SO LETA MINILA……….. IZ ZAKLADNICE SPOMINOV …5 del

IZ  ZAKLADNICE SPOMINOV  AKTIVNIH  ČLANOV  DRUŠTVA

MOJI SPOMINI

Ana Kosten, predsednica društva od 2008 do 2016

»Anica, aprila bodo volitve – ali bi prišla delati na društvo upokojencev?« To so bile leta 2004 besede takratnega podpredsednika Franca Merharja. Vabilu sem se odzvala in po volitvah pričela z delom pri vodenju društvene dejavnosti. Potrudila sem se, da je vse potekalo kot do sedaj, dodala nekaj izboljšav, predvsem pa sem se posvetila druženju s člani. Delo z ljudmi in za ljudi me je vedno veselilo in če sem le mogla sem storila vse tako, da je bilo za njih dobro.

V volilnem letu 2008 sem bila predlagana in izvoljena za predsednico društva. Temeljito sem razmislila kako voditi društvo, da bo dobro organizirano, napredno in bo članom nudilo čim več možnosti za druženje, razvedrilo, veselje, rekreativnega športa in še marsikaj. V takratnih družbenih razmerah sem ocenila, da mora društvo stopiti v korak z razvojem, se odpreti navzven, nadaljevati z že vpeljanim sodelovanjem z Občino Kočevje in sorodnimi organizacijami, sodelovati z drugimi društvi in nadaljevati povezavo s PZDU Dolenjske in Bele Krajine ter Zvezo društev upokojencev Slovenije. Z izvoljenimi sodelavci mi je to uspelo. Povezali smo se v enotno, prijateljsko delovno ekipo, ki je takrat izvršila vse naloge, ki smo si jih zastavili. Še danes se s ponosom in s hvaležnostjo do vsakega posebej ozrem nazaj v tisti čas.

Za dobro delovanje društva sta bili najbolj pomembni dve glavni nalogi: pridobitev finančnih sredstev za obnovo in vzdrževanje lastniške stavbe, imenovane vila »Krauland« in zagotovitev sredstev za pokrivanje stroškov pri izvajanju obsežnih aktivnosti in dejavnosti, ki se nudijo članom društva. Vse to nam je uspelo. Sredstva smo pridobivali na osnovi razpisov in tudi razumevanja Občine Kočevje in iz najemnine. Društvo z Občino Kočevje sodeluje že vse od leta 2000. Smo eno redkih društev, ki lahko z zlatimi črkami zapiše hvaležnost takratnemu in sedanjemu županu Občine Kočevje za tako razumevajočo pomoč, na osnovi katere tudi čutimo, da smo starejši občani spoštovani oz. da nismo pozabljeni.

Izrednega pomena za društvo je bila leta 2001 sklenjena pogodba, s katero so oddali v najem vse spodnje prostore stavbe Invalidskemu podjetju »Želva« Ljubljana. Od tedaj dalje tu domuje Varstveno delovni center, kjer izvajajo storitev – varstvo in zaposlitev oseb s posebnimi potrebami. Vodstvi obeh strank sta vsa ta leta zgledno sodelovali. Kljub menjavi na vrhu se je praksa razumevanja nadaljevala. V primeru potrebe se je za posamezno obnovo stavbe dogovorilo tudi finančno sodelovanje. Ob nastopu mojega predsedovanja je Invalidsko podjetje »Želva« Ljubljana vodil direktor Dominik Presen, zadnja leta je direktorica mag. Mira Potokar. Obema se iskreno zahvaljujem za razumevanje in briljantno sodelovanje.

Tako obsežnega dela kot je bilo opravljeno v 12 letih mojega delovanja na društvu se ne da opisati v kratkem sestavku. Pa vendar, ocenila sem, da »tudi društvo potuje skozi čas« zato se mora nenehno dopolnjevati v smeri takratnega razvoja družbe. Tako smo pričeli izvajati več novosti: – uskladili PRAVILA društva z dopolnjenim zakonom o društvih; – na pristojnem ministrstvu registrirali društvo kot humanitarno organizacijo (pomembno je za pridobivanje sredstev v humanitarne namene); – uvedli računalniško poslovanje; – poleg utečenih smo dodatno ustanovili še tiste aktivnosti in dejavnosti, ki so aktualne in všečne članom (pevski zbor, plesna skupina, gledališki krožek ….); – organizirali številna srečanja z drugimi društvi – podpisali listino o pobratenju z DU Medvode …… ; – organizirali proslavo ob 60 letnici društva v Športni dvorani Kočevje (500 udeležencev); – organizirali srečanje prostovoljk in prostovoljcev Dolenjske in Bele krajine ter Severno primorske regije v Športni dvorani Kočevje – 400 udeležencev ob prisotnosti takratnega predsednika R Slovenije dr. Danila Türka; organizirali srečanje pevskih zborov PZDU Dolenjske in B. krajine v Športni dvorani Kočevje – 200 udeležencev; pričeli z radijsko oddajo za upokojence »Modri pristan« na radiu Univox 2009)….. in še bi lahko naštevali.

Društvu upokojencev Kočevje je bila leta 1967 dodeljena stavba na Reški 5 v Kočevju. Vsa dosedanja vodstva so vlagala veliko naporov za obnovo in vzdrževanje. Leta 2008 je bila že lepo urejena, pa kljub temu so bila v osmih letih v obnovo vložena sredstva v višini 121.551,00 EUR.

Kako obsežen je bil program dela na področju društvenih dejavnosti za osem let nam povedo tudi sledeče številke: – organizirani izleti – 4945 udeležencev; – prireditve, družabni dogodki, srečanja – 1688; – letovanja – 1211.

Na športnem področju smo dosegali izjemne rezultate, kar nam dokazujejo številni pokali. Posebej smo blesteli v PZDU Dolenjske in Bele Krajine. Športno rekreacijo, tekmovanja in udeležbo na tekmovanjih je uspešno vodil Jože Kozina. Kot dolgoletnega športnika in kasneje voditelja športa v občini in na društvu, smo ga predlagali za občinsko priznanje – VERDERBERJEVO NAGRADO, ki mu je bila podeljena na praznik Občine Kočevje. Za to mu čestitam in se mu zahvaljujem za vse izjemne dosežke in prizadevanja pri razvoju in organizaciji športa na društvu.

V obravnavanem obdobju so bila aktivnim članom društva podeljena številna priznanja in plakete. Tudi društvo je za svoje dosežke prejelo občinsko SREBRNO IN ZLATO PLAKETO, ob 60 letnici VELIKO PLAKETO ZDUS, prejelo pa je tudi priznanje ZDUS kot najboljše društvo v PZDU Dolenjske in Bele krajine v letu 2018.

Humanitarno področje ima v našem društvu posebno mesto. Od leta 2007 se izvaja projekt »Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma«, ki ga organizira in financira Zveza društev upokojencev Slovenije. Naše prostovoljke in prostovoljci obiskujejo in po svojih močeh pomagajo starejšim, bolnim in onemoglim na njihovih domovih. Ponosna sem, da sem bila pobudnica te humane aktivnosti in hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem društva da ste sočutni do ljudi, ki potrebujejo pomoč.

Kot poznavalki obravnavanja starejših v Občini Kočevje lahko potrdim, da smo deležni posebne skrbi. Urejene so številne pomoči tistim, ki so je potrebni, vzpostavljene razne pozornosti, tudi finančne in še bi lahko naštevali. Za društvo naj povem, da smo koncem leta že nekaj let zaporedoma gosti župana Občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča. V Mestni kavarni Kočevje se, ob čaju in lahkem prigrizku, pogovorimo o aktualnih zadevah. To druženje nam veliko pomeni, saj dokazuje, da župan nam starejšim izkazuje posebno pozornost, čutimo pa tudi njegovo spoštovanje. Gospod župan, hvala vam.

Je kaj lepšega kot splesti copatke za dojenčka? Spoštovane članice ročnih del – hvala vam, ker vsako leto spletete vsaj 220 parov copatkov za novorojenčke občine Kočevje.

V osmih letih predsedovanja sem spoznala številne člane društva in tudi predstavnike drugih društev, sodelovala v organih PZDU Dolenjske in Bele Krajine ter Zveze društev upokojencev Slovenije. Bilo mi je v veselje in zadovoljstvo delati v dobro članov. Pa tudi ni mi bilo težko, saj je bila ob meni ekipa, s katero je bilo lahko delati. Zato se vsem in vsakemu posebej zahvaljujem za razumevanje in sodelovanje.

Leta 2016 je bilo izvoljeno novo vodstvo, kateremu smo predali v vodenje dobro organizirane in izvajane številne aktivnosti in dejavnosti ter skoraj v celoti urejeno in obnovljeno stavbo. V tem času je bilo društvo na višku svojega razvoja in znano kot eno odlično delujočih.

PREDSTAVITEV   DRUŠTVENIH  DEJAVNOSTI

pripravila Nevenka Križ

Naloga in namen Komisije za kulturo, prireditve in izletniško dejavnost pri društvu upokojencev Kočevje je, da:  organizira različne kulturne dejavnosti, razna predavanja, kulturne prireditve, proslave;  organizira krožke ljubiteljskih dejavnosti in različne razstave, izobraževanja, pogostitve; organizira izlete in letovanja.

Pri tem razvija pri članih pozitivne osebnostne lastnosti, med starejšimi vzpostavlja nove socialne vezi, nudi zdravo okolje za kakovostno starost in ponovno družbeno vključenost.  Komisija dela v sestavi predsednice Nevenke Križ, članic Anke Abramovič in Ivanke Peček ter ob strokovni in siceršnji podpori vodstva, ki je gonilna sila društva.

Kulturne prireditve in srečanja

Da bi pripomogli k temu, da bi čim več naših članov in članic pritrdilo oziroma predvsem doživelo, kar je nekoč zapisal Albert Einstein: “Tudi starost ima lahko čudovite trenutke”, ocenjujemo kulturno dejavnost kot zelo pomembno v tretjem življenjskem obdobju.

V okviru letnega načrta društvenih dejavnosti sta stalnici organiziranje praznovanja slovenskega kulturnega praznika in praznovanje 8.marca  – dneva žena. Oba praznika nagovarjata k neobvezni in brezplačni udeležbi do 70 članov in članic. In toliko se jih običajno udeleži proslave v sejni sobi. Proslavi sta medgeneracijsko zasnovani. Na njej sodelujejo tako otroci iz vrtca, osnovnošolci, dijaki, aktivna populacija in tudi upokojenci iz istega socialnega okolja. Prav pogosto se zgodi, da so prisotne hkrati 2 ali celo tri generacije, tudi iz ene družine. In to močno povezuje ljudi med seboj, povezuje družine in poveličuje društvo, ki omogoča takšne stike ter utrjuje medgeneracijsko zaupanje.

Kulturne prireditve se pojavljajo tudi občasno, kot npr. lani ob odprtju novih društvenih prostorov, namenjenih druženju in balinišča, letos pa ob jubilejnem praznovanju 60-letnice ustanovitve društva, kateri je podvrženo aktivno delo kot priprava že vse letošnje leto.

Krajše kulturne programe organiziramo tudi na izletu v neznano in na novoletni prireditvi, ki je tradicionalno 26. decembra vsako leto.

Vsako drugo leto društvo pripravi še razstavo ročnih in likovnih del ter umetniških stvaritev v društvenih prostorih. Leta 2009 pa je prvič sodelovalo na 9. Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu Ljubljana, kar naj bi postalo tradicija.

Upokojenci – literati oz. naša članica Živka Komac se redno udeležuje tradicionalnih srečanj pod okriljem PZDU Dolenjske in Bele Krajine, upokojenci – slikarji, posebno naša članica Marija Mestek in ljubiteljska kiparja, tudi člana društva, Anton Benčina in Anton Križ, pa tudi drugi člani se pojavljajo poleg razstav na društvu, še na samostojnih ali skupnih razstavah drugih društev. Naša članica Anka Abramovič odlično organizira in vodi kulturne prireditve, z njej lastnim občutkom pa tudi recitira pesmi drugih upokojencev na kulturnih prireditvah v domačem okolju in drugod.

Drugo leto zapored smo po dolgih letih organizirali pustovanje v restavraciji Marof v Kočevju. Prireditev s plesom v maskah je zanimiva zlasti za mlajše upokojence  in prav v pripravi kostumov so vsi pravi mojstri. Sicer pa vsi uživamo v druženju in zlasti v plesu, po katerem smo znani že po širni Sloveniji.

Predavanja

V letnem načrtu že tradicionalno predvidevamo dva predavanja, enega spomladi in drugega jeseni. Vendar se zgodi, da plan večkrat presežemo, tako kot smo ga letos. V spomladanskem obdobju smo organizirali že tri predavanja izobraževalnega značaja.

Najprej smo sredi aprila poslušali predstavnika Policijske postaje Kočevje g. Šušteršiča, ki nam je predstavil tematiko Varna starost na cesti, doma in na javnih mestih.                                Sredi maja  nam je predaval dr. Božidar Voljč na temo Padci v starosti. Predavanje je omogočil Inštitut Antona Trstenjaka iz Ljubljane v okviru Partnerstva primarne preventive za 3. življenjsko obdobje.                                                                                                                                         V začetku junija pa sta izvedli predavanje na temo Nasilje nad starejšimi in enakost med spoloma predstavnici Društva SOS telefon. Seminar je finančno podprla Vlada RS, Urad za enake možnosti.

Vsa predavanja so bila zadovoljivo obiskana, največ poslušalcev pa je privabil dr. Božidar Voljč, ki bo s ciklusom predavanj O padcih v starosti predvidoma nadaljeval še jeseni.

Predavanja na društvu so namenjena vsem članom in članicam, še posebno starejšim, ki se drugih srečanj zaradi različnih omejitev ne morejo več udeleževati. Seveda je potrebno pri tej obliki srečanj pohvaliti svojce, ki svoje starše pripeljejo na predavanja.

Izletov  se letno udeleži približno 600 upokojencev, kar je spoštljivo število. Pri njihovem načrtovanju vedno poskrbimo, da se gre v različne predele Slovenije, občasno tudi v tujino. Tako vsak izmed članov najde kaj zase. Izletništvo je pravzaprav najbolj razširjena vsebina naše dejavnosti, saj nudi sprostitev telesa in duha, obenem ponuja obilo priložnosti za druženje, ples, sodelovanje, medsebojno pomoč, pomenkovanje, zbližanje itd. Na vseh izletih je lepo in sproščeno vzdušje s tistimi čudovitimi trenutki, ki se jih radi spominjamo.

Najpomembnejše pa je, da se nam ni zgodila nobena resnejša nesreča in so se vsi udeleženci zdravi in zadovoljni vračali domov.

Kaj nas žene, da vztrajamo v tej dejavnosti že toliko let? Prav gotovo je to ljubezen do narave, gora, ljudi in pa želja, da del teh lepot pokažemo članom in članicam, ki si v času aktivne dobe tega niso mogli privoščiti, prioriteta pa je in ostaja druženje. Največja nagrada za dobro organiziran izlet so zadovoljni, srečni in včasih tudi utrujeni obrazi udeležencev ter prijateljski stisk roke ob slovesu. Večina naših izletov se konča z velikim spiskom prijavljenih za naslednji izlet.

Letovanja

Že dolgo je tradicija, da se zgodaj spomladi organizira letovanje v Portorož, katerega se udeleži 45 – 60 udeležencev. Letos smo gostovali v hotelu, ki nudi ugodje petih zvezdic in je v lepem okolju. Čeprav doživljamo vsesplošno gospodarsko krizo in recesija že močno kaže svoje posledice, upokojenci znamo varčevati. Vsak mesec damo nekaj malega na stran, da si privoščimo malo ugodja. Kako zelo nam ustreza, da malo izprežemo ( upokojenci res nimamo nikoli časa) in se pustimo postreči.

Kljub letom “suhih krav” ne beležimo prevelikega upada zasedenosti letovanj. V septembru je načrtovano in že zasedeno letovanje v Veli Luki na Korčuli ( 44 udeležencev), pridno pa se vpisujejo tudi za letovanje v Biogradu na Moru. Tudi hotel Delfin v Izoli, kjer imamo razpisanih 34 mest, bo verjetno zaseden.

Skupna stalnica vseh izletov in letovanj pri društvu je, da so občutno cenejši zaradi skupinskih popustov.

Ročna in umetniška dela

Ko je zaradi bolezni v družini prenehala voditi krožek ročnih del Olga Mohar, je v krožku nastala krajša vrzel. Jeseni 2009 pa je vodenje skupine ročnih del prevzela Tatjana Novak, vsestranska ustvarjalka.  Poleg vezenja, ki ga obvladajo predvsem starejše udeleženke, se spopadajo z novimi materiali in pristopi.

Pogosto uporabljajo das in fimo maso pa tudi druge umetne in naravne materiala za izvirne spominke, nakit, izdelavo voščilnic ipd. Letos so se članice krožka ročnih del predstavile tudi na kulturnih prireditvah na društvu z recitalom o Prešernu, z modno revijo in medgeneracijsko povezovale kulturo z umetnostjo. Za napredek in nadaljevanje krožka se ni bati, saj babice poskrbijo, da na delavnicah sodelujejo tudi vnukinje. Seveda pa so vrata društva vedno odprta za nove sodelavce in sodelavke in tudi za nove izzive v vodenju še drugih krožkov.                                                                                                                                                      Lepo vabljeni! Pridite in se priključite našemu delovanju.

Dopisništvo in informiranje

Dopisništvo in informiranje še ni samostojen odsek ( tako kot ročna dela ), ampak je v okviru društva poskrbljeno za objavo pomembnejših dogodkov iz delovanja društva. Veliko zapisov najdemo na naši spletni strani, občasno nekaj v reviji Vzajemnost, v lokalnih glasilih in drugih občilih ter na oglasnih deskah.

Tudi  informiranje poteka na nivoju društva. Običajno koristimo oglasne deske, pomembnejša obvestila so objavljena na Radiu Univox, v lastni radijski oddaji Modri pristan, ki poteka vsako prvo sredo v mesecu, v času od 10.45 do 11.30 ure pa so poslušalci seznanjeni o vseh pomembnih zadevah, ki se dogajajo na društvu in temah, ki se tičejo starejših. Na področju informiranja je predsednica društva Ana Kosten v tem mandatu ustvarjalno orala ledino. Postavljena je društvena spletna stran, ki jo najdete pod oznako:http://kocevje.upo.si/, pa elektronska pošta z oznako dukocevje@volja.net in ustanovila je radijsko oddajo Modri pristan na lokalnem Radiu Univox v Kočevju. Za urejanje spletne strani je zadolžena Tatjana Novak, za uspeh radijske oddaje pa skrbi predsednica društva. Neposredni stik z občani oz. s članstvom imajo polega obiska v pisarni tudi poverjeniki na terenu, katerim gre zahvala za plaketiranje obvestil v svojem življenjskem okolju.

Zaključek

Najlepše je, da se na koncu vse lepo konča. Tako bom storila tudi sama. Pohvalila bom dolgoletnega hišnika oz. gospodarja oz. fanta za vse – Vlada Kočevarja, ki izvrstno skrbi za stavbo in njeno okolico, kakor za vse tiste, ki v hiši delajo ali se v njej srečujejo. tudi sicer je vedno nasmejan in pripravljen pomagati. Njegova žena , gospa Meri, pa prav tako dolgo s svojo skupino, sestavljeno iz telovadk in prijateljic priprave dobre hrane, pripravlja in vodi pogostitve na vseh proslavah in prireditvah društva. Vse so zelo prizadevne, prijazne in se vedno potrudijo. Na koncu so še hvaležne, da imajo možnost sodelovati in se razdajati.          In tako dobrih ljudi poznam še veliko.

Sicer pa so – dobra dela, nove ideje, velika pripadnost društvu in s tem povezano prostovoljstvo, ob tem pa tudi enotno vodstvo – dovolj trdni temelji za nadaljnje delo društva. In to v našem društvu obstaja!.

 

DRUŠTVENE  DEJAVNOSTI V ZADNJEM DESETLETJU

Zapisala Barbka Bižal Kolar

Na videz nepomembne odločitve, ki jih človek sprejme v svojem življenju, pogosto pripeljejo do novih poti in spoznanj. Moja odločitev leta 2014, da se priključim MePZ  DU Kočevje  z eno samo mislijo » saj grem samo pet«,  je bila ena takih. Pa me je delo v zboru kmalu pripeljalo do takratne predsednice  DU Ane Kosten ter drugačnega, širšega pogleda na društvo in njegovo delovanje.    Leta 2016 sem tako postala predsednica komisije društvenih dejavnosti, katere delo je bilo skozi leta že dodobra utečeno, saj so nekdanji člani:  Gojko Bunjevac, Tatjana Novak, Ivanka Peček, Nevenka Križ, Marija Nanjara in Bernarda Poje  svoje delo,  v obdobju od 2011 do 2016, v zadovoljstvo članov društva opravljali več kot odlično.

Področja društvenih dejavnosti so:

 • kulturne prireditve, srečanja, izleti in letovanja,
 • pevski zbor,
 • plesna skupina Zimzelenke,
 • bralni krožek,
 • dramska skupina Kofetarce,
 • krožek ročnih del ( ohranjanje kulturne dediščine ),
 • fotografski krožek,
 • izobraževanje, dopisništvo in informiranje,
 • družabne igre in
 • skupina za postrežbo.

 

Stalnica kulturnega delovanja na društvu so proslave ob kulturnem prazniku in  dnevu žena, na katerih med seboj tvorno sodelujejo člani društvenih dejavnosti. Zaradi medgeneracijskega sodelovanja z osnovnimi šolami, vrtcem in glasbeno šolo pa so prireditve še posebej zanimive in pestre, tako da je naša več namenska dvorana na društvu vedno premajhna.  S proslavami ob kulturnih praznikih, pa vedno razveselimo tudi varovance  Doma starejših občanov Kočevje.

Se pa članice in člani našega društva radi tudi zabavamo, hodimo na izlete in letovanja:

 • Zopet smo oživeli pustovanja in s skupinsko masko sodelujemo na Mačkaradi v Kočevju, dvakrat smo bili celo na karnevalu v Crikvenici.
 • Dvakrat letno gremo na izlet. Spomladanskega združimo z ogledom znanega slovenskega kraja in njegovih znamenitosti, jesenski » izlet v neznano » pa si poleg ogledov popestrimo še z zabavo s plesom in sprejemom novih članov.
 • Organiziramo letovanja: v mesecu marcu že tradicionalno v Portorož, septembra pa s turistično agencijo Relax na 7-dnevni oddih nekam na hrvaško primorje.
 • V juniju naše člane povabimo na piknik s plesom in kulturnim programom.
 • V novembru se poveselimo na martinovanju.
 • Leto pa že tradicionalno zaključimo z novoletno prireditvijo s plesom ter nastopom Kofetarc in Zimzelenk v gostišču Pugelj v Ribnici.

Udeležujemo se tudi občinskih prireditev. Redno sodelujemo na Veselem decembru, trikrat pa smo se v okviru prireditev Doživite Kočevsko udeležili tekmovanja v kuhanju divjačinskega golaža in leta 2018, med 10 ekipami, zasedli odlično 3.mesto.

Sodelovanje našega društva na kulturnem področju pa sega tudi izven meja naše občine. S podpisom LISTINE O POBRATENJU leta 2015  smo navezali tesne stike z Društvom upokojencev Medvode. Tako s kulturnim programom redno nastopamo na otvoritvi njihove razstave ročnih del in na njihovih poletnih druženjih. Zgledno je tudi naše sodelovanje z DU Rab, kjer redno nastopamo ob njihovem občinskem prazniku,  v zadnjih letih pa se je poglobilo še sodelovanje z društvom Umirovljenika Sunce iz Crikvenice.

Prijateljska društva seveda vedno z veseljem sprejmemo tudi pri nas, da si lahko izmenjamo izkušnje in poglobimo vezi.  So nas pa v letih 2017 in 2018 na svojih izletih v bunker Škrilj obiskala DU Šentjernej, DU Črnomelj, DU Veliki Gaber in DU Trebnje. Prijazen klepet ob pogostitvi  pa smo izkoristili za izmenjavo mnenj in predstavitev društev.

 

Na društvu skrbimo tudi za izobraževanje naših članov. Vsako leto organiziramo različna predavanja, v sodelovanju z Ljudsko univerzo pa tudi različne delavnice.  Dobro obiskani so bili računalniški tečaji, prav tako tudi predavanja na temo zdravja in varnosti.

Afriški pregovor pravi » Če hočeš hiteti pojdi sam, če hočeš priti daleč pojdi v SKUPINI” Hvala vsem, ki svoj prosti čas namenite društvenim dejavnostim, prav tako pa hvala skupini za postrežbo in Meri Kočevar za vse dobrote in postrežbo na naših prireditvah.

Prvi plesni koraki

Zapisala Liljana Črnkovič

 

Leta 2013 je bila na Društvu upokojencev Kočevje ustanovljena plesna skupina ZIMZELENKE. S prvimi plesnimi koraki smo pričeli maja 2013 v Plesnem klubu Jasmin, pod vodstvom Jasmine Arko. Skupina je tvorila 10 plesalk: Stanka Kastelic, Jožica Tomše, Bruna Volčjak, Irena Šercer, Tatjana Novak, Slavica Špehar, Špela Imenšek, Lučka Trope, Dragica Jalovec in Kristina Žele. Vodja skupine je bila Irena Šercer.

2014 so se skupini pridružile še Željka Jelenovič, Marija Kraus, Lucija Janež in Liljana Črnkovič. S sodelovanjem pri plesni skupini je prenehala Stanka Kastelic. Tako da je skupina štela 14 plesalk.

2015 v avgustu je vodenje skupine prevzela Liljana Črnkovič. Skupini pa se je pridružila Halina Cvelbar in skupino zapustila Jožica Tomše.

2016                                                                                                                                                                                V skupino sta vstopili Breda Lovšin in Kristina Šneler, skupino sta zapustili Bruna Volčjak, Irena Šercer, Slavica Špehar in Tatjana Novak.

2017                                                                                                                                                                             12 plesalk

2018 sta vstopili Marjetka Škufca in Anica Miklič in izstopile Francka Miloševič, Kristina Šneler, Lucija Janež in Lučka Trope. Konec leta je ostalo še 10 plesalk.

“Članice te skupine z veseljem vadimo in nastopamo, zato smo zadovoljne pričakale 5 obletnico ustanovitve. V Šeškovem domu smo skupaj z mladimi praznovale in  prikazale naše dosežke v korakih in v petih  različnih  koreografijah izrazile  veselje in zadovoljstvo, da smo v zrelih letih še lahkih nog. Na povabilo Big benda Pihalnega orkestra Kočevje smo v Šeškovem domu  na predstavitvi njihovega benda nastopale s plesom syrtaki.  Bilo nam je v veselje nastopati na tako kvalitetni prireditvi. ”

2019 konec leta se je priključila Zinka Zajc – 11 plesalk.

Skupina sedaj šteje 11 plesalk: Kristina Žele, Špela Imenšek, Dragica Jalovec, Željka Jelenovič, Marija Kraus, Halina Cvelbar, Breda Lovšin, Marjetka Škufca, Anica Miklič, Zinka Zajc in Liljana Črnkovič

Za začetek delovanja pa so bile potrebne tudi ideje o vsebini posameznega plesa in koreografija. Pri tem sta tvorno sodelovali takratna predsednica društva Ana Kosten in Jasmina Arko. Naš prvi ples z nazivom »babice« je bil povsod zelo lepo sprejet. V 7-letnem delovanju smo se naučile 17 plesov: babice, španke, kavbojski ples, ples Slovenija, igra življenja, ples, božičkovi škrati, ples babice 2, kelnerce, ciganski ples Prety women, ulični ples, angleški valček, božična pravljica, syrtaki in motoristični ples.

Nastopamo na DU Kočevje, na raznih prireditvah naše občine in izven nje. V pobratenem Rabu na Hrvaškem smo nastopile trikrat. Leta 2019 smo se udeležile mednarodne prireditve na Rabu »ŽIVOT JE LIJEP«. Zastopale smo Slovenijo in si priplesale 3. mesto. Udeležujemo se tudi prireditev za 3. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu in na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.                                                                                                       Od naše ustanovitve do meseca marca 2020 smo imele skupno 109 nastopov.

 

Žal je nastopilo obdobje »covid 19« in nam onemogočilo nastope. V tem obdobju smo se naučile motoristični ples, katerega še nismo odplesale.

Zelo rade plešemo in se družimo. Ples nas osrečuje, razveseljuje in združuje. Želimo si, da se obdobje covida čimprej normalizira in da začnemo z druženji in nastopi.

 

Ob branju, klepetu in druženju se razvedrimo

Zapisala Marija Nanjara

Jeseni 2013 smo se članice Društva upokojencev, ki nam je skupno veselje do branja knjig, združile v bralni krožek. Vsako drugo sredo v mesecu se ob kavici pogovarjamo o prebranih knjigah, beremo odlomke in si izmenjujemo mnenja. Seznanjamo se s knjižnimi novostmi. Najbolj zanimiva je debata o skupni knjigi. Letos je bil to roman italijanske pisateljice Suzanne Tamaro Pojdi, kamor te vodi srce. Privlačijo nas knjige, v katerih odkrivamo izkušnje in spomine starejših oseb. Skupaj pripravimo seznam, nasvete dobimo v Knjižnici Kočevje in v knjižnih revijah. Knjige si sposojamo tudi v knjižnici na društvu. Mnogo članov društva je prineslo knjige od doma in nastala je naša Knjigoteka. V njej si lahko vsak član društva sposodi knjigo brez članarine in zamudnine.                                                          Proslavo ob kulturnem prazniku popestrimo z recitalom pesmi in proze slovenskih književnikov. Obeležile smo obletnice rojstev in smrti Frana Milčinskega Ježka, Ivana Cankarja in Valentina Vodnika. Na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu smo se predstavile 2015 z Ježkovimi pesmimi in 2016 z recitalom in petjem ljudskih pesmi. Za glasbeno spremljavo na kitari je poskrbela naša članica Miroslava Klun Žerjav. Kulturni dan 2017 pa je bil namenjen domovinskemu čutu Lujize Pesjakove in prvih znanih slovenskih pesnic. Dvakrat smo nastopale tudi v Knjižnici Medvode in v Domu starejših občanov v Kočevju. Knjižnico Kočevje je 2016 obiskal pisatelj Tone Partljič. Navdušil nas je s svojo hudomušno pripovedjo o življenju in delu. Naslednje leto smo bile povabljene v knjižnico, da se predstavimo. Vključile smo tudi odlomke iz Partljičeve knjige Starec za plotom.

Udeležujemo se literarnih večerov v Knjižnici Kočevje in v Ribnici. Svoje delo smo predstavile tudi na Radiu Univox v oddaji Modri pristan.

27.nov. 2019 smo obiskale Knjižni sejem v Cankarjevem domu.                                                    Načrtov je še več, le upamo, da nam jih letošnja epidemija ne bo preveč zavrla.

Članice bralnega krožka smo: Anka Abramovič, Slobodanka Done Ivanc, Nevenka Križ, Milka Marentič, Desa Naneh, Marija Nanjara, Nevenka Oberstar, Jožica Rus, Marica Stražišar in Ksenija Žagar.

 

Smeh sprošča telo in duha

Zapisala Mira Letig

 

Gledališka skupina Kofetarce je zaživela spomladi leta 2015. V skupino se je vključilo 8 članic. Prvi nastop so imele na društvu ob 8. marcu s skečem »Pri zdravniku«. Bile so dobro sprejete. Skupina se je pričela tedensko sestajati v prostorih društva. Na srečanjih so načrtovale nastope, se dogovarjale, pripravljale skeče in predvsem vadile. Skeči, ki jih izvajajo, so krajši in zabavne vsebine, ki jo prilagajajo glede na aktualna dogajanja. V tematiko vključujejo tudi krajše plese in pesmi. Gradivo najdejo med pripovedovalci, pisnimi viri in drugo. Same poskrbijo za rekvizite in koreografijo. Srečujejo se ob torkih v sejni dvorani društva.

Dogodki, ob katerih stalno nastopajo, so:                                                                                                       – ob dnevu žena na društvu upokojencev, na pikniku v letnem času, izletih, martinovanju,        novoletnih zabavah,                                                                                                                                                – v Domu starejših občanov Kočevje (dan žena, kostanjev piknik, prednovoletni čas,               – na koncertu MePZ DU,                                                                                                                                          – na festivalih za III. življenjsko obdobje v Cankarjevem domu,                                                            – na srečanjih pobratenih društev,                                                                                                                     – ostalih priložnostnih prireditvah društva in lokalne skupnosti.

V letu 2015 so nastopile 13-krat, leta 2016 14-krat, 2017 13-krat, 2018 15-krat, 2019              14-krat in v letu 2020 samo enkrat, saj je nadaljnje nastope preprečila epidemija.

V 5-letnem obdobju sta iz skupine izstopili dve članici (starost, preobremenjenost), vstopile pa tri. Sedaj šteje skupina 9 članic. Druži jih prijateljstvo in veselje do nastopanja.

 

Pogled skozi sliko in besedo

Zapisala Ana Kosten, vodja foto krožka

 Lepota narave, izvirnost ročnih spretnosti, druženje in pogled skozi objektiv nam pričara in slikovno opiše življenje okrog nas, ujeti prizori so čudovita stvaritev nas samih. Na tak način sta pričeli ustvarjati članici krožka Ana Kosten in Andreja Pezdirc. Čas od ustanovitve leta 2014 do 2020 sta izkoristili za postavitev več razstav na panojih v avli in v sejni sobi. Razstave so predstavljale dogodke na društvu, aktivnosti posameznih članic kot tudi skupin in lepote narave.

Pust. Nekaj let zapored se je skupina članic društva udeleževala pustne povorke po mestu, pa tudi po prijateljski Crikvenici. Lepo našemljene v žabe, gosenico, cigane in še kaj so na razstavljenih slikah prikazale izvirnost svojih mask.

Razstave narave so izkazovale paleto barv v »Poletnih utrinkih«, in sicer: – popotovanje po Italiji, prikazan in opisan kraj Cinque Terre, zanimiv po svoji arhitekturi in izjemno slikoviti naravi; vedno privlačne slike sončnega zahoda na morju; cvetje v številnih barvnih odtenkih in reka Rinža s prikazom mostov in jezov.

Pregled društvenih zanimivosti je predstavljala razstava zelo aktivnih dolgoletnih članic, postavljena za Dan žena. V sliki in besedi so bile predstavljene: – Marija Lipovac , mojstrica idej za kvačkane in pletene izdelke; Marija Štefanič, njeni izdelki so odraz naravnega talenta in spretnih rok; Marija Kočevar – Meri, vodja skupine za postrežbo »Meri+« in vodja skupine za telovadbo članic društva; – Vera Poje, prostovoljka v projektu »Starejši za starejše …« od začetka, spretna v izdelavi raznih okraskov; – Anka Abramovič, vsestransko aktivna pri vodenju raznih proslav, prireditev, izletov, pevka v skupini »Odmev« …..; Nevenka Križ, likovna umetnica naivka, vodja društvenih dejavnosti … ; Olga Mohar, dolgoletna vodja krožka ročnih del in vodja društvenih dejavnosti…; Kristina Legan, dolgoletna športnica v kegljanju in balinanju; – Angelca Potočnik, dolgoletna in najstarejša športnica na društvu v kegljanju in balinanju.

Leto 2020 bosta članici zaključili z razstavo »OB BRANJU, DRUŽENJU IN KLEPETU SE RAZVEDRIMO«, ki prikazuje članice literarno bralnega krožka pri njihovem pogovoru o knjigi, vaji za nastop in klepetu ob kavici.                                                                                            Ljudje in narava, ujeti v objektiv fotoaparata, so čudovita priložnost prikaza edinstvenosti in lepote.

 

Se nadaljuje…………………………. , spremljajte nas na sprehodu skozi čas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 216 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja