Poročilo o delu društva v letu 2016

Delo društva v letu 2016 je potekalo v dveh etapah. Na volilno programski konferenci 31.3.2016 se je zamenjalo vodstvo društva. Novo vodstvo je nadaljevalo z zastavljenim delom. Tudi to je izpolnilo planirane dejavnosti in doseglo zastavljene cilje, ki so navedeni v programu za leto 2016.

Članstvo v letu 2016 je ostalo na isti višini kot v letu 2015 in sicer je članov 958,  od tega jih je oproščeno članarine 39, novih članov je 55, 13 jih je izstopilo, 24 pa  jih je umrlo. Število članov, ki so vključeni v krožke in sekcije se preko leta spreminja, v bistvu pa je več kot polovica članov vključenih v tedenske aktivnosti našega društva kot so ročna dela, šport, telovadba, pohodništvo, pevski zbor, plesna, dramska in čitalniška sekcija, družabne igre in skupina za postrežbo. Imamo tudi 30 prostovoljcev, ki delujejo v sklopu programa Starejši za starejše. Vsi člani, ki sodelujejo v tedenskih aktivnostih društva pa delajo kot prostovoljci, za njihovo delo se jim še posebej zahvaljujem.

Naše društvo deluje v okviru Zveze Društev upokojencev Slovenije in je vključeno v Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine ter z njimi sodeluje s svojim delom v programih, ki jih le ti izvajajo.V letošnjem letu je ZDUS izvolil novega predsednika g. Janeza Sušnika, za izvolitev mu čestitamo. Naj povem, da smo tudi mi podprli njegovo kandidaturo preko PZDU-ja, kakšen mesec pred izvolitvijo pa je bil tudi gost na naši oddaji Modri pristan.

Poleg stanovskih združenj pa sodelujemo tudi z raznimi organizacijami v Kočevju in z društvi izven Kočevja. Tako sodelujemo z Ljudsko univerzo, Gimnazijo, Glasbeno šolo, Turističnim društvom, Javnim skladom za kulturne dejavnosti-območno enoto Kočevje, Športno zvezo, Gasilsko zvezo, Zdravstvenim domom, Osnovnimi šolami, Rdečim križem, Centrom za socialno delo, Radiom Univox in seveda z Občino Kočevje od katere preko javnih razpisov tudi pridobimo določena sredstva za naše delovanje.

Kot vsako leto sodelujemo z Udrugo umirovljenika grada Raba, s katerim je pobratenaobčina Kočevje in od lani s pobratenim Društvom upokojencev Medvode ter nekaterimi društvi upokojencev v Dolenjski regiji.

Informiranje članov se izvaja preko spletne strani, natisnjenega programa dela, ki ga dobi vsak naš član, preko radia Univox z oddajo Modri pristan, ki je na sporedu vsako prvo sredo v mesecu. Informiranje poteka tudi preko panojev v mestu in na društvu, plakatov po krajevnih skupnostih ter s pomočjo prostovoljcev, ki obiskujejo naše člane.

POROČILO O DRUŠTVENIH DEJAVNOSTIH V LETU 2016                                                  

 Pod društvene dejavnosti sodijo kulturne prireditve, izleti in družabna srečanja, letovanja, družabne igre, skupina za postrežbo,  informiranje članov DU, dopisništvo in izobraževanje. Uspešno delujejo:  krožek ročnih del in klekljarska sekcija, MePZ, gledališka skupina Kofetarﹸce, plesna skupina Zimzelenke in bralni krožek.

Dejavnosti, ki so bile načrtovane za leto 2016 so bile v glavnem realizirane, poročila o delovanju skupin so podana v prilogi, časovno pa so si dogodki sledili kot sledi:

JANUAR

je bil tako kot vsako leto namenjen izdelavi poročil za minulo leto in izdelavi plana za naprej, pripravljali pa so se že osnutki proslav za kulturni praznik in dan žena.

FEBRUAR

 • 5.2.2016 je bila na društvu proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. Nastopili so: MePZ, ki je zapel tri pesmi, članice bralnega krožka so nastopile z recitalom » Moje dekle je še mlada, ja ja«, učenci glasbene šole Jaka Kosten (saksofon), Vid Car in Gregor Šterk ( harmonika) pa so poskrbeli za prijetne glasbene točke. Skupina za postrežbo pa je poskrbela za pogostitev.
 • 6.2.2016 na pustno soboto, se je 11 članic društva preobleklo v skupino ciganov in cigank. Na pustovanju na Nami  so osvojile 1 nagrado za najboljšo skupino.

MAREC

 • 4.3.2016 je bila v prostorih društva organizirana proslava ob dnevu žena. Nastopili so: pevska skupina Toneta Obranoviča ITAK, Zimzelenke s plesno točko, Kofetarﹸce s skečem, Živka Komac in Lana Bižal iz OŠ Stara Cerkev pa sta proslavo popestrili z recitacijami. Za pogostitev je poskrbela skupina za postrežbo, vsem prisotnim ženam pa so članice ročnih del podarile blazinice za igle, ki so jih izdelale v začetku leta.
 • 4.3.2016 je društvo pripravilo proslavo za dan žena v Domu starejših občanov v Kočevju, kjer je ubrano zapel MePZ, s skečem« Kaj si pa ti dobila?« pa so varovance doma nasmejale Kofetarﹸce.
 • 7.3. do 12.3. 2016 organizirano 5-dnevno letovanje v Portorožu hotel Riviera.
 • 8.3.2016 so članice ročnih del in bralnega krožka odšle v Medvode, kjer so se udeležile odprtja razstave ročnih del DU Medvode. V kulturnem delu so članice BK predstavile s točko » Moje dekle je še mlada, ja ja«.
 • 12.3.2016 se je MePZ udeležil revije pevskih zborov Kočevska poje
 • 30.3.2016 v sodelovanju z Ljudsko univerzo  Kočevje in krožkom ročnih del organizirana  delavnica  v Ložinah: Recikliranje jeansa.
 • 31.3.2016 je bil prostorih Šeškovega doma občni zbor našega društva,  na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo, saj je mandat dosedanjim članom potekel.  Nastopil je MePZ, skupina za postrežbo po je poskrbela za pogostitev.

APRIL

 • 11.4.2016 v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje in krožkom ročnih del organizirana delavnica  v Mahovniku: Nakit iz perlic.
 • 14.4.2016 je krožek ročnih del v OŠ Stara Cerkev v  okviru kulturnega dneva » noč s knjigo« pripravil tri delavnice ( zgibanje papirja, stare igre in izdelava dreves iz perlic)
 • 18.4.2016 v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje in krožkom ročnih del organizirana delavnica v Klinji vasi: Recikliranje obuval
 • 19.4.2016 nastop plesne skupine Zimzelenke za PK Jasmin v Šeškovem domu
 • 20.4.2016 srečanje literatov Dolenjske in Bele krajine, ki sta se ga udeležili Živka Komac in Miroslava Klun.
 • 21.4.2016 v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje in krožkom ročnih del organizirana delavnica v Livoldu: Kvačkanje in pletenje

MAJ

 • 5.5.2016 igralska skupina Kofetarﹸce je s skečem » Šolske Vragolije« nastopila v DSO Kočevje v okviru projekta medgeneracijskega sodelovanja
 • 5.5.2016 na povabilo je člane društva obiskal župan Občine Kočevje dr.Vladimir Prebilič. Na prijetnem srečanju  smo ga seznanili s tekočimi aktivnostmi društva in novo izvoljenim vodstvom.
 • 6.5.2016 je v organizaciji našega društva potekala 14.revija pevskih zborov DU Dolenjske in Bele krajine. Na dobro in lepo organizirani prireditvi, ki jo je povezovala Jožica Rus Ponikvar je sodeloval MePZ društva, za postrežbo je poskrbela Meri Kočevar s svojo skupino, za tehnično podporo pa so poskrbeli moški člani našega društva.
 • 9.5.2016 izlet na Rab na povabilo DU Rab v počastitev njihovega občinskega praznika. Na prireditvi so z dvema plesnima točkama nastopile tudi Zimzelenke.
 • 22.5.2016 izlet v  Savinjsko dolino z ogledom Mozirskega gaja in pivovarskega muzeja v Žalcu.
 • 31.5.2016 v sodelovanju z Ljudsko univerzo Kočevje in krožkom ročnih del organizirana delavnica v Mozlju: Kvačkanje in pletenje.

JUNIJ

 • 19.6.2016 se je MePZ udeležil 47.tabora slovenskih pevskih zborov v Stični.
 • 20.6.2016 je plesna skupina Zimzelenke nastopila za PK Jasmin na mestni ploščadi v Kočevju.
 • 22.6.2016 je igralska skupina Kofetarﹸce nastopila v DSO Kočevje na njihovem pikniku.
 • 28.6.2016 izlet v Medvode na piknik ob Zbiljskem jezeru, na srečanje DU Medvode, Smlednik in Pirniče. V kulturnem oz. zabavnem delu  sta nastopila MePZ in Zimzelenke

JULIJ

 • 2.7.2016 je bil pri Brunarici v Dolgi vasi piknik oz. popoldansko druženje naših članov. Na veselem druženju ob glasbi se je zaplesalo in zapelo, prisotni pa so se zabavali ob  » Modni reviji«  Kofearﹸc in plesu » Babice 2«  Zimzelenk.
 • 2.7.2016 nastop Kofetarﹸc v Šalki vasi na praznovanju KS in športnih igrah PGD.

AVGUST

 • 6.8.2016 smo se udeležili že tradicionalnega srečanja upokojencev Dolenjske in Bele Krajine  v Dolenjskih Toplicah.

SEPTEMBER

 • 3.9. do 10.9.2016  smo odšli na  7-dnevno letovanje v Neum.  Organizacija letovanja in treh izletov:  v Dubrovnik, v Medžugorje in Mostar ter na polotok Pelješac, je bila zaupana turistični agenciji Relax, ki je poskrbela tudi za animacijo in zabavne večere. Letovanja se je udeležilo 105 upokojencev.
 • 24.9.2016 se je društvo, sklopu prireditev » Doživite Kočevsko 2016«, udeležilo tekmovanja v kuhanju divjačinskega golaža. Ekipo so sestavljale Magda Behin, Silva Žagar in Barbka Bižal Kolar, za lepo okrašeno stojnico pa je poskrbela Tatjana Novak.
 • 27.9. do 30.9.2016 so članice ročnih del  v prostorih društva, pripravile že 10 razstavo ročnih del in umetniških stvaritev. Letos so se pridružila še DU iz Loškega potoka, Sodražice in Medvod. Svoje izdelke pa so na ogled postavili tudi iz VDC Žela,  Šenta in Društva invalidov Kočevje.
 • 28.9.2016 je v CD V Ljubljani potekal že 16.Festival za tretje življenjsko obdobje, na katerem so sodelovali: MePZ, Zimzelenke, Kofetarﹸce in bralni krožek.
 • 29.9.2016 je bil 4.samostojni koncert MePZ z gosti. Zapeli so deset pesmi, zadnjo ob spremljavi harmonikarja Petra Frangeža. Na prireditvi so sodelovali še: pevski zbor DU Medvode »Sončna jesen«,  VDC Želva uporabniki enote Kočevje, Zimzelenke in Kofetarﹸce. S koncertom se je zaključilo sodelovanje z zborovodjem Petrom Berložnikom, vodenje zbora je prevzela Nina Skebe. Za pogostitev je poskrbela skupina za postrežbo s pecivom in obloženimi kruhki.
 • 30.9.2016 udeležba ročnih del V Ljubljani na F3ŽO, z delavnico recikliranja obutve.

OKTOBER

 • 1.10.2016   nastop Zimzelenk na prireditvi  ob 30 letnici Sožitja
 • 15.10.2016 nastop plesne skupine Zimzelenke na prireditvi Društva za osteoporozo v Športni dvorani Kočevje.
 • 21.10.2016 ob prazniku KS Livold, so Kofetarce nastopile s skečem » Skrita kamera«
 • 22.10.2016 smo bili na izletu v neznano. Odpeljali smo se na Slivniško Pohorje do Andrejevega doma, kjer nas je pričakal prijazni oskrbnik koče z okrepčilom. Z lokalnim vodnikom smo se odpeljali še do Ruške koče in Belevueja  oz. zg.postaje Pohorske vzpenjače. Medse smo s šaljivim programom sprejeli tudi  nove člane društva.

NOVEMBER

 • 10.11.2016 srečanje starostnikov 85+ na društvu. Pripravili smo krajši kulturni program in pogostitev.
 • 11.11.2016 je MePZ nastopil na pevski reviji Jesen na podeželju – prvič z novo zborovodkinjo  Nino Skebe.
 • 15.11.2016 je bila delavnica Festivala lesa za starejše občane v prostorih lesarske delavnice Gimnazije in srednje šole Kočevje. Udeležilo se je je tudi nekaj naših članov, ki so naredili nekaj ličnih izdelkov iz lesa.
 • 16.11.2016 v sodelovanju z Glasbeno šolo so Kofetarce nastopile v DSO Kočevje
 • 18.11.2016 je bilo organizirano  martinovanje v Radovici pri Metliki. Udeležili smo se tudi učne ure iz leta 1950  v OŠ Brihtna glava, kjer smo na duhovit način spoznali kulturno in naravno dediščino Bele Krajine. Zabavni del martinovanja z glasbo in plesom je bil na turistični kmetiji Bajuk.

DECEMBER

 • 7.12.2016 na povabilo župana občine Kočevje dr.Vladimirja Prebiliča se je 50 aktivnih članov društva udeležilo druženja v Mestni kavarni. Župan nas je seznanil z dosežki naše občine in načrtovanimi projekti. Ob prigrizku in prijetnem klepetu sta dve uri druženja kaj hitro minili.
 • 12.12.2016 v okviru »Veselega decembra » se je društvo tudi letos predstavilo na mestni ploščadi. Zapel je MePZ, zaplesale so Zimzelenke, gledalce pa so nasmejale še Kofetarce s skečem.
 • 22.12.2016 so varovance DSO ob zaključku leta zopet nasmejale Kofetarce.
 • 26.12.2016 pa je bilo tako kot že nekaj let »silvestrovanje« upokojencev v gostišču Pugelj v Ribnici. 92 članov se je zabavalo in plesalo ob zvokih  muzikanta Jožeta Kovača, v » srčkovem plesu« so si izkazali plesalci in plesalke, za  prijetno vzdušje pa so poskrbele še Zimzelenke in Kofetarce s skečem.

V decembru so na društvu potekala tudi prednovoletna srečanja skupin, ki med letom pripomorejo k uspešnem delovanju društva.

IZOBRAŽEVANJE  poteka v obliki predavanj in tečajev.

Organiziran je bil računalniški tečaj in predavanja:

 • 2.2.2016 uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje stanovanjskih hiš. Predaval je strokovnjak za ogrevanje Vladimir Bizjak.
 • 24.2.2016  pa sta nas obiskala Mateja in Tomaž iz  kmetije Pri Tonijevih iz Škofljice. Na zanimivem predavanju sta  predstavila ( na poizkušnjo in prodajo ) eko izdelke iz industrijske konoplje.

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA GOSPODARSKE ZADEVE

Komisija za gospodarske zadeve je v začetku leta sprejela sklep o izdelavi toplotne črpalke za ogrevanje stavbe. Pred realizacijo pa smo dobili s strani občine in komunale namig, da bodo mimo naše stavbe napeljali cevovod s toplo vodo in sicer od bivše mesarije proti osnovni šoli in dalje proti Itasu. Glede na razgovore smo prekinili z nadaljnjimi deli za izgradnjo toplotne črpalke in se odločili, da počakamo na toplotni cevovod in se priključimo nanj, kar bo zagotovilo toploto celotni stavbi v nadaljnje. Smo pa pristopili k obnovi zaprtega balkona nad vhodom v stavbo, katerega bomo poskušali obnoviti v letu 2018, v kolikor bomo nabrali dovolj sredstev. V mesecu novembru je bil objavljen natečaj za določitev prednostne liste prosilcev za najem stanovanj za leto 2017.

POROČILO O DELU PROSTOVOLJCEV V LETU 2016 

V izvajanju projekta Starejši za starejše je bilo v letu 2016 aktivnih 30 prostovoljcev. Namen izvajanja tega projekta je obiskati čim več občanov starejših nad 69 let na njihovem domu, jim nuditi pomoč in s tem pomagati, da čim  lepše preživijo čas na svojem domu, v domačem okolju in skupaj s sorodniki. V tem letu je bilo opravljenih 516 obiskov, od tega 48 prvih in 468 ponovnih. To obsega 1036% celotnega programa. V program je zajetih 64,75% ciljne skupine.  V okviru teh obiskov je bilo nudenih 653 pomoči. Te so bile: druženje 360, sprehodi 2, prevozi 24, pomoč pri hišnih opravilih 65, dostava iz trgovine 29, dostava hrane 4, pomoč pri osnovnih osebnih opravilih 48, drugo 120. Oktobra je bilo organizirano v prostorih društva srečanje članov starejših nad 85 let. Ob novoletnih praznikih so prostovoljke in prostovoljci obiskali in obdarili vse člane društva, v starosti 80 let in več. letos je bilo obiskanih 269 oseb.  Vsako leto pa se še posebej obišče in obdari mlajše upokojence, ki so bolni, osamljeni in potrebni pomoči.  V spomladanskem in jesenskem času so bila organizirana predavanja o različnih problemih, ki se pojavljajo v starosti. Septembra so se naši prostovoljci in prostovoljke udeležili srečanja prostovoljcev Dolenjske , Bele Krajine in Severnoprimorske regije v Dolenjskih Toplicah, jeseni pa so si ogledali Bizeljsko in Krapino. Vseskozi jih je spremljalo veliko dobre volje.

S projektom se bo nadaljevalo in poskušalo  v letu 2017 obiskati čim več starejših občanov in jim s svojimi obiski polepšati vsakdan.

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT

Na društvu je za člane organizirano  več športnih in rekreacijskih aktivnosti, kot so: balinanje na lastnem balinišču, kegljanje na kegljišču Gaj, kegljanje s kroglo na lastnem kegljišču, streljanje z zračno puško na strelišču strelskega društva, pikado v prostorih stavbe DU, šah v prostorih šahovskega društva, smučanje individualno, ribolov individualno, tenis in namizni tenis individualno, pohodništvo v okviru sekcije za pohodništvo ter telovadba v OŠ Ljubo Šercer. Članov vključenih v športne aktivnosti je okoli 250, na tekmovanjih pa sodeluje 200 članov.

V letu 2016 smo se udeležili ŠIU PZDU Dolenjske in Bele Krajine in dosegli naslednje rezultate.

Smučanje – odpadlo zaradi pomanjkanja snega

Balinanje – ženske 4 mesto, moški 13 mesto

Kegljanje na vrvici – ženske 7 mesto, moški 9 mesto

Kegljanje – ženske 3 mesto, moški 3 mesto

Streljanje z zračno puško – ženske 2 mesto, moški 4 mesto

Pikado – ženske 5 mesto, moški 18 mesto

Šah – moški 8 mesto

Orientacijsko pohodništvo – mešana ekipa 6 mesto

Ribolov – zaradi novih pravil ni bilo tekmovalcev

Skupno smo bili 4,   ženske skupno 2,   moški skupno 6

Naj tu omenim še, da sta prvi mesti in s tem postali dolenjski prvakinji Marija Zalar v streljanju z zračno puško in Marija Jerbič v kegljanju na vrvici.

naši člani so se udeležili tudi več ostalih tekmovanj kot so: občinska liga v kegljanju ( moški 1 mesto), ŠIKv kegljanju, turnirji v balinanju DU Draga, balinanje DU Sodražica, turnir bara Valerija, turnir BK Sodček, turnir za neregistrirane kegljače v Ljubljani, kjer je Gorazd Štricelj dosegel 1 mesto.

Izvedli smo tudi prvenstvo društva v naslednjih panogah:

Kegljanje na vrvici: 1. Dragica Kranjec                        Rajko Tomše

2. Marija Jerbič                             Fračišek Miklič

3. Ivanka Šoštarko                       Štefan Šoštarko

Kegljanje:                 1. Anica Rihtar                               Ivan Novak

2. Angelca Potočnik                     Gorazd Štricelj

3. Marija Jerbič                             Frančišek Miklič

Pikado:                      1.Angelca Žafran                           Frančišek Miklič

2. Erika Miklič                              Štefan Šoštarko

3. Ivanka Šoštarko                       Tone Obranovič

V decembru pa smo razglasili najboljša športnika DU Kočevje in to sta postala Marija Jerbič pri ženskah in Gorazd Štricelj pri moških.

V okviru športnega udejstvovanja naših članov pa spada tudi telovadba, ki se je udeležuje 17 članic in pohodništvo, ki se ga udeležuje 20 pohodnikov članov društva upokojencev. V letošnjem letu pa je skupina za pohodništvo pristopila k pohodom, ki jih vsak mesec organizira drugo društvo upokojencev in je član PZDU Dolenjske in Bele Krajine.

Bojan Levstik

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 42 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja