SO LETA MINILA ………….. Športne aktivnosti skozi čas ……6 del

ŠPORTNE  AKTIVNOSTI  SKOZI ČAS

 zapisal Jože Kozina, predsednik komisije za šport in rekreacijo 

Športne aktivnosti so se od ustanovitve leta 1950 pa do leta 1975 odvijale predvsem na eno steznem balinišču pri stavbi društva, katero so zgradili člani društva in ostali ljubitelji tega športa. Na tekmovanjih v občinskem in takratnem republiškem merilu so nastopali samo kegljavke in kegljači. Na vseh tekmovanjih so bili zelo uspešni, največji uspeh pa so dosegli leta 1985 na republiškem prvenstvu v Celju. Kegljavke so postale republiške prvakinje kegljači pa so osvojili 3. mesto. Za DU Kočevje so nastopile: Marija Andoljšek, Dragica Šercer, Mira Trpin, Milka Cilenšek, Majda Marinč, Malči Pezdirc, Angelca Potočnik, Marija Henigman in in Kristina Legan. V moški konkurenci so društvo zastopali: Franc Sajovic, Jaka Poje, Milan Štimec, Pavle Krapež, Alojz Štimec, Tone Repar, Štefan Sušnik, Jože Kočevar, Alojz Henigman in Jože Legan. Za ta uspeh so kegljavke prejele zlato, kegljači pa srebrno značko takratne Telesno kulturne skupnosti Kočevje.

v letu 1985 je v društvu pričela delovati telovadna skupina članic, katro je do leta 1988 vodila Olga Ožbolt. Skupino, katera ima svoje vadbene prostore v telovadnici Posebne šole Kočevje, od leta 1988 pa vse do danes, to je dolgih 22 let, vodi izredno prizadevna Marija-Meri Kočevar. Športna aktivnost društva se je vse do sredine 90-ih let 20.st. nadaljevala v zgoraj navedenih panogah, veliko članov društva pa je aktivno delovalo v drugih društvih in klubih, največ v občinski strelski zvezi Kočevje. Športna dejavnost pa je od sredine 90-ih pa do leta 2000 popolnoma zamrla. Ko je leta 2000 komisijo za šport in rekreacijo prevzel Miha Majerle, je v društvu zavel nov veter in športno-rekreativna dejavnost je ponovno zaživela. V tem letu je pričela delovati sekcija pikado, v katero se je vključilo veliko članic in članov. Leta 2001 je društvo prvič nastopilo na športnih igrah upokojencev Dolenjske v Grosuplju. Čeprav so društvo zastopali samo balinarji, pikadisti in strelci, je to pomenilo začetek razcveta športno-rekreativne dejavnosti, ki jo je podpiralo celotno članstvo, še posebno pa takratni predsednik Feliks Žagar.

Leta 2002 je bilo društvo organizator 27. športnih iger upokojencev Dolenjske in Bele Krajine, na katerih je nastopilo 19 društev v petih športnih panogah. Skupno je nastopilo 382 športnic in športnikov, prvič pa je bilo izvedeno tekmovanje v balinanju za ženske. Odlična organizacija in prav tako odlični športni dosežki so dali društvu še dodatni elan za uspešno nadaljevanje začrtane poti. Primarni cilj športno-rekreativne dejavnosti pa ni doseganje odličnih športnih rezultatov, ampak omogočiti čim večjemu številu članov športno rekreacijo in druženje v različnih panogah.

Leta 2004 je bil za vodenje komisije za šport in rekreacijo izvoljen Jože Kozina. Od tega leta dalje v društvu delujejo sledeče sekcije: balinanje, pikado, streljanje z zračnim orožjem, šah, smučanje in pohodništvo, v letu 2007 pa so se navedenim sekcijam pridružili še ribiči.  V letošnjem letu imamo v načrtu ustanovitev sekcije namizni tenis. Iz navedenega je možna ugotovitev , da imajo naše članice in člani veliko možnosti, da izberejo sebi primerno obliko rekreacije. Poleg že pred leti kvalitetno obnovljenih prostorov za pikado smo v letu 2009, po tridesetih letih mirovanja, obnovili balinišče, katero je v letu 2010 dobilo razsvetljavo, s preureditvijo dveh dodatnih prostorov pa so ljubitelji šaha in družabnih iger dobili lep prostor. Vse te nove prostorske pridobitve so še povečale možnosti za rekreacijo in druženje članic in članov društva. V obdobju 2005 -2009 smo za vse sekcije nabavili drese in trenirke, za sekcijo streljanja pa strelske jopiče.

Z redno rekreacijo se v naštetih sekcijah trenutno ukvarja okrog 120 članic in članov društva, kar predstavlja okrog 10 % celotnega članstva. Pri tem niso upoštevani/-e  člani/-ce, kateri/-e rekreacijo izvajajo individualno (smučanje, kolesarstvo, namizni tenis, tenis, pohodništvo) izven programa društva. V načrtu dela komisije za šport in rekreacijo imamo primarno nalogo – povečanje števila udeležencev rekreacije za vsaj 5% tl. iz sedanjih 120 na 180 udeležencev. Leta 2009 smo prvič izvedli prvenstvo društva v pikadu za članice in člane. S ciljem čim večje animacije celotnega članstva bomo v letu 2010 organizirali prvenstvo društva v pikadu, balinanju in šahu. To so panoge, za katere imamo zagotovljene prostorske možnosti. V načrtu dela pa imamo začetek povezovanja z DU Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Draga, Kostel in Osilnica, predvsem na športno-rekreativnem področju.

Od leta 2002 dalje so članice in člani nastopali na vseh rekreacijskih tekmovanjih v organizaciji društev in klubov iz Kočevja kot tudi izven občinskih meja. Društvo je bilo organizator različnih tekmovanj tako na občinskem nivoju kot tudi tekmovanj v kegljanju, balinanju, pikadu in pohodništvu v sklopu športnih iger upokojencev Dolenjske in Bele Krajine. Vsa navedena tekmovanja je društvo uspešno izvedlo na veliko zadovoljstvo vseh udeležencev. Na tekmovanjih so člani in članice dosegli vrsto odličnih uvrstitev. Vitrine našega prelepega doma krasi veliko število pokalov in priznanj, kar je dokaz kvalitetnega in vestnega dela članic in članov v sekcijah društva. Najbolj pa smo ponosni na dosežke na športnih igrah upokojencev Dolenjske in Bele Krajine in uvrstitve na državnih prvenstvih upokojencev Slovenije. Vsekakor pa tako uspešnega dela na področju rekreacije in odličnih tekmovalnih rezultatov ne bi bilo brez velike podpore članic in članov, organov društva, posebno pa predsednika društva v obdobju 2000 do 2008 Feliksa Žagarja in njegove naslednice Ane Kosten.

Najboljše ekipne in posamične uvrstitve v obdobju 2002-2010:

 

Ob zaključku mojega kratkega sprehoda skozi obdobje 1950-2010 se v imenu komisije za šport in rekreacijo zahvaljujem vsem članicam in članom delujočih sekcij društva za resnično vestno in predano delo v preteklem obdobju. Še enkrat najlepša hvala z željo še bolj uspešnega dela v prihodnosti na zadovoljstvo vas samih in vašega društva.

Šport, rekreacija in gibalna kultura v obdobju 2011 – 2020

Dejavnost v športu in gibalni kulturi, ki ga je v navedenem obdobju vodila Komisija za ŠRGK, je bilo izredno uspešno. V društvu so delovale sledeče sekcije: balinanje Ž + M, kegljanje s kroglo na vrvici Ž + M, pikado Ž + M, šah M, športni ribolov M, smučanje Ž + M, tenis M, telovadba Ž, po letu 2019 pa tudi petanka Ž + M.                                                              Navedene sekcije so svojo dejavnost izvajale:                                                                                                – balinanje: balinišče DU Kočevje, 2 x tedensko od marca do oktobra                                                – kegljanje: kegljišče GAJ, 1 x tedensko 8 mesecev v letu                                                                         – kegljanje s kroglo na vrvici: kegljišče DU Kočevje, 2 x tedensko od marca do oktobra             – streljanje z zračno puško: strelišče ŠDG, 1 x tedensko 10 mesecev v letu                                       – pikado: prostori DU Kočevje, 2 x tedensko 10 mesecev v letu                                                              – šah: ŠD Kočevje, vse mesece v letu                                                                                                                  – petanka: balinišče BK Sodček in DU Kočevje, 1 x tedensko                                                                  – pohodništvo: skupno z DI Kočevje, vsak petek                                                                                          – športni ribolov, smučanje, tenis: individualno                                                                                           – telovadba: OŠ Ljubo Šercer, vsak četrtek 8 mesecev na leto

TEKMOVANJA                                                                                                                                                              –  v občinskem merilu: kegljanje – Rekreacijska liga, ŠIK, Božično-novoletni turnir                                                                    balinanje – Rekreacijska liga, turnir dvojic ŠTKD in Valerija                      – na regijskem področju: ŠIU PZDU Dolenjske in Bele Krajine v: kegljanju, balinanju                                                                streljanju z zračno puško, šahu, pikadu, kegljanju s kroglo na vrvici,                                                  petanki, smučanju, pohodništvu                                                                   Zaradi COVIDA-19, 45.ŠIU PZDU Dolenjske in Bele Krajine v letu 2020 ne bo                                   – na državnem nivoju: DP ZDUS – Na prvenstvu so v navedenem obdobju kot zmagovalci                                                    na ŠIU PZDU Dolenjske in Bele Krajine nastopili: balinanje Ž + M,                                                        kegljanje Ž + M, kegljanje s kroglo na vrvici M,  šah M, streljanje z                                                        zračno puško M, pikado Ž + M

DOSEŽENI USPEHI

Na vseh navedenih tekmovanjih smo bili zelo uspešni, še največji uspeh pa smo dosegli v letu 2015, ko smo na ŠIU PZDU Dolenjske in Bele Krajine osvojili 1. mesto v ženski, moški in skupni uvrstitvi.

 Komisija za ŠRKG vsako leto organizira društvena prvenstva v ženski in moški konkurenci v sledečih panogah: kegljanje, balinanje, kegljanje s kroglo na vrvici, petanki, pikadu, streljanju z zračno puško in šahu.                                                                                                      Komisija za ŠRKG vsako leto izbere tudi najboljšo športnico in športnika leta.

V Komisiji za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri PZDU Dolenjske in Bele krajine, je Jože Kozina kot podpredsednik deloval v mandatih 2012 – 2016 in 2016 – 2020. V mandatu 2016 – 2020 je deloval tudi v Komisiji za ŠRKG pri ZDUS, izvoljen pa je bil tudi za mandatno obdobje 2020 -2024.

Ob zaključku mojega kratkega sprehoda skozi obdobje 1950 – 2020 se v imenu komisije za šport in rekreacijo zahvaljujem vsem članicam in članom delujočih sekcij društva za resnično vestno in predano delo v preteklem obdobju. Še enkrat najlepša hvala z željo še bolj uspešnega dela v prihodnosti na zadovoljstvo vas samih in vašega društva.

Se nadaljuje…………………………. , spremljajte nas na sprehodu skozi čas.

(Visited 160 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja