Arhivi Kategorije: Obvestila

Zapisnik komisije za gospodarsko stanovanjska vprašanja

Komisija za gospodarsko stanovanjska vprašanja pri DU Kočevje,  je na prvi dopisni seji dne
14.1.2021 obravnavala predlog Nepremičninskega sklada pokojninsko invalidskega zavarovanja glede najema stanovanja v Turjaškem naselju 4. Nepremičninski sklad je DU Kočevje obvestil, da je prosto enosobno stanovanje v Turjaškem naselju 4 /15.
Komisija je na svoji seji dne 27.2.2020 sprejela prednostno listo za leto 2020.

Na podlagi sprejete prednostne liste in obvestila nepremičninskega sklada o prostem stanovanju je komisija sprejela

SKLEP: Nepremičninskemu skladu se predlaga, da se stanovanje dodeli zakoncema    Gašič Dušanki in Iliji, ki sta uvrščena na prvo mesto prednostne liste.
Imenovana sta o predlogu obveščena in sta ponudbo sprejela.

Zapisala:                                                                                                           Predsednik komisije:
Marija Jerbič                                                                                                       Milan Križaj

Člani Komisije:
– Milan Križaj
– Štefan Šoštarko
– Dore Goljevšček
– Rajko Tomše
– Zdravko Loknar

Kočevje, 14.1.2021

Podelitev bralne značke 2021

Hodim in gledam pomlad,
cvetlice, drevesa in ptice,
slišim šumenje in klice:                                                                                                                                              “Živeti – živeti – živeti
sred zmeraj kipečih naslad!”          ( Lili Novy )

Podelitev letošnje bralne značke se bo premaknila za nekaj mesecev. Upajmo, da se bodo okoliščine zaradi korone do takrat sprostile in da se bomo člani DU poveselili na pikniku in takrat tudi podelili bralne značke.
Kako se bomo prijavili?
Na listek bomo napisali svoje podatke (ime, priimek, naslove prebranih knjig in avtorje). Prebrati moramo le 5 knjig. Te so lahko s seznama za BZ, iz Knjigoteke na našem društvu ali po lastnem izboru.
Po želji lahko napišemo tudi vtise o knjigi ali svoje predloge za branje. Listek bomo oddali v tajništvo ali ga vrgli v nabiralnik za BZ ali poslali po pošti.
Lahko napišemo mail in ga pošljemo DU.
Rok oddaje bomo naknadno določili.

Veliko užitka pri branju.

Bralni krožek

Sprememba v vodstvu DU Kočevje

Objavljamo zapisnik  o izvedenih nadomestnih volitvah

Z A P I S N I K

Prve dopisne seje predstavnikov občnih zborov društva upokojencev Kočevje, ki je potekala med 22.12.2020 in 30.12.2020. Zaradi ukrepov za zajezitev epidemije corona virusa in da delo društva po smrti predsednika društva, lahko nemoteno poteka, je bila izvedena dopisna seja.

Dne 22.12.2020 je bil predstavnikom občnih zborov posredovan predlog Izvršnega odbora za izvedbo nadomestnih volitev za predsednika društva, podpredsednika društva in člana izvršnega odbora društva,  za preostalo mandatno obdobje, to je do rednih volitev leta 2024.                                                                                                                                                                     Izvršni odbor društva je na 3. dopisni seji predlagal, da se za:
– predsednico društva izvoli Barbka Bižal Kolar
– podpredsednico društva Tatjana Novak
– članico IO Silva Žagar                                                                                                                                Skupaj s predlogom so bile predstavnikom posredovane tudi glasovnice. Do roka za oddajo glasovnic je bilo po pošti vrnjenih 16 glasovnic od 17 poslanih.

Kandidacijsko volilna komisija je dne 30.12.2020 pregledala in preštela glasove in ugotovila, da so posamezne kandidatke prejele naslednje število glasov:
– Barbka Bižal Kolar – kandidatka za predsednico društva 16 glasov
– Tatjana Novak – kandidatka za podpredsednico društva 15 glasov
– Silva Žagar – za članico IO 16 glasov
Komisija je ugotovila, da so vse tri predlagane kandidatke prejele zadostno število glasov in so tako izvoljene za opravljanje funkcij do konca mandatnega obdobja.
Na podlagi navedenega so predstavniki občnih zborov razglasili izide volitev. Izvoljene nastopijo mandat z dnem izvolitve, to je 30.12.2020.

Kočevje, 30.12.2020

Zapisnik po pošti poslan predstavnikom OZ

Dopisno sejo vodila:
Marija Jerbič, tajnica društva

NATEČAJ za najem najemnega stanovanja za leto 2021

Na osnovi 15. člena Pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem, komisija za gospodarske in stanovanjske zadeve pri Društvu upokojencev Kočevje

RAZPISUJE   NATEČAJ ZA DOLOČITEV PREDNOSTNE LISTE PROSILCEV ZA NAJEM     NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA ZA LETO 2021

 1. Do najema namenskega najemnega stanovanja je upravičen prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
 • je oseba s statusom upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma stara nad 65 let;
 • je njegovo zdravstveno stanje takšno, da mu omogoča samostojno bivanje v stanovanju;
 • je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in ostale stroške, ki so vezani na najem stanovanja (dohodkovni cenzus)
 1. Pri določitvi prednostnega vrstnega reda za pridobitev konkretnega stanovanja v najem se praviloma upoštevajo naslednji kriteriji:
 • stanovanjski status in stanovanjske razmere prosilca;
 • zdravstveno stanje prosilca;
 • status starostnega upokojenca in starost prosilca;
 • stalno prebivališče na območju, kjer se nahaja stanovanje;
 • i. čakalna doba na najem stanovanja v lasti Nepremičninskega sklada.
 1. Prosilci za uvrstitev na prednostni vrstni red podajo pisno vlogo in izpolnijo obrazec, ki ga prejmejo v pisarni Društva upokojencev Kočevje, Reška cesta 5 in sicer v ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure ali v četrtek od 14.00 do 17.00 ure.
 2. Rok, v katerem lahko prosilci oddajo pisno vlogo za uvrstitev na prednostno listo za najem stanovanja je 30 dni od objave razpisa, to je do 24. decembra 2020.
 3. Prosilci bodo o uvrstitvi na prednostno listo obveščeni v 15 dneh po izteku razpisa.
 4. Vsa pojasnila o navedenem razpisu lahko zainteresirani prejmejo v pisarni Društva upokojencev Kočevje na Reški cesti 5.

 

Kočevje, 23.11.2020                                                                  Predsednik komisije:   Milan Križaj  l.r.

Tudi v času korone smo aktivni…..

Spoštovane članice in člani!

Jubilejno leto 2020, ko praznujemo 70-letnico obstoja društva, nam žal ni naklonjeno. Korona virus je dodobra spremenil naša življenja, z omejitvami je posegel v naše delo in druženja, tako na kulturnem kot na športnem področju. Ko smo v prvi polovici leta  mislili, da smo ga premagali, pa je sedaj udaril še z večjo močjo. Zopet se zapiramo v svoja stanovanja, družabno življenje je omejeno, saj je zdravje vsakega posameznika na prvem mestu.

Kljub temu pa na društvu ne mirujemo. Ob 70-letnici pripravljamo izdajo ALMANAHA  (proslava je preložena na leto 2021), iščemo pa tudi možnosti, kako bi v tem težkem letu lahko stopili v stik z vami,  z novimi možnostmi in načini druženja. Covid-19 nas je spodbudil k uporabi tehnologije na pozitiven in kreativen način. Mnogi med vami nas že spremljate preko spletne strani, s prispevki in komentarji sodelujete na našem Facebooku profilu in Messengerju, morda že uporabljate Zoom , Skype ali kaj drugega  ter tako odkrivate nove možnosti, ki jih omogočajo aplikacije za video klice.

V želji, da bi kljub omejitvam ostali povezani, v sodelovanju s podjetniškim inkubatorjem Kočevje in Občino Kočevje, pripravljamo izobraževanje o uporabi novih tehnologij, preko katerih bi se lahko ( čeprav na daljavo ) družili, izmenjevali izkušnje ali pa preprosto samo klepetali.

Vse, ki bi se želeli vključiti v tak način druženja prosimo, da nam zaupate naslednje:

 • svojo elektronsko pošto
 • dostop do interneta   /   da ali ne
 • preko katere naprave dostopate ( računalnik, prenosni računalnik, tablica, pametni telefon)

Podatke nam posredujte na naš naslov duk@telemach.net, v kolikor imate še kakšna dodatna vprašanja nas lahko tudi pokličete na tel. 01/895 15 78.

Pričakujemo čimprejšnje odgovore, saj bomo le tako lahko kmalu pričeli z realizacijo načrtovanih dejavnosti.

Za učenje nismo nikoli prestari, zato pogumno naprej!

V upanju, da se kmalu zopet srečamo in poveselimo na društvu, vas lepo pozdravljamo.

Ostanite zdravi in optimistični !

Vaše društvo

Poslanica župana dr. Vladimirja Prebiliča

Spoštovanje upokojenke, dragi upokojenci!

Pred nas se kopičijo izjemni izzivi. Nihče si niti v najhujši nočni mori ni predstavljal, da bo virusna bolezen COVID-19 v drugem valu epidemije tako neusmiljeno posegla med nas, v naš način življenja in do skrajnosti ogrozila prihodnost… Približujemo se obdobju, ko bo potrebno resnično spremeniti navade, poskrbeti za dosledno izvajanje vseh zaščitnih ukrepov ter si med seboj še bolj pomagati.

Čeprav je bolezen izjemno nepredvidljiva, z izjemno negativnimi posledicami za številne, ki za njo zbolijo, pa starejši predstavljate še posebej ranljivo skupino. Tega se zavedamo v naši občini, kjer z različnimi ukrepi, predvsem pa tesnim sodelovanjem med štabom civilne zaščite, zdravstvenim domom in občinsko upravo, po mojem mnenju dokaj dobro krotimo število okužb v občini Kočevje. Ob tem se trudimo zagotavljati nemoteno delovanje različnih služb, podjetij in izvajanje projektov, saj bomo le tako zagotovili nadaljnji razvoj občine, ohranili delovna mesta ter ustvarili spodbudne investicijske priložnosti za čas, ko bo epidemije konec.

Z Društvom upokojencev Kočevje smo v preteklosti izjemno dobro sodelovali, ta praksa pa se nadaljuje tudi v bodoče. Želim vam sporočiti, da starost in starostnike izjemno spoštujem, in zavedam se, da se to dokazuje predvsem z ravnanjem. Zagotavljam vam, da bomo tudi v prihodnje v občini Kočevje ohranjali vključujoč odnos do vseh, še posebej pa bomo pozornost namenjali ranljivim in pomoči potrebnim, med katerimi je vse več žal tudi starejših. K temu nas zavezuje strategija sodelovanja s starostniki, pa tudi moralno-etični kompas, ki pri nas še ni izgubil domovinske pravice.

Spoštovane in spoštovani, želim vam obilo zdravja, a tudi ohranjanje igrivosti in iskrivosti, ki dela življenje prijetnejše ter ustvarja okoliščine vključevanja vseh na prijazen način. Najverjetneje nam zdravstvene razmere ne bodo dopuščale, da bi se ob izteku leta srečali osebno, si voščili, podali roko in se družili v prijetni atmosferi, zato naj vam po tej poti sporočim, da tudi sam to pogrešam. A tudi to pride, saj bomo premagali še tako velik izziv, mar ne? Veliko njih je postavljalo na preizkušnjo naše prednike in če smo kaj od njih  podedovali, smo vztrajnost, pogum in neustrašnost! Brez dvoma uspemo in tedaj bo ponovno čas, da se srečamo tudi v živo.

Vaš župan,                                                                                                                                                              dr. Vladimir Prebilič

 

Natečaj za kulturno stvaritev v “korona letu” 2020

Spoštovani ljubitelji kulture,
Epidemija Covid-19 nam je vsem spremenila življenje in pustila pečat v načinu dela,
predvsem kar zadeva organizacijo kulturnih dogodkov in kulturnih vsebin, ki fizično
združujejo in zbližujejo ljudi. V tem času smo bili prisiljeni v drugačno komunikacijo in
razmišljanje. Gledališča, predstave, koncerti in še marsikaj, vse se je preselilo na splet,
v drugačno, nefizično obliko. Zaprti v svojih domovih smo si sami morali krajšati čas in
ga zapolniti z nam ljubimi vsebinami.

Komisija za kulturo Zveze društev upokojencev Slovenije zato želi za nas in generacije,
ki prihajajo za nami, pustiti svojevrstno kulturno pričevanje o tem, kako smo starejši
preživeli in preživljamo ta nenavaden čas. Razpisujemo vsebinsko raznolik natečaj
kulturnih stvaritev, s katerim želimo povezati člane in kulturnike iz vseh koncev
Slovenije. Vabljeni k sodelovanju!

1. Pogoji za sodelovanje in predstavljena tema
Pravico do sodelovanja imajo člani društev upokojencev z avtorskimi deli. Prijavljeno
delo je lahko nastalo v t. i. »korona času«, to je bodisi v času pandemije Covid-19
(marec-maj 2020) bodisi kasneje, a se v vsakem primeru vsebinsko navezuje na temo
osebnih doživljanj, počutij, izkušenj, resničnih dogodkov in preživljanja časa v tem
obdobju ter izkazujejo čustveno vpetost posameznika v času izolacije, omejitev in drugih
življenjskih nevšečnosti, s katerimi smo bili soočeni v tem času.
2. Razpisane kategorije
Posameznik lahko sodeluje v več kategorijah, a le s po enim delom v eni kategoriji in ob
upoštevanju pravil in omejitev, ki veljajo za posamezno kategorijo:
Kategorija 1: Literarno ustvarjanje: proza, poezija, misli, kratke zgodbe, šale.
Pravila in omejitve: Ni žanrske omejitve besedila. Dolžina besedila naj bo do največ
1500 besed. Besedila so lahko natipkana ali ročno, čitljivo pisana.
Kategorija 2: Likovno/risarsko ustvarjanje: likovno delo, ilustracija, risba, strip.
Pravila in omejitve: Tehnika in format risb, stripov in likovnih del ni določen,
posameznik jo lahko izbere sam.

Kategorija 3: Literarno-likovno ustvarjanje
Pravila in omejitve: Literarna dela iz 1. kategorije so lahko vsebinsko dopolnjena z
likovno/risarskim izdelkom iz 2. kategorije. Primer: kratka zgodba ima lahko
pripadajoče likovno delo, ilustracijo ali risbo.

3. Prijava na natečaj, označevanje del in pošiljanje
Prijavnine ni. Na natečaju sodelujejo člani DU, avtorji, ki bodo svoja dela poslali do
vključno do petka, 20.11. 2020:
 po elektronski pošti na: dijana.lukic@zdus-zveza.si,
 z navadno pošto na ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana, s pripisom za »korona«
natečaj in označbo kategorije (1, 2 ali 3), v kateri sodeluje.

S prijavo avtor zagotavlja, da so dela avtorska in jih dovoljuje za objavo za namene
promocije kulturnih aktivnosti starejših, kar med drugimi vključuje tudi objavo v
promocijskih gradivih ZDUS, reviji ZDUS Plus in na družabnem omrežju Facebook ZDUS
z ustrezno navedbo avtorja.

VABLJENI K SODELOVANJU !

Prispevke lahko oddate tudi pri nas na društvu, posredovali jih bomo naprej.

 

ODPOVED LETOVANJA

Obveščamo vas, da smo morali letošnje letovanje,  predvideno za  čas od 12.9.2020 – 19.9.2020 na Braču,  zaradi novo nastale korona situacije ( karantena ) ODPOVEDATI.

Upamo, da nam bo prihodnje leto uspelo, do takrat pa ostanite zdravi.

Vaše društvo