• DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
    Uradne ure:
    vsak ponedeljek od 9,00 do 12,00 ure in
    vsak četrtek od 14,00 do 17,00 ure.

    Kontakti>>

Vodstvo

Vodstvo

Ime in priimek: Jože Kozina
Funkcija: predsednik DU
Naslov: DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
Telefon: 051/301-903
E-pošta: joze.kocevje@gmail.com
Ime in priimek: Barbka Bižal-Kolar
Funkcija: podpredsednica  DU  inpredsednica  Komisije za društvene dejavnostiNaslov: DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 KočevjeTelefon: 040/236-833E-pošta: barbkabizal@gmail.com
Ime in priimek: Marija Jerbič
Funkcija: tajnica
Naslov: DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
Telefon: 040/614-185
E-pošta: marija.jerbic54@gmail.com
Ime in priimek: Silva Žagar
Funkcija: blagajničarka
Naslov: DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
Telefon: 051/458-328
E-pošta: zagar.silva@siol.net
Ime in priimek: Ivan Novak
Funkcija: predsednk Komisije za šport in rekreacijo
Naslov: DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
Telefon: 040/369-920
E-pošta: ive.novak@gmail.com
Ime in priimek: Milan Križaj
Funkcija: predsednik Gospodarsko stanovanjske komisije
Naslov: DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
Telefon: 051/356-750
E-pošta: milan.krizaj.cenilec@gmail.com
Ime in priimek: Irena Šercer
Funkcija: predsednica Komisije za socialne in humanitarne zadeve
Naslov: DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
Telefon: 031 607 907
E-pošta: irena.sercer@siol.net
Slika_1

ČLANI ORGANOV DRUŠTVA

Člani organov društva so bili izvoljeni na zadnjem volilnem zboru 31.marca 2016
V IZVRŠNI ODBOR  DU KOČEVJE so bili izvoljeni:
01. predsednik                  Bojan Levstik

( 20.3.2017 je  Bojan Levstik odstopil s funkcije predsednika,

zato so predstavniki zborov članov na svoji seji dne  22.3.2017  izvolili novega  predsednika – Jožeta Kozino)

01. predsednik                  Jože Kozina
02. podpredsednica         Barbka Bižal-Kolar
03. tajnica                          Marija Jerbič
04. član                               Milan Križaj
05. članica                          Irena Šercer
06. članica                          Nevenka Križ
07. članica                          Tatjana Novak
08. članica                          Ljiljana Črnkovič
09. član                               Ivan Novak
10. članica                          Sonja Jurkovič
11. član                                Štefan Šoštarko

V  NADZORNI ODBOR so bili izvoljeni:
01. predsednica                Ana Kosten
02. namestnica                 Antonija Grabrovec
02. članica                         Andreja Bartol
03. namestnica                 Vesna Žabnikar
04. član                              Leon Behin
05. namestnica                 Ljudmila Trdan

V ČASTNO RAZSODIŠČE so bili izvoljeni:
01. predsednik                  Janez Pezdirc
02. namestnica                 Bernarda Novak
03. članica                          Marija Kraus
04. namestnica                 Jožica Ponikvar Rus
05. članica                          Bernarda Čokorilo
06. namestnik                   Hinko Jarni

Za uspešno opravljanje nalog in za učinkovito spremljanje, proučevanje in urejanje posameznih področij dejavnosti društva, je izvršni odbor imenoval še naslednje stalne komisije in sicer:

GOSPODARSKA IN STANOVANJSKA VPRAŠANJA
01. predsednik                 Milan Križaj
02. član                             Vladimir Bizjak
03. član                             Štefan Šoštarko
04. član                             Tone Obranovič

KOMISIJA ZA KULTURO, PRIREDITVE IN IZLETNIŠKO DEJAVNOST
01. predsednica             Barbka Bižal-Kolar
02. članica                      Ljiljana Črnkovič
03. članica                      Tatjana Novak
04. članica                      Marija Nanjara

05.članica                       Mira Letig

KOMISIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO
01. predsednik               Ivan Novak
02. član                           Janez Košir
04. član                           Franc Beljan

05.član                            Gorazd Štricelj

06.članica                       Erika Miklič

KOMISIJA ZA SOCIALNE IN HUMANITARNE ZADEVE
01. predsednica             Irena Šercer
02. podpresednica        Dragica Kranjec
03. članica                      Milka Špehar
04. članica                      Marija Jerbič

05. članica                      Majda Klepac

Poleg navedenih članov v organih društva deluje še 30 prostovoljcev pod vodstvom in koordinacijo vodje komisije za socialne in humanitarne zadeve ter projekta »Starejši za starejše«, Ireno Šercer, ki poleg prostovoljstva v večini opravljajo še naloge poverjenikov.

INVENTURNA KOMISIJA

01. predsednica              Milka Špehar

02. član                            Jože Krapež

03. član                            Vlado Hočevar
V društvu deluje še 19 izvoljenih delegatov – predstavnikov zborov članov, ki odločajo o vseh zadevah, za katere je pristojen zbor članov.