• DU Kočevje, Reška cesta 5, 1330 Kočevje
  Uradne ure:
  vsak ponedeljek od 9,00 do 12,00 ure in
  vsak četrtek od 14,00 do 17,00 ure.

  Kontakti>>

Področja delovanja

 • Organiziranje in izvajanje dobrodelnih dejavnosti in vzajemne samopomoči.
 • Organiziranje in izvajanje športno – rekreativnih dejavnosti.
 • Organiziranje in izvajanje kulturno – umetniških in izobraževalnih dejavnosti.
 • Organiziranje prireditev, srečanj, pohodov, izletov in letovanj.
 • Organiziranje in izvajanje ročnih del.
 • Organiziranje in izvajanje pomoči starejšim in pomoči potrebnim, na domu.
 • Prizadeva si za izboljšanje gmotnega položaja upokojencev in izboljšanju pogojev za kvaliteto preživljanja starosti.
 • Vzpodbuja člane k aktivnemu življenju in delovanju na rekreativnem, športnem, kulturnem, socialnem in drugih področjih.
 • Opravlja druge dejavnosti, ki so povezane z zdravo, smotrno in aktivno izrabo prostega časa starejših občanov.