Policija svetuje VARNO NA KOLO

Vsem članicam in članom društva upokojencev želimo podati nekaj opozoril in preventivnih nasvetov za varnejšo udeležbo v cestnem prometu. Zavedati se moramo, da so kolesarji poleg pešcev najbolj ogrožena in izpostavljena skupina prometnih udeležencev. Žal se je tudi pokazalo, da so vozniki koles v najhujših prometnih nesrečah v več kot polovici primerov povzročitelji nesreče.

Bolj kot drugi udeleženci v cestnem prometu so ranljivi starejši kolesarji. Statistični podatki namreč kažejo, da so v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi starejši kolesarji, zlasti starejši od 65 let, saj so pogosto premalo pozorni na vozila, ki jih prehitevajo, slabše slišijo, vidijo in počasneje ustrezno reagirajo. Starostne spremembe vključujejo tudi zmanjšano sposobnost okrevanja po težjih poškodbah. To seveda nikakor ne pomeni, da starejši ljudje ne smejo kolesariti. Vendar pa svetujemo:

* Naj bodo odgovorni in naj upoštevajo svoje sposobnosti ter sedejo na kolo le takrat, ko so prepričani, da so resnično sposobni varne udeležbe v cestnem prometu.

* Svetujemo jim, naj se izogibajo vožnji ponoči, ker se njihov vid počasneje adaptira temi. Posamezne vožnje naj bodo krajše. Izogibajo naj se tudi voženj po cestah, kjer se razvijajo večje hitrosti. Predvsem pa naj se izogibajo cest, kjer ni kolesarskih stez.

*  Če bomo torej kot kolesarji ravnali tako, da bomo najprej sami poskrbeli za lastno varnost in da se ne bomo sami spravljali v nevarne in/ali kritične situacije, potem bomo uživali v koristnem, prijetnem in zelo zdravem načinu gibanja, ki ga predstavlja kolesarjenje.

V Kočevju je v zadnjem obdobju izgrajenih več kolesarskih stez in poti. Tukaj bi vas želeli
opozoriti, da morajo vozniki koles voziti po kolesarskem pasu, kolesarski stezi ali kolesarski poti. Le na cestah kjer teh prometnih površin ni oziroma niso prevozne, smejo voziti ob desnem robu smernega vozišča v smeri vožnje.

Na delih cest, kjer je izgrajena kolesarka steza in ni pločnika za pešce bodo kolesarsko stezo uporabljali tudi pešci. Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev. Ker so kolesarji pri vožnji tihi je večkrat pričakovati, da jih pešci ne bodo pravočasno zaznali in se umaknili. Pri tem svetujemo, da kolesar na primeren način pešca opozori na svojo prisotnost, da se le umakne.

Vsem kolesarjem svetujemo tudi, da med vožnjo spremljajo prometno situacijo okoli sebe in se po potrebi umaknejo oziroma ustavijo kljub temu da imajo prednost ter s tem preprečijo morebitno nesrečo ter tudi tako posrbijo za svoje zdravje.

Vsem članom društva upokojencev želimo srečno in varno vožnjo!

Boštjan Rückl, vodja policijskega okoliša na Policijski postaji Kočevje

(Visited 55 times, 1 visits today)

One thought on “Policija svetuje VARNO NA KOLO

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja