Arhivi Kategorije: Razpisi

Natečaj za rokodelski izdelek

                                                              PTICE

 Komisija za tehnično kulturo ZDUS razpisuje natečaj za rokodelski izdelek, s katerim želimo spodbuditi domiselnost in ustvarjalnost izdelave naših priljubljenih ptic pevk, ptic selivk, ptic,ki nas razvedrijo in tudi pomirjajo. To so naše ptice, male, malo večje, pisane, črne, bele itd. Spomladi nas še posebno navdušijo s prekrasnim petjem. Tako želimo pričarati pomlad z našo razstavo v vitrini na ZDUSu. Za okrasitev in popestritev pomladi pričakujemo vaše kreativne izdelke na to temo– PTICE ,izdelane iz različnih materialov.

 • Pogoji sodelovanja

Možnost sodelovanja imajo vsi člani društev upokojencev, ki so vključena v ZDUS.

 • Prijava na natečaj, označevanje izdelkov, pošiljanje

Prijavnine ni. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje z največ DVEMA  izdelkoma,  glede na temo natečaja.

Izbor izdelkov: PTICE, ročno izdelane, iz različnih naravnih in umetnih materialov. Velikost izdelkov do 10 – 20 cm.

Uporabljeni materiali: LES, ŽICA, VOLNA, BLAGO, PAPIR, KAMEN, GLINA, SLAMA, RECIKLIRANI MATERIALI, ostalo.

Tehnika: zaželjena je 3D izvedba: rezbarjenje, šivanje, kvačkanje, izrezovanje, pletenje in ostalo.

Avtor pošlje svoje izdelke na naslov:

ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana,  vključno do 20.2.2023.

Vsak izdelek MORA BITI OPREMLJEN z napisnim listkom velikosti 10 x 5 cm. Na njem morajo biti podatki avtorja izdelka: IME, PRIIMEK, DU, PZDU, na hrbtni strani pa KONTAKTNI PODATKI AVTORJA – E-NASLOV, TELEFON. Izdelke z nepopolnimi podatki bo komisija izločila iz nabora razstavnih izdelkov. Izdelki morajo biti ustrezno pakirani za pošiljanje, da se ne poškodujejo. Izdelki bodo vrnjeni avtorjem po zaključku razstave.

Izdelki naj vključujejo etnografske in naravne značilnosti vašega okolja.

Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Poslane izdelke udeleženci izdelajo na lastne stroške.

 • Avtorske pravice

S prijavo udeleženec zagotavlja, da so izdelki avtorski in dovoljuje njihovo objavo za namene promocijske dejavnosti rokodelstva Komisije za tehnično kulturo ZDUS, kar vključuje objave v različnih medijih ZDUS ( informacijski bilteni, spletna stran, družabno omrežje, ostalo) z ustrezno navedbo avtorja.

Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb.

Na natečaju ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.

Avtor izdelka je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja pravic in  obveznosti ter vodenja evidenc za namen promocije delovanja Komisije za tehnično kulturo ZDUS. S prijavo na natečaj daje avtor prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov v evidenci organizatorja natečaja.

Avtor je seznanjen, da ima možnost vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Avtor pošlje tako zahtevo na ZDUS – tajnistvo@zdus-zveza.si.

ZDUS bo osebne podatke hranil še pet let, nato jih bo izbrisal iz evidenc.

 • Izbor izdelkov za razstavo in obveščanje avtorjev

Prejete izdelke bo pregledala ocenjevalna komisija do  25.2.2023 v sestavi: Zdenka Bevc Škof – predsednica, Marija Turk in Dragica Laković – članici. Med prispelimi izdelki bodo izbrani tisti izdelki, ki bodo izpolnjevali  spodaj navedene kriterije:

 • Zadostitev pogojev za sodelovanje
 • Skladnost z razpisano temo
 • Estetska, tehnična in uporabna vrednost
 • Domiselnost izdelkov
 • Značilne ptice iz okolja avtorja

Število razstavljenih izdelkov bo določila ocenjevalna komisija, odvisno od števila prispelih izdelkov.

Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne.

Avtorji bodo obveščeni o izboru izdelkov za razstavo do 01.03.2023. Neizbrane izdelke bo organizator vrnil avtorjem.

 • Razstava izbranih izdelkov

Komisija za tehnično kulturo bo pripravila razstavo izbranih izdelkov v  vitrini v prostorih ZDUS Kebetova ulica 9, Ljubljana. Razstava bo trajala od 1.3. 2023 do 1.10. 2023.

Izbrani avtorji soglašajo, da so izdelki iz tega natečaja, ki jih bo izbrala ocenjevalna komisija lahko razstavljeni na razstavi v prostorih Ministrstva za obrambo po zaključku razstave v ZDUS.

 • Informacije

Podrobne informacije o natečajih dobite:

Dragica Lackovič tel: 01 519 50 86, el.pošta: tajnistvo@zdus-zveza.si

Zdenka Bevc Škof tel: 031 604 564, el. pošta: zdenkaktk@gmail.com

 

 

Natečaj za fotografije

                                             Prosta izbira

Komisija za tehnično kulturo ZDUS razpisuje fotografski natečaj s katerim odpiramo prostor ustvarjalnosti za vse upokojence – ljubitelje fotografije.

 1. Pogoji za sodelovanje

Pravico do sodelovanja imajo vsi upokojenci, člani  DU, ki so vključena v ZDUS.

 1. Prijava na natečaj, označevanje fotografij in pošiljanje

Za natečaj ni prijavnine. Na natečaju sodelujejo vsi udeleženci, ki bodo avtorske, digitalne fotografije s sklicem na temo Prosta izbira poslali do vključno 20.2.2023 po elektronski pošti na naslov: dragica.lackovic@zdus-zveza.si

Vsak avtor lahko sodeluje največ s tremi (3) fotografijami ( barvnimi ali črno belimi). Fotografije morajo biti v JPEG formatu v velikosti do max 2 MB. Razmerje stranic naj bo 4:3 ali 3:2.

Lice fotografije mora biti brez podatkov.

Na ta natečaj avtorji ne smejo pošiljati fotografij, ki so morda že bile poslane na naše  dosedanje natečaje.

Vsaka fotografija naj bo obvezno označena z zaporedno številko in naslovom fotografije. Naslovi fotografij naj bodo kratki (Primer oddaje treh fotografij: Janez Novak 1 Slap, Janez Novak 2 Tolmun, Janez Novak 3 Kapljica vode ).

Skupaj s fotografijami pošljite še naslednje podatke: Ime in priimek avtorja, v katero DU ste včlanjeni, telefon in elektronski naslov.  Prejete fotografije organizator hrani v e-arhivu ZDUS kot del natečajne dokumentacije.

 1. Teme fotografij

Fotografom, tudi ljubiteljskim, se ponuja mnogo motivov, ki so vredni fotografiranja. Med temi številnimi motivi pa ima fotograf enega ali dva motiva, ki jih najraje fotografira in so mu takšni uspešni posnetki najljubši. Ta natečaj vam ponuja, da predstavite vaše posnetke z motivi, ki so tudi vam najljubši in najboljši. Sami lahko izbirate med posnetki narave, pokrajin, arhitekture, športnih in drugih dogodkov, portretov ljudi ali živali itd.,itd.

Izbira teme je  torej prepuščena vam fotografom, mi pa pričakujemo dober odziv na ta natečaj.

 1. Avtorske pravice

S prijavo avtor zagotavlja, da so fotografije avtorske in dovoljuje njihovo objavo za namene promocijske dejavnosti tehnične kulture v ZDUS, kar  vključuje tudi objavo v medijih ZDUS, ( reviji ZDUS Plus, Novičkah ZDUS, spletni strani ZDUS, na Facebook ZDUS z ustrezno navedbo avtorja ).

Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb. Na natečaju ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.

Avtor fotografije je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja pravic in obveznosti ter vodenja evidence za namen promocije  ZDUS. Avtor daje s prijavo na natečaj prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov v evidenci organizatorja natečaja.

Avtor je seznanjen, da ima možnost vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Avtor pošlje tako zahtevo na ZDUS tajnistvo@zdus-zveza.si. Organizator bo osebne podatke hranil še pet let, nato jih bo izbrisal iz evidenc.

 1. Izbor fotografij za razstavo in objavo in obveščanje avtorjev

Prejete fotografije bo 27.2.2023 pregledala ocenjevalna komisija v sestavi  Viljem Šetar – predsednik, Nevenka Vidmar, Marica Rošker – članici. Komisija bo odločila katere in koliko fotografij bo razstavljenih in avtorji bodo o tem obveščeni 2.3.2023

Komisija bo pri izboru upoštevala naslednje kriterije:

 • upoštevanje pogojev za sodelovanje,
 • vsebinska ustreznost in skladnost z razpisano temo,
 • estetska vrednost in tehnična dovršenost,
 • inovativnost pristopa.

V primeru izbora večjega števila fotografij bo organizator prilagodil trajanje razstave tako, da bodo razstavljene vse fotografije.

Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne.

 1. Razstava fotografij natečaja

Komisija za tehnično kulturo bo pripravila razstavo izbranih fotografij v prostorih ZDUS, Kebetova ulica 9, Ljubljana. Razstava bo trajala od 6.3.2023 do 29.9.2023

Vse izbrane fotografije bodo objavljene tudi na spletni strani ZDUS.

Nekatere izbrane fotografije bodo po izboru Ocenjevalne komisije razstavljene po zaključku razstave v ZDUS v prostorih Ministrstva za obrambo Ljubljana.

 1. Informacije

Podrobne informacije o natečaju vam lahko posredujeta:

Dragica Lackovič, ZDUS tel: 01 519 50 86, E mail: dragica.lackovic@zdus-zveza.si

Viljem Šetar tel: 041 716 011 E mail: viljem.setar@triera.net

Natečaj bo objavljen v Novičkah ZDUS, spletni strani ZDUS in na FB.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in vam želimo prijetne fotografske trenutke v iskanju motivov.

Predsednica Komisije za tehnično kulturo

          Zdenka Bevc Škof

 

 

Natečaj za najem najemnega stanovanja za leto 2023

Na osnovi 15. člena Pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem, komisija za gospodarske in stanovanjske zadeve pri Društvu upokojencev Kočevje

RAZPISUJE NATEČAJ ZA DOLOČITEV PREDNOSTNE LISTE PROSILCEV ZA NAJEM
NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA ZA LETO 2023

1. Do najema namenskega najemnega stanovanja je upravičen prosilec, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

 •   je oseba s statusom upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma stara nad 65 let
 •  je njegovo zdravstveno stanje takšno, da mu omogoča samostojno bivanje v
  stanovanju
 •  je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in ostale
  stroške, ki so vezani na najem stanovanja (dohodkovni cenzus)

2. Pri določitvi prednostnega vrstnega reda za pridobitev konkretnega stanovanja v
najem se praviloma upoštevajo naslednji kriteriji:

 •  stanovanjski status in stanovanjske razmere prosilca
 • zdravstveno stanje prosilca
 •  status starostnega upokojenca in starost prosilca
 • stalno prebivališče na območju, kjer se nahaja stanovanje
 •  t.i. čakalna doba na najem stanovanja v lasti Nepremičninskega sklada.

3. Prosilci za uvrstitev na prednostni vrstni red podajo pisno vlogo in izpolnijo obrazec, ki ga prejmejo v pisarni Društva upokojencev Kočevje, Reška cesta 5 in sicer v
ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure ali v četrtek od 14.00 do 17.00 ure.

4. Rok, v katerem lahko prosilci oddajo pisno vlogo za uvrstitev na prednostno listo za
najem stanovanja je 30 dni od objave razpisa, to je do 7. januarja 2023. 

5. Prosilci bodo o uvrstitvi na prednostno listo obveščeni v 15 dneh po izteku razpisa.

6. Vsa pojasnila o navedenem razpisu lahko zainteresirani prejmejo v pisarni Društva
upokojencev Kočevje na Reški cesti 5.

Kočevje, 7.12.2022                                                                                        Predsednik komisije:                                                                                                                                                            Anton Vovko l.r.

Razpis – SLIKARSKI EXTEMPORE

Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju z Občino Mirna Peč in društvom upokojencev Mirna Peč organizira občinskem prazniku občine Mirna Peč                             

                                                          2.SLIKARSKI EXTEMPORE

 društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine z upodobitvami kulturne, zgodovinske, etnološke in krajinske znamenitosti Mirne Peči,              v petek, 17. junija 2022.

Udeleženci, ki se bodo prijavili na razpis, se zberejo v petek, 17. 6. 2022, ob 8.30      pred Muzejem Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni Peči.

Na zbornem mestu bo pozdrav prisotnim in pogostitev s kavico, čajem in kar sodi zraven. Organizator bo obrazložil potek ustvarjanja, lokacije, katerih izbira bo prepuščena ustvarjalcem. Na voljo bodo tudi lokalni vodiči za lažjo izbiro lokacij.

Organizator bo poskrbel za malico in pijačo (vodo in sokove) ter zaključno kosilo, ki bo v »Gostišču Cesar«. Prav tako bo organizator priskrbel platna, lahko pa udeleženci slikajo na lastno slikarsko podlago.

Zaključek slikarskega dneva bi bil okoli 17. ure v prostorih bivšega kegljišča Gostilne Novljan, sedaj gostinske avle, kjer bodo slike tudi razstavljene do konca junija. Pozneje bo razstava premeščena v Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, kjer bo na ogled obiskovalcem muzeja.

Strokovna komisija, ki jo bo določil organizator, bo trem najboljšim podelila priznanja in priložnostne spominske nagrade.

Pravico za sodelovanje imajo upokojenci, člani društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, ki se bodo prijavili najpozneje do             10. 6. 2022 na elektronski naslov:             pzdu-dolenjske@t-2.net ali z navadno pošto na naslov: PZDU Dolenjske in Bele krajine, Čitalniška 1, 8000 Novo mesto.

Za morebitne informacije pokličite na številko: 041 683 755 (Karol Zagorc).

 

Predsednik Komisije za kulturo pri                            Predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine

PZDU Dolenjske in Bele krajine                                                    Dušan Kraševec, l. r.

Karol Zagorc, l. r.

 Pričakujemo Vas!

 

Razpis – Srečanje literatov PZDU Dolenjske in Bele krajine 2022

Spoštovani  literati

Čeprav od zadnjega srečanja  literatov, ki je bilo konec oktobra  minulega leta, ni preteklo veliko časa, se je v letu 2022  ponudila priložnost, da srečanje literatov izvedemo že v prvi polovici tega leta. Srečanje  literatov za leto 2022 bo 

       v petek, 25. februarja, ob 17. uri,  v kulturnem domu Črnomelj,

v okviru  prireditev v počastitev občinskega praznika Občine Črnomelj.

Natečaj

 1. Pogoji za sodelovanje

Pravico do sodelovanja imajo člani društev upokojencev z avtorskimi deli. Prijavljena dela se lahko  vsebinsko navezujejo na temo osebnih doživljanj, počutij, izkušenj, resničnih dogodkov in preživljanje časa v tem ali bodočem obdobju.

Kategorija

Literarno ustvarjanje: proza, poezija, misli, kratke zgodbe, šale.

Pravila in omejitve: ni  žanrske omejitve. Dolžina besedila naj bo največ do 1500 besed. Besedila so lahko natipkana ali ročno čitljivo pisana.

Prijavnine ni. Na natečaju sodelujejo društva upokojencev naše regije.

Avtorji naj svoja dela pošljejo do torka, 22.2.2022,  do 14. ure po elektronski pošti: pzdu-dolenjske@t-2.net ali z navadno pošto na naslov:  PZDU Dolenjske in Bele krajine, Čitalniška 1, 8000 Novo mesto.

 

Komisija za kulturo PZDU Dolenjske  in BK:               Predsednik PZDU Dolenjske in BK:

Predsednik Karol Zagorc, l. r.                                                           Dušan Kraševec, l. r.

 

Natečaj za fotografije ZIMSKE RADOSTI

Komisija za tehnično kulturo ZDUS razpisuje fotografski natečaj s katerim odpira prostor ustvarjalnosti za vse upokojence – ljubitelje fotografije.

Pogoji sodelovanja: Pravico do  sodelovanja imajo vsi upokojenci, člani društev upokojencev, ki so vključena v ZDUS.

Prijava na natečaj, označevanja fotografij, pošiljanje: Prijavnine ni.  Na natečaju sodelujejo vsi udeleženci, ki bodo avtorske digitalne fotografije s sklicem na temo Zimske radosti poslali do vključno 31. januarja 2022 po elektronski pošti na naslov: dijana.lukic@zdus-zveza.si

Vsak avtor lahko sodeluje največ s tremi fotografijami ( barvnimi ali črno belimi ). Fotografije morajo biti v JPEG formatu v velikosti do max 2 MB. Razmerje stranic naj bo        4 : 3 ali 3 : 2. Fotografije morajo biti naravne brez popravkov z računalniškimi programi za fotografijo.

Vsaka fotografija  naj bo obvezno označena z imenom in priimkom avtorja, zaporedno številko in naslovom fotografije. ( Primer oddaje treh fotografij: Janez Novak 1 Kurent, Janez Novak 2 Maske, Janez Novak 3 Norčije ). Lice fotografije mora biti brez podatkov.

Skupaj s fotografijami  pošljite še naslednje podatke: ime in priimek avtorja, v katero DU ste včlanjeni, telefon in elektronski naslov. Prejete  fotografije  organizator  hrani  v e-arhivu ZDUS kot del natečajne dokumentacije.

Teme fotografij: Tudi zima nudi fotografom veliko priložnosti, da ustvarijo dobre fotografije. Na temo Zimske radosti pričakujemo fotografije, ki bodo prikazale vesele trenutke s področja zimskih športov ( smučanje, sankanje, drsanje izd.) Prikazujejo naj sproščene trenutke ob kepanju, ob pohodih po snežni pokrajini in podobno. Fotografije naj bodo posnete v akciji – naj prikažejo vso dinamiko zimskih radosti. 

Avtorske pravice: S prijavo udeleženec zagotavlja, da so izdelki avtorski in dovoljuje      njihovo objavo za namene promocijske dejavnosti rokodelstva Komisije za tehnično                kulturo ZDUS, kar vključuje tudi objavo v medijih ZDUS, (reviji ZDUS Plus, Novičkah ZDUS, spletni strani ZDUS, na Facebook ZDUS z ustrezno navedbo avtorja.

Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Na natečaju ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.

Izbor fotografij za razstavo, objavo in obveščanje avtorjev: Prejete  fotografije  bo do 15. februarja 2022  pregledala ocenjevalna komisija v sestavi: Viljem Šetar – predsednik, Nevenka Vidmar  in Marica Rošker – članici.  Komisija bo odločila katere in koliko fotografij bo razstavljenih in avtorji bodo o tem obveščeni do  28. februarja 2022. Komisija bo pri izboru upoštevala naslednje kriterije: upoštevanje pogojev za sodelovanje, vsebinska ustreznost in skladnost z razpisano temo, estetska vrednost in tehnična dovršenost, inovativnost pristopa.

V primeru izbora večjega števila fotografij bo organizator prilagodil trajanje razstave tako, da bodo razstavljene vse fotografije.

Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne.

Razstava fotografij natečaja bo v prostorih ZDUS Kebetova ul.9, Ljubljana  od 1.3.2022 do 31.5.2022. Vse izbrane fotografije bodo objavljene tudi na spletni strani ZDUS:

Podrobne informacije o natečaju vam lahko posredujeta                                                                      Dijana Lukić, ZDUS tel: 01 515 52 41, 051 656 532. E mail: dijana.lukic@zdus-zveza.si                 Viljem Šetar tel: 041 716 011, E mail: viljem.setar@triera.net

 Teme naslednjih fotografskih natečajev v letu 2022

 • Pomladno prebujanje – objava 15.03.2022
 • Naše ulice zvečer – objava 15.06.2022
 • Vode – bogastvo Slovenije – objava 15.09.2022

Vljudno vabljeni k sodelovanju in vam želimo prijetne fotografske trenutke  v iskanju motivov.

 

PRIPIS  DU Kočevje:

Razpis je objavljen v skrajšani obliki, v  kolikor rabite dodatne informacije  jih  dobite v tajništvu društva, lahko pa vam ga v celoti pošljemo na vaš e-mail.   

Upamo, da bo natečaj k sodelovanju privabil tudi kakšno našo članico ali člana, zato ne pozabite vzeti na sprehod tel. oz. fotoaparata,  morda pa se najde kakšen zanimiv motiv. 

Želimo vam  veliko ustvarjalnega navdiha in uspeha.

 

 

Natečaj za rokodelski izdelek PIRHI

Komisija za tehnično kulturo ZDUS razpisuje natečaj za rokodelski izdelek  s katerim želi vzpodbuditi domiselnost in ustvarjalnost krašenja in izdelave pirhov iz različnih materialov.

Pogoji sodelovanja: Možnost sodelovanja imajo vsi člani društev upokojencev, ki so vključena v ZDUS.

Prijava na natečaj, označevanja izdelkov, pošiljanje: Prijavnine ni. Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ tremi posameznimi kosi pirhov, glede na temo natečaja. 

Priporočeno je, da pošljete tudi primerno podlago za razstavo svojih pirhov.

Izbor izdelkov: PIRHI, ročno izdelani, iz različnih naravnih in umetnih materialov; po želji pa lahko dodate različne podstavke, ki ste jih sami izdelali. Uporabljeni materiali: različne vrvice, volna, žice, perlice, barve, vosek, les, stiropor, ostalo.

Avtor pošlje svoje izdelke na naslov: ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana                                      do  vključno do 31.01.2022

Vsak izdelek mora biti opremljen z napisnim listkom velikosti 10 x 5 cm. Na njem morajo biti podatki avtorja: IME, PRIIMEK, NAZIV DU, na hrbtni strani pa KONTAKTNI PODATKI AVTORJA –  E-NASLOV in TELEFON. Izdelke z nepopolnimi podatki bo komisija izločila iz nabora razstavnih izdelkov. Izdelki morajo biti ustrezno pakirani za pošiljanje, da se ne poškodujejo. Izdelki bodo vrnjeni avtorjem po zaključku razstave.

Izdelki naj vključujejo etnografske in kulturne značilnosti vašega okolja.

Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Poslane izdelke udeleženci izdelajo na lastne stroške

Avtorske pravice: S prijavo udeleženec zagotavlja, da so izdelki avtorski in dovoljuje      njihovo objavo za namene promocijske dejavnosti rokodelstva Komisije za tehnično                kulturo ZDUS.

Izbor izdelkov za razstavo in obveščanje avtorjev: Prejete izdelke bo pregledala ocenjevalna komisija do 15. februarja 2022 v sestavi: Zdenka Bevc Škof – predsednica, Branka Bizjan in Marija Turk po naslednjih kriterijih: zadostitev pogojev za sodelovanje, skladnost z razpisano temo, estetska, tehnična in uporabna vrednost, domiselnost izdelkov in etnografska značilnost okolja avtorja.

Avtorji bodo o izboru izdelkov za razstavo obveščeni do 28.februarja 2022. Neizbrani izdelki bodo vrnjeni avtorjem.

Razstava izbranih izdelkov bo v vitrini v prostorih ZDUS, Kobetova ul. 9, Ljubljana in bo trajala od 1. marca 2022 do 31. maja 2022. 

Podrobne informacije o natečajih dobite pri:                                                                                      Zdenka Bevc Škof: 031 604 564,  e-pošta: upokojenci.gorica@gmail.com                                        Kaja Klun ZDUS, tel. 01 519 50 86, e-pošta: kaja.klun@zdus-zveza.si

 Teme naslednjih četrtletnih rokodelskih natečajev v letu 2022

 • Voščimo – voščilnice za razne priložnosti – objava 15.03.2022
 • Poletna sanjarjenja – poslikava kamenčkov in školjk, skulpture iz kamenčkov in školjk – objava 15.06.2022
 • Novoletni okraski – okraski iz materiala za reciklažo – objava 15.09.2022.

Želimo, da preživite prihajajoče hladne dni v objemu toplih domov s skodelico dišečega čaja in v družbi svojih najdražjih.

PRIPIS  DU Kočevje:

Razpis je objavljen v skrajšani obliki, v  kolikor rabite dodatne informacije  jih  dobite v tajništvu društva, lahko pa vam ga v celoti pošljemo na vaš e-mail.   

Upamo, da bo natečaj k sodelovanju privabil tudi kakšno našo rokodelko.

Želimo vam  veliko ustvarjalnega navdiha in uspeha.

Natečaj za najem najemnega stanovanja za leto 2022

Na osnovi 15. člena Pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem, komisija za gospodarske in stanovanjske zadeve pri Društvu upokojencev Kočevje

RAZPISUJE NATEČAJ ZA DOLOČITEV PREDNOSTNE LISTE PROSILCEV ZA NAJEM
NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA ZA LETO 2022

1. Do najema namenskega najemnega stanovanja je upravičen prosilec, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

 •   je oseba s statusom upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma stara nad 65 let
 •  je njegovo zdravstveno stanje takšno, da mu omogoča samostojno bivanje v
  stanovanju
 •  je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in ostale
  stroške, ki so vezani na najem stanovanja (dohodkovni cenzus)

2. Pri določitvi prednostnega vrstnega reda za pridobitev konkretnega stanovanja v
najem se praviloma upoštevajo naslednji kriteriji:

 •  stanovanjski status in stanovanjske razmere prosilca
 • zdravstveno stanje prosilca
 •  status starostnega upokojenca in starost prosilca
 • stalno prebivališče na območju, kjer se nahaja stanovanje
 •  t.i. čakalna doba na najem stanovanja v lasti Nepremičninskega sklada.

3. Prosilci za uvrstitev na prednostni vrstni red podajo pisno vlogo in izpolnijo obrazec, ki ga prejmejo v pisarni Društva upokojencev Kočevje, Reška cesta 5 in sicer v
ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure ali v četrtek od 14.00 do 17.00 ure.

4. Rok, v katerem lahko prosilci oddajo pisno vlogo za uvrstitev na prednostno listo za
najem stanovanja je 30 dni od objave razpisa, to je do 29. decembra 2021.

5. Prosilci bodo o uvrstitvi na prednostno listo obveščeni v 15 dneh po izteku razpisa.

6. Vsa pojasnila o navedenem razpisu lahko zainteresirani prejmejo v pisarni Društva
upokojencev Kočevje na Reški cesti 5.

Kočevje, 29.11.2021                                                                                        Predsednik komisije:                                                                                                                                                            Anton Vovko l.r.

Razstava ročnih del v novembru

O RAZSTAVI ROČNIH DEL IN UMETNIŠKIH STVARITEV UPOKOJENCEV OBČINE KOČEVJE
Društvo upokojencev Kočevje pripravlja razstavo ročnih del vseh upokojencev in upokojenk. Želimo si, da se čim več upokojencev odzove našemu povabilu, saj je to priložnost, da pokažejo širši javnosti kako kreativni so.
Zbiranje izdelkov bo v ponedeljek, 8. novembra  od 9. do 12. ure, za zamudnike pa v četrtek, 11. novembra od  14. do 17. ure.
OGLED RAZSTAVE
Otvoritev bo v ponedeljek, 15. novembra  ob 16. uri, s krajšim kulturnim programom.
Ogled bo možen v torek in sredo (16.11.2021  in 17.11.2021 ) od 9. do 12. ure in
v četrtek ( 18.11.2021 ) od 9. do 17. ure.
Lepo vabljeni !
Mentorica : Tatjana Novak
Ob vstopu v društvo upoštevajte pogoje PCT.  Hvala

Razpis – srečanje literatov seniorjev

SREČANJE LITERATOV DU

V avli KKC Dolenjske Toplice bo tradicionalno srečanje literatov iz našega in sosednjih društev upokojencev.

Milica Lukšič – 031 794 670 – milica.luksic@gmail.com


Datum:26.09.2021                 R   A   Z   P   I  S

                         za sodelovanje na srečanju literatov seniorjev

Organizator srečanja literatov je Društvo upokojencev Dolenjske Toplice

Srečanje bo v četrtek, 16. septembra  2021, ob 19. uri, v Kulturno kongresnem centru v Dolenjskih Toplicah.

Vljudno vabimo društva upokojencev sosednjih občin Dvor, Žužemberk, Straža, Uršna sela, Kočevje in Semič, v katerih delujejo ustvarjalci poezije in proze, da se prijavijo na razpis

do 07.09.2021 na naslov:

 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOLENJSKE TOPLICE, Zdraviliški trg 8
 • GSM: 031-794-670 ( Milica)
 • e-pošta: dudtoplice@gmail.com

Prijava naj vsebuje:

 • ime in priimek sodelujočega,
 • ime društva, v katerem deluje,
 • dve pesmi (po možnosti tudi naslov),
 • prozno delo (največ ena tipkana stran).

Prispevki naj bodo novejšega datuma.

Za predstavitev v napovedi prosimo, če nam lahko pošljete par stavkov o literatu, o  vaši literarni sekciji, številu njenih članov in  morebitni izdaji pesniške zbirke oziroma proze vaših literatov …

Sodelujočim ni potrebno predhodno pošiljati svojih del, .Posameznik se lahko predstavi z največ dvemi deli.

Vljudno vabljeni k sodelovanju in lep pozdrav.

Sekcija za kulturo  DU Dolenjske Toplice                      Predsednik DU

Milica Lukšič , l. r.                                                            Dušan Kraševec, l.r.

,