Arhivi Kategorije: Prispevki članov

FESTIVAL » ŽIVOT JE LIJEP – 2019 – RAB – HRVATSKA«

Na povabilo DU Rab in DU Zagreb, smo se udeležili navedenega festivala, na katerem so sodelovali : Belorusija, Bolgarija, Latvija, Rusija, Slovaška, Ukrajina, Hrvatska, mi pa smo zastopali Slovenijo. Festival, ki je trajal od 15. do 19. maja 2019, je vseboval tekmovanja v športu, petju in plesu.

Na otvoritvi, ki je bila v sredo 16. maja, so društvo, Občino Kočevje in Slovenijo predstavljali Štefan in Ivanka Šoštarko ter Dore Goljevšček, ki so v sprevodu nosili tablo z napisom Slovenija ter slovensko in občinsko zastavo. Ostalih 53 članic in članov društva je odpotovalo v petek 17. maja ob 5.00 uri. Zelo hitro smo prispeli do Stinice, kjer smo se vkrcali na trajekt in v  mesto Rab prispeli ob 9.30, kjer so nas pričakali članice in člani DU Rab. Skupaj z gostitelji smo se vkrcali na ladjo in se v lepem sončnem vremenu podali na ogled potopljene nemške ladje ter si ogledali največji nasad oljk v mesti Lun na otoku Pag. Ob povratku je bilo razpoloženje na ladji ob petju in plesu izredno lepo, na ladji so nas gostitelji počastili še z kosilom.

Po povratku na Rab, smo se namestili v 6 km oddaljenem hotelu Eva. Ob 15.00 uri smo se vrnili v mesto, kjer so se ob 16.00 uri pričeli tekmovalni nastopi vseh držav udeleženk v petju in plesu. V kategoriji plesa, so Slovenijo zastopale ZIMZELENKE z izvedbo » Uličnega plesa« in  navdušile vse nastopajoče in številno občinstvo. Po zaključku nastopov smo se vrnili v hotel na večerjo, po večerji pa je bila prijetna zabava skupaj z predstavniki Rusije, Ukrajine in Hrvatske.

V soboto dopoldne 18. maja, smo si ogledali pokopališče Kampor, kjer je pokopanih 1490 umrlih taboriščnikov. Po dvournem ogledu smo se odpeljali v mesto, kjer smo imeli na razpolago štiri ure časa za potep in ogled mesta. Do pričetka zaključka festivala ob 16.00 uri, so ure kljub dežju hitro minile. Zaključek je bil zaradi morebitnega dežja, prestavljen v hotel Internacional. Na zaključku so ponovno nastopile vse zmagovalne skupine v petju in plesu, podeljeni pa so bili tudi pokali za športna tekmovanja. Plesna skupina Zimzelenke  je v kategoriji plesa osvojila 3. mesto in prejela lep pokal z svojim nastopom pa ponovno navdušila številno občinstvo. Veselje ob prejemu pokala je bilo nepopisno tako pri samih plesalkah kot tudi med vsemi nami.

Po končanem zaključku, smo se poslovili od resnično izredno gostoljubnih članic in članov DU Rab in DU Zagreb in se odpeljali do Mišnjaka, kjer smo se vkrcali na trajekt in na celino na Stinici pripluli ob 19.30 uri. V veselem in zelo prijetnem razpoloženju, smo ob kratkem postanku v Delnicah, domov  v Kočevje prispeli ob 23.00 uri.

IN KAJ REČI OB ZAKLJUČKU » IMELI SMO SE RESNIČNO LEPO«

Ne smemo pa pozabiti  na zahvalo Občini Kočevje za plačilo prevoza in vozniku Ediju Brkiču, za resnično varno in prijetno vožnjo !

Zapisal: Jože Kozina

Športne novičke v aprilu

Rezultati 44. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine:

Kegljanje  moški :  1. mesto in s tem uvrstitev na DP ZDUS 2019 oktobra v Litiji

Nastopili so: Gorazd Štricelj, Anton Jalovec, Alojz Vončina in Marjan Lipovec

Streljanje ženske:  zaradi samo dveh tekmovalk je ekipa DU Kočevje nastopila izven konkurence,  POSAMEZNO  pa je bila  Marija Zalar na  3. mestu

Streljanje moški: 6. mesto / v ekipi so bili:  Franci Beljan, Brane Krese, Janez Česnik in Tone Fink

Pikado ženske:  10. mesto / tekmovale so: Erika Miklič, Angelca Žafran, Milka Stevanič in Ivanka Šoštarko

Pikado moški:  5. mesto / nastopili so  : Tone Obranovič, Štefan Šoštarko, Rajko Tomše in Dore Goljevšček  POSAMEZNO  je  3. mesto  zasedel Tone Obranovič

Šah:  1. mesto  in s tem  uvrstitev na DP ZDUS  oktobra 2019 na Mirni. Igrali so: Stanko Podkoritnik, Franc Volf, Janez Dejak in  Zmago Lindič.

Najboljši igralec tekmovanja je bil član naše ekipe Stanko Podkoritnik, na prvi deski.

 

Na športnih igrah v kegljanju ŠIK 2019, je ekipa DU Kočevja osvojila 6.mesto, kar je manj od pričakovanega.

Nastopili so :  Gorazd Štricelj, Vito Padovac, Jože Krapež in Melani Jolič

 

 

MePZ na reviji v Novem mestu


Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine je v sodelovanju z Društvom upokojencev Novo mesto organizirala že 17. revijo upokojenskih pevskih zborov naše regije.

Prireditev je bila v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu, v četrtek, 25. aprila 2019. Na prireditvi, ki jo je vodila Majda Škof, je bila prisotna tudi gospa Marija Orešnik, predsednica komisije za kulturo pri Zvezi društev upokojencev Slovenije. Vse prisotne in pevke ter pevce je na začetku nagovoril novi predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec.

Letos je nastopilo 10 zborov z okoli 250 pevci iz društev upokojencev: Novo mesto, Trebnje, Mirna, Podgorje Stopiče, Straža, Šentrupert, Mirna Peč, Metlika, Mali Slatnik in Kočevje,

Za popestritev programa so s petjem, plesom  in obujanjem starih običajev poskrbeli člani folklorne skupine Kolpa iz Društva upokojencev Vinica.

Poslušalce so v dvournem programu vsi nastopajoči razvajali z ubranimi glasovi izvedb lepih zborovskih pesmi. Še posebej prisrčno je bilo na zaključku, ko so vsi prišli na oder in združeno zapeli.

Dušan Kraševec

 

Opomba:  članek  povzet iz spletne strani PZDU  Dolenjske in Bele Krajine

Obisk Udruge umirovljenika Sunce iz Crikvenice

26. aprila  smo na društvu dobili obisk. Prvič so se pri nas oglasili prijatelji iz Društva umirovljenika Sunce  iz Crikvenice. 30 njihovih članic in članov smo najprej prijazno sprejeli v naših prostorih vile Krauland, kjer smo ob prigrizkih in kavici prijazno poklepetali in se pobližje spoznali. V nadaljevanju jih je direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje Vesna Jerbič Perko popeljala na ogled mesta in muzeja, obisk pa so zaključili s kosilom v Gostišču Tušek ob jezeru.  Razšli smo se  kot stari prijatelji, za nami je bil prelep dan, pred nami pa odprta vrata k novim skupnim potem.

Fotografije  so objavljene v GALERIJI.

Oddih v Portorožu

26 naših članic in članov je od 18. – 23. marca letovalo v Portorožu. Nekateri na spomladanski oddih hodijo vsako leto, nekaj jih je bilo letos prvič,  vsi pa so ob vrnitvi domov v  en glas zatrjevali, da so se imeli SUPER.  Kljub temu, da je bilo malce vetrovno, so dneve izkoristili za pohajkovanje po Portorožu, obiskali so Piran, Lucijo in Izolo, kjer so se, tako kot vsako leto, ustavili pri domačem pridelovalcu oljčnega olja in vina. Po degustaciji je sledil še nakup tako, da so napolnili domače zaloge olja, ki je od lanskega obiska že pošlo. Čas so si zapolnili tudi s kopanjem v hotelskem bazenu in medsebojnem druženju.

Fotografije je prispeval Štefan Šoštarko

Seja predstavnikov občnih zborov društva

27 .marca 2019 je ob 10. uri v sejni sobi društva potekala SEJA PREDSTAVNIKOV OBČNIH ZBOROV. Prisotnih je bilo 10 od skupno 19 delegatov ter: predsednik  društva Jože Kozina, podpredsednica Barbka Bižal Kolar, predsednica nadzornega odbora Ana Kosten, predsednica inventurne komisije Milka Špehar, računovodkinja Nevenka Buchvald in tajnica društva Marija Jerbič.  Seje sta se udeležila tudi predsednik PZDU Dolenjske in Bele Krajine Jože Jazbec in podpredsednik  PZDU Dušan Kraševec.

Po izvolitvi delovnega predsedstva :  predsednik Jože Kozina , članici Barbka Bižal Kolar in Nevenka Križ,  zapisnikarica  Marija Jerbič in  overovatelja Tone Obranovič in Vlado Kočevar  je je seja nadaljevala po

DNEVNEM REDU       

1. Poročilo o delu društva za leto 2018

2. Obravnavanje zaključnega računa društva za leto 2018

3. Obravnava poročila inventurne komisij

4. Poročilo nadzornega odbora

5. Razprava po poročilih in sklepanje o sprejemu predlogov pod točko 2., 3. 4.in 5

6. Program dela za leto 2019

7. Finančni plan za leto 2019

8. Razno.

 Sledila so poročila:

 • Poročilo o delu društva v letu 2018 so podali predsednik društva Jože Kozina, podpredsednica društva Barbka Bižal Kolar in Irena Šercer.
 •  Obrazložitev  zaključnega računu je podala računovodkinja Nevenka Buchwald.  Predložila je tudi vso potrebno dokumentacijo o poslovanju društva.
 •  Poročilo inventurne komisije je podala predsednica Inventurne komisije Milka Špehar
 •  Poročilo je podala predsednica NO Ana Kosten. Pohvalila je tudi vse, ki delajo prostovoljno in tako zmanjšajo stroške za investicije in vzdrževanje.

Sklepi: 

 • Sprejme se poročilo o delu društva za leto 2018
 • Sprejme se poročilo nadzornega odbora in potrdi zaključni račun društva za leto 2018 ter poročilo inventurne komisije.
 • Potrdi se program dela društva za leto 2019
 • Potrdi se finančni plan za leto 2019, v katerem je predsednik društva obrazložil, da je v letošnjem letu največja investicija vgradnja osebnega dvigala, katero bo invalidnemu članstvu omogočilo lažji dostop do prostorov društva. Izvajalec del je že izbran, trenutno pa poteka zbiranje potrebnih finančnih sredstev.

V razpravo, ki je sledila  se je najprej vključil predsednik PZDU g. Jože Jazbec, ki je prišel na zadnji obisk kot predsednik PZDU.  Poudaril  je, da ga je  poslušanje poročila o delu društva v letu 2018 ponovno prepričalo, da je priznanje ZDUS za najboljše društvo v PZDU Dolenjske in Bele Krajine v letu 2018, prišlo v prave roke. Še posebej je izpostavil dosežke na športnem in  kulturnem področju. Dotaknil se je tudi uspešnega projekta »starejši za starejše« Za opravljeno delo je društvu še enkrat čestital in se zahvalil za dobro sodelovanje v PZDU. Veseli ga, da je kočevsko društvo v dobrih odnosih z drugimi društvi v pokrajini in drugimi društvi, tudi na mednarodnem nivoju. Še posebej je  pohvalil  dobro sodelovanje  z Občino Kočevje in se poslovil z besedami: delajte tako uspešno tudi v prihodnje, radi se imejte.

Jože Kozina se je g. Jazbecu zahvalil za 12-letno uspešno delo v PZDU in mu zaželel vse dobro še v prihodnje.

K besedi se je prijavil tudi g. Dušan Kraševec podpredsednik PZDU oz. predsednik DU Dolenjske Toplice. Tudi on je čestital društvu za delo v preteklem letu z upanjem, da se bo ob priliki ponovnega obiska pripeljal z dvigalom.

Razpravljali  so še:

 • Živka  Komac, ki je pohvalila društvo
 • Ana Kosten, ki je poudarila, da je v času ko je bil predsednik PZDU g. Jazbec, bila sama podpredsednica in da sta zelo dobro sodelovala. Povedala je še, da bo v letu 2020 70-letnica društva, na katero se bo potrebno zelo dobro pripraviti. Fotografski krožek bo pripravil razstavo o zgodovini društva. Predstavila je tudi tokratno razstavo, ki sta jo pripravili dve članici fotografskega krožka. Prisotne seznani še zgodovino sodelovanja z Občino Kočevje.  Med drugim  je pohvalila spletno stran, pogreša pa več člankov v reviji Vzajemnost.
 • Barbka Bižal Kolar je izkoristila prisotnost predsednika PZDU in se dotaknila Revije Pevskih zborov  DU Dolenjske in Bele krajine. Izrazila je nestrinjanje s kriteriji, ki določijo najboljši zbor na reviji ( ta je potem delegiran za nastop na državnem nivoju ) , saj vedno zmagujejo zbori z dolgoletnim delovanjem, ne glede na njihovo kvaliteto, tako da  je našemu relativno mlademu zboru napredovanje. kljub kvaliteti nedosegljivo.
 • Dušan Krašovec se je v nadaljevanju dotaknil letošnjih prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki bodo v organizaciji ZDUS od 14.5. do 16.5.2019 na Gospodarskem razstavišču. Sodelovalo bo tudi naše društvo; nastopili bodo MePZ, plesalke in gledališka skupina
 • Barbka Bižal Kolar je omenila še  Knjigoteko, na novo nastajajočo  društveno knjižnico, ki bo našim članom omogočala brezplačen dostop do knjig in bo tudi baza knjig za Bralno značko.

Seja je bila zaključena ob 12.00 uri, po uradnem delu je bila organizirana še malica za vse prisotne.

 

Po zapisniku Marije Jerbič.  povzetek zapisala Barbka

 

Razstava ročnih del v Medvodah

V sredo 20. aprila smo na povabilo pobratenega DU Medvode odšli na otvoritev razstave ročnih in umetniških del, ki so jih pripravile članice njihovega društva. Na razstavi, ki so jo na ogled postavile v Knjižnici Medvode, so predstavile pletene, kvačkane in vezene  izdelke ter  slike njihovih slikark. Zanimivost razstave  je bila v izbiri barv, saj so prevladovale modra, svetlo modra in bela, to so barve njihovega občinskega grba.  Otvoritev so popestrili učenci Glasbene šole Medvode, ki so se predstavili z glasbenimi deli na harmoniki, flavti in kitari. Pevski prispevek na otvoritvi  je dodal  domači pevski zbor Sončna jesen,  prisotne je pozdravil gospod Branko Suhadolnik iz ZDUS-a, za prisrčno povezovanje je poskrbela gospa Majda, gonilna sila rokodelk v DU Medvode. Tako kot že nekaj let, pa smo pri otvoritvi soudeleženi s kulturnim programom tudi mi iz našega društva. Tokrat so s s skečem  “Dan romske družine ” sodelovale Kofetarce in s prepričljivo in hudomušno predstavo nasmejale občinstvo. Predsednik Jože Kozina je predsednici DU Medvode ga. Mariji Tome in ga. Majdi v spomin na srečanje izročil šopke iz krep papirja, delo članic našega krožka ročnih del, ki so za ta namen izdelale tudi priložnostna darilca za vse medvoške prijateljice.  Po uradnem delu je sledila še bogata pogostitev z domačimi sladkimi  in slanimi dobrotami, domov smo se vrnili dobre volje, za nami je bil lep večer, vsaka od nas pa tudi z darilcem ( pletenim naglavnim trakom ), ki so ga izdelale rokodelke DU Medvode.

Zapisala: Barbka

 

 

Predavanje o postopkih oživljanja

Čeprav srčne odpovedi ( iz takšnih ali drugačnih vzrokov ) in druge nesreče  ne izbirajo po starosti, starejši spadamo med ogrožene skupine. Zato,  da bi se ob takih primerih znali pravilno odzvati,  smo v društvo upokojencev v goste povabili g. Primoža Velikonjo predstavnika Zdravstvenega doma Kočevje, ki nam je podrobneje obrazložil postopke oživljanja. Še posebej nas je poučil o postopku pravilne masaže srca in nas pri tem opozoril na takojšen pristop k reševanju ogroženega. Vsaka minuta je dragocena in lahko pomeni vrnitev sočloveka v življenje. Z oživljanjem ne prenehamo vse  do prihoda ustrezne reševalne ekipe, ki jo vedno pokličemo na telefonsko številko 112.

 

Bilo je lepo, hvala vam…….

…. so bile besede obiskovalk  proslave ob Dnevu žena, ko so se nasmejanih lic in dobre volje odpravljale proti domu.

Naša večnamenska dvorana na društvu je bila v sredo 6.marca premajhna za vse, ki so prišli na proslavo, ki smo jo za naše članice pripravili ob Mednarodnem dnevu žensk. Po  uvodnih besedah povezovalke programa Barbke Bižal Kolar, je prisotne najprej pozdravil  predsednik Jože Kozina. Vsem članicam je čestital ob njihovem prazniku, posebna čestitka pa je bila seveda namenjena naši dragi Metki Fink, ki je dan poprej praznovala svoj 103. rojstni dan.  Za dobro razpoloženje je v nadaljevanju poskrbel harmonikar Tone, prva točka programa pa je pripadla plesni skupini Zimzelenke, ki so se predstavile z Uličnim plesom in tako kot vedno navdušile. Nato pa sta za posebno prijetno presenečenje  poskrbela dva nenajavljena gosta, dr. Vladimir Prebilič župan občine Kočevje in podžupan Roman Hrovat, ki sta se oglasila, da bi čestitala tako slavljenki Metki, kot tudi vsem prisotnim ženam ob njihovem prazniku. Kljub obveznostim, ki sta jih ta dan še imela, sta še malce posedela  ter prisluhnila naši pesnici Živki Komac, ki  je prebrala nekaj svojih pesmi  in pa pevskemu triu Lučki, Marici in Barbki, ki so se zbrale prav za namen proslave in zapele dve pesmi  Pod dekletovim oknom in Tri ptičice. Zadnja točka programa pa je pripadla Kofetarcam, ki so vse prisotne nasmejale s skečem  Dan romske družine. Sledila je zahvala predsednika vsem nastopajočim, skupina za postrežbo Meri+ je poskrbela za pogostitev s prigrizki in pecivom, vsaka udeleženka proslave pa je  prejela še cvet iz krep papirja, ki so ga naredile članice ročnih del pod vodstvom mentorice Tatjane Novak. Za dobro razpoloženje je v nadaljevanju poskrbel Tone s svojo harmoniko,  tako, da se je 8. marec praznoval tako kot nekdaj – s pesmijo in plesom.

Zapisala: Barbka

 

 

 

 

 

 

 

 

Športne novičke

Odigrana  so bila  tri kola rekreacijske lige 2018/2019 v kegljanju.

Rezultati:

8. kolo:   DU Kočevje :  MED LAB     0,5  :  5,5

9. kolo :  DU Kočevje :  STUDIO B         5 : 1

10. kolo: AC TAX  :  DU Kočevje            0 : 6

 

Končna lestvica :

1.  mesto   REKREACIJA GAJ     –  16 točk

2.  mesto   DU KOČEVJE            –  16 točk        

3.  mesto    MED LAB                   –   16 točk

4.  mesto  STUDIO B                    –   8 točk

5.  mesto   AC TAX                        –  4 točke

6.  mesto ŠTKD GOBARJI GAJ     – 0 točk

 

Najboljši posamezniki:

1. Dejan Vereš   Rekreacija Gaj

2. Stane Kovač    MED LAB

3. Vitomir Padovac  DU Kočevje

 

Za naše društvo so tekmovali:  Gorazd Štricelj, Vitomir Padovac, Tine Sevnšek, Marjan Lipovec, Jože Krapež, Franc Tomšič, Senad Jorgić in Aleš Rajh

 

Vsem  iskrene čestitke za osvojeno 2. mesto.