Poročilo o delu društva v letu 2019

V letu 2019 je bila dejavnost društva zelo obsežna in raznolika.  Program, ki je bil sprejet smo realizirali v celoti, na nekaterih področjih pa celo presegli. Število članstva na dan 31.12.2019 je bilo 875, kar je v primerjavi z letom 2018- 71 manj. Veliko članstva je vključenih v delo sekcij kot so: ročna dela, klekljarstvo, šport in rekreacija, pevski zbor, dramska skupina Kofetarce, plesna skupina Zimzelenke, bralni krožek, družabne igre, pohodništvo in skupina za postrežbo. V izvajanju projekta “Starejši za starejše”, je delovalo 27 prostovoljk in prostovoljcev, število poverjenikov pa je 11. Vsem, ki so nesebično delovali v navedenih dejavnostih, se iskreno zahvaljujem.

Naše društvo deluje v okviru ZDUS in je vključeno v program dela PZDU Dolenjske in Bele Krajine. V okviru občine sodelujemo z LU, OŠ, SŠ in Gimnazijo, Knjižnico, Glasbeno šolo, JZ za šport, JSZKD – OE Kočevje, Pokrajinskim muzejem Kočevje, Rdečim Križem, DI Kočevje in drugimi klubi in društvi v Občini, seveda pa z Občino Kočevje. Od Občine Kočevje na osnovi javnih razpisov pridobivamo finančna sredstva za realizacijo programov in izvedbo investicij ter vzdrževanje našega doma. Za izkazano pomoč se iskreno zahvaljujem z željo še nadaljnjega uspešnega sodelovanja. Izven občinskih meja sodelujemo z drugimi DU PZDU Dolenjske in Bele Krajine, pobratenim DU Medvode ter z Udrugo umirovljenika grada Rab in Crikvenica.

Informiranje članstva poteka preko spletne strani, programa dela katerega prejme članstvo, preko oddaje Modri pristan na radiu Univox, plakatov po oglasnih deskah ter ostalih načinov obveščanja.

POROČILO KOMISIJE  ZA GOSPODARSKO IN STANOVANJSKO PODROČJE

V letu 2019 in v začetku leta 2020 je bila izvedena investicija nakup in vgradnja osebnega dvigala. Gradnjo in montažo sta izvedli LIFT d.o.o. Ljubljana in Gradbeništvo Aupič Kočevje. Zelo potrebna investicija pa brez finančne pomoči občine Kočevje in Rotary kluba Kočevje, ter posameznih manjših donatorjev, prav gotovo ne bi bila izvedljiva. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Sedaj bo članstvu, ki jim je bilo stopnišče ovira pri obisku društva, kot pri prihodih na razne dejavnosti, lažje dostopno. Vgrajen je bil tudi 850l rezervoar za gorivo v kurilnici za pomoč TČ, v primeru dolgotrajnega hladnega vremena.                                                  Opravljena so bila še razna druga potrebna vzdrževalna dela v stavbi in okolici stavbe. Dela smo opravili v lastni režiji. Komisija je izdelala prioritetno listo za pridobitev stanovanj in jo posredovala Nepremičninskem skladu PIZ.                                                                                                    Komisiji se za resnično prizadevno delo v imenu društva in v svojem imenu iskreno zahvaljujem.

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT, REKREACIJO IN GIBALNO KULTURO

V društvu je zelo aktivno delovalo več sekcij, kot so: balinanje, kegljanje, kegljanje s kroglo na vrvici, šah, pikado, streljanje, petanka, pohodništvo, športni ribolov, smučanje, tenis, namizni tenis in telovadba. Navedenih aktivnosti se je udeleževalo cca 300, na samih tekmovanjih je nastopilo cca. 150 članic in članov.

 • 44. ŠIU PUDU Dolenjske in Bele Krajine: kegljanje moški, balinanje ženske in moški, streljanje ženske in moški, pikado ženske in moški, šah moški, kegljanje s kroglo na vrvici ženske in moški, pohodništvo, petanka. Skupne uvrstitve : ženske in moški 4. mesto, ženske 8. mesto in moški 1. mesto
 • DP ZDUS: šah moški 8. mesto, kegljanje moški 10.mesto in balinanje moški 12.mesto.
 • Tekmovanja izven občine: memorial članic DU Draga, odprto prvenstvo DU Ljubljana moški, turnir članic v Sodražici in turnir v šahu moški Zagorje.
 • Tekmovanja na občinskem nivoju: 53. ŠIK -športne igre v kegljanju moški, rekreacijska liga v balinanju, rekreacijska liga v kegljanju moški in turnir moških dvojic pri Lovcu.
 • Tekmovanja v okviru društva: prvenstvo v balinanju ženske in moški, prvenstvo v pikadu ženske in moški, prvenstvo v šahu moški, prvenstvo v streljanju ženske in moški, prvenstvo v kegljanju ženske in moški, prvenstvo v petanki ženske in moški, prvenstvo v kegljanju s kroglo na vrvici ženske in moški.
 • Tekmovanja v ostalih društvenih dejavnostih: prvenstvo v igranju remija
 • Organizacija tekmovanj na občinskem nivoju: občinska rekreativna liga v balinanju
 • Organizacija tekmovanj na regionalnem nivoju: 44. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele Krajine v balinanju za moške( nastopilo 17 ekip .

Poročilo pripravil: Jože Kozina

POROČILO O DELU PROSTOVOLJCEV v letu 2019

V izvajanju projekta ” Starejši za starejše “je bilo v letu 2019 vključenih 27 prostovoljk in prostovoljcev. Namen izvajanja projekta je obiskati čim več občanov starejših nad 69 let na njihovem domi, jim nuditi pomoč in s tem pomagati , da čim lepše preživijo čas na svojem domu, v domačem okolju skupaj s svojimi sorodniki. Ljudje so zaradi razmer, osamljenosti in starosti vedno bolj nezaupljivi zato so obiski prostovoljcev zelo dobrodošli. V letu 2019 je bilo opravljenih 503 obiskov, od tega 4 prvič in  497 ponovnih.                                                            Nudeno je bilo 724 pomoči pri 302 osebah. Pomoči so: druženje, sprehodi, prevozi, dostava iz trgovine, humanitarnih paketov in drugo. Oktobra je bilo organizirano v prostorih društva srečanje upokojencev starejših nad 85 let. Vsako leto se jim pripravi kulturni program in pogosti. V letu 2019 jih je bilo 145.                                                                                              Ob novoletnih praznikih prostovoljke in prostovoljci obiščemo in obdarimo vse člane društva v starosti nad 80 let. V letu 2019 je bilo obdarjenih 260 članic in članov.                          Vsako leto se še posebej obišče in obdari mlajše upokojenke in upokojence, ki so bolni, osamljeni in pomoči potrebni.                                                                                                                              S projektom “Starejši za starejše” bomo nadaljevali in poskušali v letu 2020 obiskati čim več starejših občanov.

Poročilo pripravila: Irena Šercer

POROČILO O DRUŠTVENIH DEJAVNOSTIH V LETU 2019

Pod društvene dejavnosti sodijo kulturne prireditve, izleti in družabna srečanja, letovanja, družabne igre, skupina za postrežbo,  informiranje članov DU, dopisništvo in izobraževanje. Uspešno delujejo:  krožek ročnih del in klekljarska sekcija, MePZ, gledališka skupina Kofetarﹸce, plesna skupina Zimzelenke,  bralni  in  foto krožek. Dejavnosti, ki so bile načrtovane za leto 2019 so bile v glavnem realizirane po začrtanem programu, nekatere celo presežene,  časovno pa so si dogodki sledili:

JANUAR  je bil tako kot vsako leto namenjen izdelavi poročil za minulo leto in izdelavi plana za naprej, izdelan in natisnjen je bil Program dela 2020.

Pri krožku ročnih del so nadaljevale s pletenjem copatk za novorojenčke občine Kočevje,     ( vsako leto oddajo občini cca 230 parov ),  dokončale so projekt iz leta 2018  z izdelavo rož iz krep papirja ter pričele z delom iz mase za oblikovanje okrasnih posodic.

Članice bralnega krožka so pričele s pripravo programa za recital ob kulturnem prazniku, pripravile so tudi  izbor knjig za seznam za bralno značko 2019, Zimzelenke  pa so leto pričele z nastopom v Pk Jasmin. V okviru mednarodnega sodelovanja z Udrugo umirovljenika »Sunce« iz Crikvenice smo  se 27.januarja udeležili Velike maškarade po Crikveniški rivi s pustno skupino »Cigani«.

FEBRUAR                                                                                                                                                      Začetek februarja se vedno prične s proslavo ob kulturnem prazniku, tokratni recital BK je bil posvečen 200-letnici smrti Ivana Cankarja, podeljeno je bilo tudi 9  priznanj za osvojeno bralno značko 2018.

13. februarja je bila v prostorih društva organizirana delavnica  nege nog in nohtov, ki jo je vodila pedikerka Dubravka Klančar.

Pričeli smo z zbiranjem prijav za  spomladanski oddih v Portorožu in septembrsko letovanje v Zadru.

MAREC                                                                                                                                                          Proslava ob dnevu žena je dogodek, ki je vedno dobro obiskan. Nastopile so Zimzelenke, Kofetarce , Živka Komac z recitacijami in  pevski trio, za dobro razpoloženje je poskrbel harmonikar  Tone. Ob tej  priložnosti pa sta članici foto krožka Ana Kosten in Andreja Pezdirc pripravili  tudi razstavo, v kateri sta predstavili dolgoletne članice društva ter  njihove aktivnosti in dejavnosti skozi čas.  V okviru uspešnega sodelovanja z DSO Kočevje, smo za stanovalke doma pripravili proslavo ob dnevu žena z nastopom Kofetarc in Zimzelenk, slednje pa so 8.marca nastopile še v Šeškovem domu na koncertu Godbe veteranov.

Tudi v mesecu marcu smo poskrbeli za izobraževanje in k nam povabili Primoža Velikonjo, ki je pripravil predavanje o temeljnih postopkih oživljanja, katerega so se ga v večini udeležile naše prostovoljke in prostovoljci.

20.marca nas je pobrateno DU Medvode povabilo na odprtje razstave pletenih izdelkov in slikarskih del. Udeležile so se je članice ročnih del in Kofetarice, ki so s skečem sodelovale tudi v kulturnem programu.

Delovno je bilo tudi v krožku ročnih del, kjer so se ustvarjalne članice preizkusile v kvačkanju medvedkov. Najbolj je uspel Ivanki Šoštarko, medvedki  bodo tako postali zaščitni znak krožka. Ker je bilo leto 2019 v občini Kočevje razglašeno za leto čebel, so lični izdelki nastali tudi na to temo, čebelice in medvedki pa so bili razstavljeni na srečanju društev PZDU Dolenjske in Bele Krajine v Dolenjskih Toplicah in v Turističnem društvu v Kočevju.

V času od 18.3. – 23. 3.2019 je bilo organizirano letovanje v Portorožu, ki se ga je udeležilo 26 članic in članov društva.

APRIL  je bil v znamenju plesa in petja.                                                                                            Zimzelenke so se z Uličnim plesom predstavile  v Šeškovem  domu na plesni reviji Ples in gib, nastopile pa so tudi v DSO Kočevje na odprtju fotografske razstave  Časovna sestavljanka. Tudi MePZ se je v aprilu predstavil kar 2 x. Najprej 25. v Novem mestu na reviji pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine, dan zatem pa še v Kočevju na reviji Kočevska poje.

26.aprila smo na društvu dobili obisk. Prvič so se pri nas oglasili prijatelji iz društva umirovljenika Sunce iz Crikvenice. Po spoznavnem klepetu in prijetnem  druženju na društvu,  so si naši gostje, ob vodenju direktorice Pokrajinskega muzeja Vesne Jerbič Perko,  ogledali še muzej in mesto  Kočevje.

MAJ  – Tudi v mesecu maju smo bili zelo aktivni.                                                                                10.maja se je MePZ udeležil Srečanja pevskih zborov zahodne Dolenjske v Dolenji vasi,

14.maja pa so Zimzelenke, Kofetarice in pevski zbor nastopili na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer so v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije potekali dnevi medgeneracijskega sožitja. Medgeneracijska druženja pa so potekala tudi v Kočevju. Plesne korake so v KCK  16. maja združile Zimzelenke in otroci vrtca Kekec, 28. maja pa se je društvo s plesalkami, pevskim zborom in ročnimi deli udeležilo Šolskega direndaja v OŠ Stara Cerkev.

Naj dogodek meseca pa je bil dvodnevni izlet na Rab, kjer so se naše upokojenke in upokojenci, na povabilo DU Rab in DU Zagreb, udeležili festivala » Život je lijep »  Zastopali smo Slovenijo, sodelovale pa so še: Belorusija, Bolgarija, Latvija,  Rusija, Slovaška, Ukrajina in Hrvaška. V tekmovalnem delu programa v petju in plesu je nastopila plesna skupina Zimzelenke in z odlično izvedbo uličnega plesa zasedla 3.mesto.

Članice bralnega krožka so  v prostoru za družabne igre pričele z urejanjem knjižnice društva, poimenovane Knjigoteka. Na policah se je zbralo okoli 500 knjig, ki so jih darovali naši člani in so namenjene brezplačni izposoji v želji, da vzpodbudimo kulturo branja tudi v zrelejših letih.

Konec meseca je bil namenjen zdravju, saj smo v sejni sobi društva organizirali predavanje o pomenu pravilne ustne higiene, ki ga je vodila dr. dent. medicine Jana Pezdirc.

JUNIJ                                                                                                                                                              Članice krožka ročnih del so 4.6. odšle na izlet v Mozirski Gaj in Žalec, 16. junija pa se je MePZ  z nastopom udeležil praznika slovenskega  zborovskega petja na jubilejnem 50. Taboru v Šentvidu pri Stični.

Sodelovanje s pobratenim društvom Medvode  smo 20. junija združili z izletom in se udeležili njihovega piknika na Zbiljski Dobravi. V programu so se s plesno točko predstavile Zimzelenke, prisotne pa so s skečem nasmejale Kofetarce.

22.junija smo za članice in člane našega društva organizirali piknik pri Brunarici v Dolgi vas. Za glasbo je poskrbel Andrej Bajuk, zaplesale so Zimzelenke, zapel je naš MePZ, nastopile so Kofetarce s skečem, manjkal ni niti srečolov.

JULIJ                                                                                                                                                                  Poleg rednega dela v naši pisarni, smo 8.julija v prostorih društva v sodelovanju z AMZS Kočevje organizirali predavanje na temo » Ostanite mobilni ». Predaval je član AMZS Slovenija, poudarek je bil na pravilni in varni vožnji na avtocesti in na pravilnem razvrščanju in vožnji v krožiščih.

V DSO Tržič, pa so varovancem s svojim plesom polepšale dan  naše Zimzelenke.

AVGUST                                                                                                                                                          Začetek avgusta se je tako kot vsako leto pričel s piknikom oz. srečanjem upokojencev PZDU Dolenjske in Bele Krajine v Dolenjskih Toplicah, katerega se je udeležilo 42  naših članic in članov. Po enomesečnih počitnicah so z aktivnostmi pričele v krožku ročnih del, z vajami za oktobrski koncert pa tudi pevke in pevci MePZ.

SEPTEMBER                                                                                                                                                            V letu 2019 smo v času od  10. – 17. septembra, v sodelovanju s turistično agencijo Relax,  letovali  v Zadru.  Izbor destinacije je bil odličen, vreme nam je bilo naklonjeno, po mnenju udeležencev,  je bilo to najboljše letovanje do sedaj.

V krožku ročnih del so pričele z izdelovanjem klobučkov iz blaga, ki bodo namenjeni za darila. Naredile so jih kar 200 kosov.

OKTOBER  je bil mesec druženj in nastopov.                                                                                      4.10.2019 so srečanje žena-gasilk v Črnem potoku s svojim nastopom popestrile Kofetarce in Zimzelenke, slednje pa so 17.10. zaplesale še na prireditvi KS Livold.

Dogodek, na katerega se je celo leto pripravljal naš MePZ pa ja bil 12.oktobra v Šeškovem domu, njihov že 7.samostojni koncert.  Pod vodstvom zborovodkinje Nine Skebe so predstavili pesmi slovenske narodne zabavne glasbe, v goste pa so povabili: Cirila Skebeta, MoPZ Svoboda, PK Rusalko in Romana Zupančiča.

Oktober pa je čas, ki ga naše upokojenke in upokojenci vedno pričakujejo z velikim ?, izlet v »neznano«. 18.10.2019 se jih je kar 90 zbralo na tej neznani poti, ki nas je tokrat popeljala do Novega mesta, nato do Slakovega muzeja v Mirni peči, pa do Pavčkovega muzeja v Šentjuriju, vse do kozolcev v Šentrupertu, nazadnje pa še na veseli zaključek s plesom v hotel Galaksija Trebnje.

Še eno veselo druženje pa smo na društvu pripravili 25.oktobra, ko smo na najprisrčnejše srečanje v letu povabili naše članice in člane, ki so dopolnili 85 let in več. Kar  50 se jih je odzvalo našemu vabilu, vsakemu smo ob prihodu v znak dobrodošlice pripeli rdeč nagelj iz krep papirja, ki so ga izdelale članice RD. Za obisk se jim je v pozdravnem nagovoru zahvalil naš predsednik Jože Kozina, v kulturnem programu je zaigral harmonikar Gregor Kuzma, zapele so ljudske pevke Mavrica, nekaj svojih iskrivih pesmi je prebrala naša pesnica Živka Komac, za postrežbo pa je poskrbela skupina Meri +.

Novo preobleko pa so v oktobru dobili naši panoji v sejni sobi, s foto utrinki reke Rinže, ki sta jih članici foto krožka zbirali v poletnem času.

NOVEMBER                                                                                                                                                                V začetku meseca so nas na druženje in krompirjev dan zopet povabili prijatelji DU Medvode. Po veselem sprejemu je sledila pokušina 29 krompirjevih  jedi in izlet v Škofjo loko. Izleta so se udeležile članice ročnih del ter prostovoljke in prostovoljci.

MePZ  se je 9.11. udeležil revije Jesen na podeželju, ki je bila tokrat v Predgradu, na martinovo pa so Kofetarce s priložnostnim  krstom mošta  in skečem razveselile varovance DSO Kočevje.

Na pravo martinovanje pa smo v družbi članov ZZB Kočevje, odšli 15.11.2019 v Metliko hotel Bela Krajina. Za glasbo je poskrbel Andrej Bajuk, z Uličnim plesom so večer popestrile Zimzelenke, prisotne pa so s skečem Preizkuševalec vina nasmejale Kofetarce.

27.novembra  je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal knjižni sejem. Obiskale so ga tudi članice našega bralnega krožka, poslušale  so dr.Miklavža Komelja, ki je predstavil ponatis Vodnikovih izbranih spisov.

Članice ročnih del pa so v novembru izdelovale novoletne vizitke, nastalo jih je kar 400.

DECEMBER                                                                                                                                                        Zadnji mesec je minil predvsem v pripravljanju programa  društvenih dejavnosti za leto 2020, vseeno pa ni manjkalo nastopov in družabnih srečanj.

Delovno so ga pričele članice BK, ki so 3.decembra odšle v Miklovo hišo v Ribnico na predstavitev 3 dela knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače in članice ročnih del, ki so poskrbele za novoletno okrasitev društvenih prostorov.  Zimzelenke so imele od 18.-20.decembra kar tri nastope –  v vrtcu Prevole, v KCK na produkciji PK Jasmin in v DSO Tržič. Tudi Kofetarce niso počivale, s skečem Preizkuševalec vin so se 23. 12. 2019 predstavile na srečanju z županom v Mestni kavarni.

Konec leta pa smo, kot že nekaj let zapored, zaključili  na praznični 26. december s prednovoletnim druženjem v gostišču Pugelj v Ribnici. Zabaval nas je Trio Tim, plesalke so zaplesale Božični ulični ples, Kofetarce pa so uprizorile skeč Dodatni zaslužek. Večer je minil v dobrem razpoloženju, ob polnočnem šampanjcu, ognjemetu in z željami, da bo leto 2020 zdravo in uspešno.

DRUŽABNE IGRE

V novembru je bilo organizirano društveno prvenstvo v igranju remija, na katerem je nastopilo 9 igralcev in dve igralki.

IZOBRAŽEVANJE, DOPISNIŠTVO IN INFORMIRANJE

Člane smo o dogodkih informirali z obvestili na oglasnih deskah na društvu in v mestu, plakate smo dostavljali tudi poverjenikom na terenu, občasno objavljali članke v lokalnih glasilih, v Vzajemnosti in ZDUS +, vsa obvestila pa smo objavljali tudi v radijski oddaji Modri pristan, v kateri smo med drugimi gostili :

 • Dušana Kraševca – predsednik PZDU Dolenjske in Bele Krajine
 • Primoža Velikonjo – ZD Kočevje /temeljni postopki oživljanja
 • Ano Kosten – 10 let oddaje Modri pristan
 • Tino Kegelj – Zavod Jutro

In nenazadnje je tukaj še

SKUPINA  ZA POSTREŽBO, ki je v letu 2019 poskrbela, da so bile vse proslave in ostali družabni dogodki lepo postreženi.

Poročilo pripravila: Barbka Bižal Kolar

 

 

 

(Visited 67 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja