Arhivi Kategorije: Izobraževnja

Sestanek prostovoljcev in mobilnost starejših

20.9.2022 ob 10. uri  se je v sejni sobi našega društva na delovnem sestanku srečalo 16 naših prostovoljcev in prostovoljk.

Koordinatorica Jelka Poje je prisotne najprej seznanila, da je projekt  E-oskrba za upokojence zaključen, ker je kvota 5000 uporabnikov dosežena. Projekt  v sodelovanju s Telekomom d.d. in ob sofinanciranju Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za zdravje izvaja ZDUS, potekal pa bo v  času od 1.4.2022 do 30.9.2023. V okviru trajanja projekta se uporabnikom zagotavlja  brezplačna oskrba, si pa ZDUS prizadeva, da bi se upokojencem ta ugodnost podaljšala.

Prostovoljce je koordinatorka tudi spodbudila, da svoje obiske na terenu opravijo čimprej, saj se število okuženih s korona virusom povečuje, zaradi česar bi bil osebni stik lahko zopet onemogočen.

Da pa je humano delo, ki ga opravljajo tudi kvalitetno, se prostovoljci vseskozi izobražujejo in se tako seznanjajo z novostmi, s katerimi bi starejšim omogočili boljšo kakovost bivanja. Sem nedvomno spada tudi mobilnost starejših, ki prispeva k boljši socialni vključenosti, zato sta v goste prišli Katarina Bevc in Marjana Lesjak, ki sta prisotnim predstavili storitev prevozov Sopotnik in Toyota Go. Sopotnik je v našem prostoru že dodobra uveljavljen način prevozov in ga starejši že s pridom uporabljajo, zato sta podrobneje predstavili Toyoto GO. Tudi ta storitev je za upokojence in osebe starejše od 65 let brezplačna, izvaja pa se samo v okviru meja občine Kočevje. Namenjena je tudi prevozu invalidov na vozičkih, saj vožnje opravlja kombi, je pa podobna taxi storitvi, kjer si sami si določite cilj vožnje, uro odhoda in povratka. Tako je omogočen obisk kina, kulturne prireditve, zdravnika, lekarne ali trgovine. Prevoze se lahko naroči od ponedeljka do petka med 4.30 in 22. uro  pri koordinatorki Sopotnika na tel.št. 051 426 411.  Za vsa vprašanja pa so na voljo tudi na tel. št. 030 709 709 med 9. in 15. uro.

Zadnja točka dnevnega reda je bila namenjena še povabilu na srečanje prostovoljcev PZDU Dolenjske in Bele krajine, ki bo v ponedeljek 26.9.2022 v Črnomlju.

Z zahvalo za opravljeno delo in razdelitvijo obrazcev za vpis storitev je bil sestanek zaključen.

Zapisala: Jelka Poje

 

 

Ostanimo v koraku s časom – SVOS

Če želimo ohraniti možgane zdrave in dejavne, je pomembno da – ne glede na starost – krepimo spretnosti in izkoriščamo priložnosti za razvoj novih veščin. Obvladovanje vsakodnevnih situacij, povezanih z digitalnimi orodji je pomembno tudi pri delu na društvu in da bi preverili svoje digitalne spretnosti smo se odločili, da rešimo vprašalnik SVOS           ( spletni vprašalnik ocenjevanje spretnosti ).

30. junija ob 8. uri zjutraj je ” pisarniška ekipa društva ” sedla za računalnike v prostorih Ljudske univerze. Vprašanja so zajemala naloge iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja, besedilne in matematične spretnosti ter reševanje problemov v računalniškem okolju. Preverjanje je trajalo dobre 3 ure, rezultati ( povsem anonimni ) pa so pokazali kakšna je naša mentalna kondicija.

Sodelovanje v tovrstnem nacionalnem projektu v okviru mednarodne raziskave spretnosti odraslih,  je bila zanimiva izkušnja, tudi s končnimi ocenami smo bili zadovoljni.

Zapisala: Barbka Bižal Kolar

Učimo se, da bi znali živeti

Sir Isaac Newton je dejal ” To, kar vemo, je kapljica; to, česar ne vemo, je morje “ in tega se dobro zavedamo tudi pri nas na društvu, zato vsako leto organiziramo različna predavanja in delavnice, saj nam prav znanje omogoča boljše sobivanje in doseganje želenih ciljev.
Tako smo:
25. maja 2022  v prostorih našega društva gostili članice Sekcije medgeneracijskih prostovoljcev Kočevje, ki s strokovno povezavo delujejo z Inštitutom Antona Trstenjaka. Sodelovanje smo pričeli že  Tema delavnice v obliki male pogovorne skupine je bila KVALITETNO STARANJE IN VZORNIK, udeležile pa so se je prostovoljke in članice našega društva, ki si želijo pridobiti znanje o staranju, starih ljudeh ter o komuniciranju in sožitju.
Delavnica je potekala v sproščenem vzdušju, zanimiva tema pa je prinesla nove poglede in  spoznanja o starejših ljudeh.
Zaradi dobrega odziva se bodo pogovorne skupine oblikovale tudi v jesenskem času.
26.maja 2022  pa smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje organizirali predavanje  Skupaj za varni jutri. Reševalca iz NMP sta nam nazorno prikazala temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja.  ( Lokacije AED v občini Kočevje na spletni strani https://podatki.gov.si/dataset/lokacije-aed-v-obcini-kocevje )
Žal je bilo predavanje s strani naših upokojencev, kljub osebnim povabilom ter  objavah po radiu in oglasnih deskah slabo obiskano, kar me osebno zelo žalosti, saj se premalo zavedamo, da smo ljudje v težkih trenutkih odvisni od sočloveka. Če sami pričakujemo pomoč, ko nas doleti nesreča, se moramo zavedati, da enako pričakujejo  tudi drugi in takrat je bistvenega pomena znanje o prvi pomoči. 
                                                                                                                          Predsednica društva
                                                                                                                             Barbka Bižal Kolar

Samopomoč iz narave

V sredo 20. oktobra 2021 smo v sejni sobi našega društva organizirali delavnico » Samopomoč iz narave ». Vodila jo je Mojca Poje, ki je udeležencem najprej predstavila gozd v številkah, bonton v gozdu in njegove darove, ki jih lahko uporabimo v domači lekarni – naravne pripomočke za prvo pomoč, domača mazila, tinkture in smolo smreke. V praktičnem delu predavanja pa je prikazala še pripravo domačega smrekovega mazila.

Bilo je zanimivo in poučno.

 

Delavnica SAMOPOMOČ IZ NARAVE

V sredo,  20. oktobra ob 9. uri,  vas vabimo v sejno sobo našega društva na delavnico SAMOPOMOČ IZ NARAVE.  Vodila jo bo Mojca Poje, predstavila nam bo darove gozda, domačo lekarno, izdelavo tinktur ter pripravo domačega smrekovega mazila.

Število udeležencev je omejeno na 20, zato je potrebna predhodna prijava.

Kontaktna številka: Jelka Poje: 070 875 022, lahko pa se prijavite tudi v društveni pisarni ali po tel. 01/895 15 78

Za vse udeležence veljajo PCT pogoji.