pevk ( kar je največje število doslej ).

Nastopi:

 • 9.2.2023  / Kulturni praznik na društvu
 • 17.3.2023  / Dan žena in materinski dan na društvu
 • 21.4.2023  / Srečanje pevskih zborov PZDU Dolenjske in Bele Krajine v Straži
 • 5.5.2023   / Srečanje pevskih zborov Zahodne dolenjske ( PZ in Zvončice )
 • 2.6.2023   / Kočevska poje  – revija JSKD
 • 19.6.2023   / Tabor Stična
 • 26.6.2023   / Dan odprtih vrat na društvu
 • 24-27.8.2023 / Festival Slovenija.IN  v Pragi ( mednarodno sodelovanje )
 • 23.10.2023  / Ples skozi čas ( PZ in Zvončice )   KCK  Kočevje
 • 8.11.2023  / Jesen na podeželju – organizatorji revije ( PZ in Zvončice )
 • 13.11.2023  / Dom starejših občanov
 • 13.12.2023  / Samostojni koncert  KCK Kočevje

 Plesna skupina ZIMZELENKE

V letu 2023 je skupina  sodelovala na  prireditvah na občinski in medobčinski ravni, prvič se je  udeležile tudi mednarodnega festivala Slovenija.IN. Šteje 13 članic, vadijo v plesnem centru Jasmin v Kočevju.

Nastopi:

 • 10.3. 2023 / Dan žena – Osilnica
 • 17.3.2023 /  Dan žena  – nastop na društvu
 • 2.4.2023 / Hinje
 • 13.4.2023 / Plesna revija Ples in gib – JSKD
 • 12.5.2023 / Proslava veteranov – KCK Kočevje
 • 14.6.2023 / DSO Kočevje
 • 21.6.2023 / Produkcija Plesnega kluba Jasmin
 • 26.6.2023 / Dan odprtih vrat  DU Kočevje
 • 30.6.2023 / Žive ulice- Kočevje
 • 18.7.2023 / Predgrad
 • 24 – 27.8.2023 / Festival v Pragi
 • 30.9.2023  / Sodražica
 • 23.10.2023 / 10- letnica skupine – KCK Kočevje
 • 13.12.2023 / Koncert PZ DU – KCK
 • 26.12.2023  / Novoletno praznovanje DU Kočevje – Ribnica 

Gledališka skupina KOFETARCE

 Gledališka skupina šteje 6 – 8 članic, srečujejo se  enkrat mesečno, intenzivno pa pred nastopi. Vsebino skečev prilagajajo aktualnim dogodkom oz. publiki.

Nastopi:

 • 17.3.2023 / Dan žena in materinski dan na društvu
 • 14.6.2023 / Dom starejših občanov Kočevje
 • 26.6.2023 / Dan odprtih vrat DU Kočevje

Bralni krožek

Članice se družijo vsako drugo sredo v mesecu

 •  9.2.2023 so v počastitev kulturnega praznika, na društvu pripravile recital ob sto letnici smrti pesnika Karla Destovnika Kajuha, in podelitev bralne značke
 •  25.2.2023 sta se dve članici s svojimi avtorskimi deli udeležili srečanja literatov PZDU Dolenjske in Bele krajine v Mokronogu
 •   5.6.2023 – obisk Cankarjeve hiše na Vrhniki
 •  26.6.2023  – recital na Dnevu odprtih vrat DU Kočevje
 •  12.10.2023  so gostile Medgeneracijsko društvo za kakovostno staranje iz Ljubljane
 • 23.10.2023 – nastop ob 10- letnici delovanja Zimzelenk v KCK Kočevje
 •  22.11.2023 – obisk Knjižnega sejma v Ljubljani

Skozi celo leto pa  bogatijo spletno stran društva in vzpodbujajo  člane k branju.

 Prireditve in srečanja 

 • 24. in 25. 1. 2023 smo organizirali prvo večje srečanje aktivnih članov društva. Tako se je v dveh dneh zbralo 54 športnikov in 57 članov ostalih sekcij. Vodje so podali poročila o delu v preteklem letu in nakazali smernice dela za leto 2023
 •   9.2.2023 – proslava ob kulturnem prazniku
 •  17.3.2023 – proslava ob dnevu žena in materinskem dnevu. Obe proslavi sta potekali v večnamenski dvorani na društvu in  sta bili s  strani članstva sta zelo  dobro obiskani.
 • 1.junija smo s Pokrajinskim muzejem Kočevje sodelovali na odprti gostujoči razstavi na prostem  »BALINANJE IN BALINARSKE NAVADE/ Boćanje i boćarsko prigovaranje  ” iz Pomorskega in zgodovinskega muzeja Hrvaškega primorja Reka.  Po razstavi je sledilo skupno druženje in balinanje na balinišču Društva upokojencev Kočevje.
 • 24.6.2023 so se članice in člani DU Kočevje udeležili vsakoletnega srečanja upokojencev PZDU Dolenjske in Bele krajine, ki je bilo v sklopu prireditev » jurjevanja » v Črnomlju.
 • 26.6.2023 se je 140 članov in članic udeležilo » dneva odprtih vrat » na društvu. V  kulturnem delu programa je zapel pevski zbor, zaplesale so Zimzelenke, za smeh so s skečem poskrbele Kofetarce, predstavil se je še bralni krožek, rokodelke pa so pripravile  razstavo na prostem. Športniki so se pomerili v prstometu na tarčo, se je pa tudi zaplesalo in dobro pojedlo.  Za pogostitev je poskrbela skupina za postrežbo našega društva.
 • 12.10.2023 smo prvič organizirali druženje ob pečenem kostanju in športnih igrah. Dogodka, ki se je odvijal pred našo stavbo se je udeležilo preko 100 naših članov. Peklo se je kostanj, v veselem razpoloženju pa so se člani pomerili v balinanju, prstometu, štrbunku in kegljanju s kroglo na vrvici. Takšna srečanja so člani društva zelo dobro sprejeli, zato bomo z njimi še nadaljevali, saj so tako fizično kot finančno upokojencem dostopna.
 • 23.10.2023 so 10-letnico delovanja s prireditvijo v KCK » Ples skozi čas »obeležile plesalke plesne skupin DU Zimzelenke.
 • 8.11.2023 smo bili organizatorji pevske revije  v KCK Jesen na podeželju, na kateri sodelujejo kočevski  pevski zbori.
 •  13.12.2023  je v KCK slavnostni koncert z gosti priredil Pevski zbor DU Kočevje
 •  26.12.2023   smo z organiziranim prevozom organizirali silvestrovanje za člane društva  pri Puglju v Ribnici.

Izleti in letovanja

 Izvedli  smo dva izleta

 • 13.6.2023 / izlet po Gosposvetskem polju in Celovcu
 • 7.11.2023 / potepanje po Zamejski Sloveniji ( Gradež, Oglej, Palmanova )

in tri letovanja

 •  5. – 9. 3.2023 spomladanski oddih v Opatiji
 •  8. – 15.9.2023  počitnice v Jelsi na Hvaru
 •  25. – 29.10.2023 –  jesenski oddih v Makarski

Izobraževanje

 • 16.5.2023 smo v sejni sobi DU Kočevje organizirali predavanje za prostovoljce na temo NASILJE NAD STAREJŠIMI.  Predavala je ga. Amalija Šiftar,  regijska koordinatorka projekta “Starejši za starejše.”
 • 14.6. 2023 je v sejni sobi našega društva potekalo  3 uro izobraževanje o uporabi nove platforme  DIGITALNO VKLJUČENI. Namen predavanja je izboljšanje poznavanja digitalnih orodij in znanj starejših za boljšo vključenost v družbo. Delavnica je potekala v sklopu projekta pod vodstvom ZDUS, v sodelovanju s Simbiozo in Zavodom IZRIIS.
 • 30.6.2023 smo organizirali drugo od vrste predavanj, ki jih pripravljamo za člane in članice našega društva v želji, da izboljšamo poznavanje digitalnih orodij. Tokrat so nas obiskali  ” Mobilni Heroji iz Ljudske univerze Velenje, ki so v štiri urni delavnici predstavili uporabo pametnega mobilnega telefona in aplikacij do katerih lahko dostopamo in jih uporabljamo v vsakdanjem življenju.
 •   5.10.2023 smo imeli kar dve predavanji :                                                                                        – –  Prvo je bilo za prostovoljce o Čustvenih stiskah starejših. Predavala je mag. psihologije Urška Bančič iz centra za krepitev zdravja Kočevje                                                    –  Drugo predavanje pa je imel vodja policijskega okoliša Boštjan Rϋkel o Spletnih prevarah.                                                       
 •   9.11.2023 sta Društvo Mali Slatnik in Štrbunk zveza Slovenije organizirala izobraževanje za sodnike tekmovanj v štrbunku. Iz DU Kočevje so se ga udeležili  Marija Jerbič, Štefan Šoštarko in Ivan Novak, ki so z opravljenim izpitom po seminarju pridobili licenco sodnika.
 •   27.11.2023  /  vključili smo se  v projekt donacije računalnikov Duh časa in Rampa Lab. Članom društva je bilo v trajno last podarjenih 10 računalnikov z vso potrebno opremo in pa 4 urni tečaj za uporabo le teh, ki se je odvijal v naših prostorih.
 •  januar – december / mesečni ZOOM sestanki z ZDUS na temo Digitalizacije v društvih. Smo eno redkih društev PZDU Dolenjske in Bele krajine, ki smo » računalniško pismeni« in dobro opremljeni z računalniki 

Informiranje

Na področju informiranja je na prvem mestu še vedno radijska oddaja Modri pristan na radiu Univoxu, ki poteka vsako prvo sredo v mesecu ob 10.45 uri na 107,5 Mh. V oddaji obveščamo člane o preteklih in prihodnjih dogodkih, hkrati pa občane Kočevja seznanjamo z delom društva.

 • V začetku leta  sta bili gostji oddaje Marija Turk iz DU Loški Potok in Milka Gornik iz DU Sodražica, ki sta predstavili delo svojih društev.
 • V majski oddaji je gostovala Tatjana Novak, ki je predstavila društvene dejavnosti in krožek ročnih del.
 • V oktobru, pa Ivanka Bižal na temo Neformalni oskrbovalci.

So pa vsa aktualna obvestila vedno  še posebej objavljena na radiu in oglasnih deskah v mestu in na društvu. Dobro je obiskana tudi naša spletna stran.

ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA

 Na športnem področju smo bili v letu 2023 zelo aktivni, sodelovali smo na 47. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine, kakor tudi na turnirjih, kamor so nas povabila prijateljska društva.

Tekmovali smo v kegljanju, šahu, streljanju z zračno puško, pikadu, kegljanju s kroglo na vrvici, balinanju, petanki in štrbunku.

V okviru 47. ŠIU PZDU smo bili organizatorji:

 •  26.5.2023 tekmovanja v kegljanju s kroglo na vrvici za moške. Sodelovalo je 17 ekip.
 •  21.11.2023  pohoda v okviru pohodov Spoznavajmo Dolenjsko in Belo krajino, katerega se je udeležilo 180 pohodnikov.

Udeležba naših športnikov na 47.ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine:

 • 22.3.2023 – šah / Kanižarica
 • 30.3.2023 – kegljanje za moške /  kegljišče Vodnjak v Novem mestu
 • 5.4.2023 – kegljanje za ženske / kegljišče Vodnjak v Novem mestu
 • 12.4 2023 – pikado za moške  / Uršna sela
 • 14.4.2023 – pikado za ženske  / Škocijan-
 •  20. in 21.4.2023 – petanka za moške in ženske / Trebnje
 • 10.5.2023 – balinanje ženske / Straža
 • 12.5.2023 – balinanje moški / Sodražica
 • 16.5.2023 – strelke in strelci / Novo mesto
 • 24.5.2023 – kegljanje s kroglo na vrvici za ženske / Podturn
 • 5.6.2023 – orientacijski pohod / Loški Potok
 • Končna uvrstitev  47.ŠIU: moški 6. mesto, ženske 7. mesto,  skupno  5. mesto            

Kot zmagovalci v 47. ŠIU PZDU DBK v balinanju se je naša ekipa udeležila državnega prvenstva ZDUS v Postojni.  Sodelovalo je 14 pokrajinskih zvez, DU Kočevje je osvojilo 4. mesto in tako pripomoglo k skupnemu 1. mestu PZDU Dolenjske in Bele krajine.

Sodelovanje na meddruštvenih in prijateljskih turnirjih:

 • DU Ministrstvo za obrambo Slovenije – prijateljski turnir v kegljanju v Ljubljani in Kočevju
 • DU Draga / Memorial Lazec  – turnir v balinanju
 • DU Dolenjske Toplice – Županov pokal / kegljanje s kroglo na vrvici
 • Velenje – neuradno državno prvenstvo v Štrbunku

Ostalo:

 • Sodelovanje na Mini olimpijadi za učence 1. triade OŠ Kočevske občine v septembru s prikazom štrbunka in prstometa na tarčo.
 • V jesenskem času so bili izvedena društvena prvenstva.

SOCIALNO HUMANITARNO DELO – PROSTOVOLJSTVO

 V izvajanje projekta »Starejši za starejše« je bilo v začetku leta 2023 vključenih 26 prostovoljcev in prostovoljk,  ki pa se je med letom zmanjšalo, tako da jih je ob koncu leta ostalo le še 19.  Na novo smo uspeli pridobiti eno prostovoljko. Z zmanjšanjem števila prostovoljcev in prostovoljk je ostal del terena nepokrit. Da bi v bodoče zadostili vsem potrebam je nujno potrebna pridobitev novih sodelavcev za izvajanje programa.

Opravljenih je bilo 438 obiskov, od tega 102 prvih obiskov in 336 ponovnih. V okviru teh obiskov je bilo nudenih 285 pomoč i oz. 2.015 prostovoljskih ur.

Pomoči so bile:

 • –           druženje 400
 • –           prevozi 56
 • –           sprehodi 11
 • –           pomoč pri hišnih opravilih 74
 • –           dostava iz trgovine 70
 • –           dostava hrane 11

Program » starejši za starejše »  je namenjen starejšim občanom za boljšo kakovost življenja doma. Po upokojitvi se zoži socialna mreža, nastajajo omejitve glede materialnih zmožnosti, pojavljata se izključenost iz družbe in osamljenost, kar posledično lahko vodi do različnih zdravstvenih težav. Prostovoljci s svojimi obiski pomagajo težave preprečiti ali jih vsaj omiliti in so pomembna dodana vrednost v naši družbi in društvu.

Po poročilih: Antona Vovka, Ivana Novaka, Jelke Poje, Tatjane Novak, Liljane Črnkovič, Neve Oberstar in Mire Letig pripravila Barbka Bižal Kolar.

Predsednica DU Kočevje

Kočevje, 31.1.2024                                                                Barbka Bižal Kolar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 20 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja