POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2022

Po dveh letih » koronskih omejitev » je delo na društvu konec meseca marca 2022 zopet zaživelo. Sekcije so počasi pričele z delovanjem, se je pa skozi celo leto poznalo, da so se člani v času prisilnega mirovanja zaprli vase, da so se težko zopet aktivirali, marsikdo je celo prenehal z aktivnim delom v sekcijah, povečalo se je tudi število izstopov iz društva, kot tudi število neplačnikov članarine. Vsem članom so bile v mesecu marcu poslane tudi  položnice za plačilo članarine, prav tako smo omogočili plačilo članarine na terenu, vseeno pa  je število neplačanih obveznosti članarin okoli 100 ( za leto 2021 in 2022 ), po dveh letih neplačane članarine, pa se člane izbriše iz evidence članstva.

Na dan 31.12.2022 je bilo v društvo vključenih  820 članov, moških 254, žensk pa 566. podpornih članov imamo 16,  61 pa jih je oproščenih plačila članarine, zaradi starosti nad 90 let ali pa živijo v Domovih za starejše občane, v obdobju preteklega leta jih je umrlo 30, 13 jih je izstopilo, na novo sprejetih pa je bilo  46 članov.

Kljub začetnim omejitvam smo plan dela 2022 dosegli, na nekaterih delih celo presegli, uspešno pa smo zaključili tudi zadane investicije, ki so za uspešno delo in prijetno počutje članstva še kako pomembne.

Pregled dela po področjih:

GOSPODARSKO STANOVANJSKO PODROČJE

 V sklopu športnih igrišč ob naši stavbi je tudi kegljišče za kegljanje s kroglo na vrvici, ki pa je bilo zaradi dotrajanosti  neprimerno za vadbo in tekmovanja. V  letu 2022 se je zato  pristopilo k celostni prenovi objekta, dogradilo pa se je še dodatno igrišče, kar je tudi pogoj za organizacijo tekmovanj v okviru PZDU Dolenjske in Bele krajine.  V sklopu ureditev spremljevalnih objektov smo postavili še klopi za gledalce in igralce, ter z lesenim nadstreškom  ( jurčkom ) nadkrili že obstoječo mizo in klopi in tako pridobili priljubljen kotiček za druženje za člane društva, kot tudi za najemnike invalidskega podjetja Želva.      Postavljen je bil še nadstrešek nad vhodom v dvigalo. Na stanovanjskem področju je bila izdelana prednostna lista za dodelitev najemniških stanovanj za leto 2022 , predlog je bil  posredovan Nepremičninskemu skladu PIZ. Dodeljeno je bilo eno stanovanje.

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Krožek ročnih del

V sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje OE LJUDSKA UNIVERZA , v okviru republike Slovenije in Evropske unije sklada za regionalni razvoj, je krožek  v februarju 2022 pristopili k projektu medgeneracijskega sodelovanja. V okviru projekta je bilo izvedenih 10 delavnic:

10.2.2022  in 17.2 2022 – Izdelava kvačkanih  hobotnic za novorojenčke                                  24.2. 2022  in  3.3.2022 –  Quirling tehnika                                                                                              10.3. 2022 in  17.3.2022 Sizzix – Izrezovanje s pomočjo šablon                                                      24.3. 2022-  Nakit iz fimo mase                                                                                                                      31.3. 2022 – Servietna tehnika                                                                                                                        7.4. 2022 – Deocupage tehnika                                                                                                          14.4.2022 – Vezenje, klekljanje,                                                                                                                21.4.2022  –  Izdelava  papirnatih  ladjic za dober namen – projekt SEŠG Maribor

Rokodelke so s svojimi izdelki sodelovale na dveh razstavah:                                                              – 3.6.2022 v Mokronogu na srečanju  rokodelcev PZDU Dolenjske in Bele krajine in                      7.6.2022 na društvu z razstavo na prostem, ob dnevu odprtih vrat.

V okviru akcije ZDUS  »pletenine s humanitarno noto«, je članica Stanka Kastelic napletla šal, kapo in rokavice, ki so bili na manjši slovesnosti predani koordinatorki projekta Starejši za starejše, Jelki Poje.

V novembru je krožek  za rokodelke pobratenega društva  Medvode organiziral  dve delavnici ( quilling in sizzix ).

Za  potrebe društva so rokodelke do konca leta izdelale še 300 novoletnih voščilnic, s pomočjo akrilne barve in riževega papirja pa reciklirale škatlice in izdelale obeske za ključe.

Tedensko se srečuje tudi klekljarska sekcija. Dva njihova unikatna izdelka (Labod in Slovenija) je kot darilo slovenskemu veleposlaniku v Makedoniji odnesel pevski zbor ob udeležbi Festivala Slovenija na Ohridu.

Pevski zbor

 Zbor se je prvič  zbral v mesecu marcu 2022. Zasedba je povsem ženska in šteje 16 pevk, kar je po vseh težavah s preoblikovanjem zbora lepo število, zborovodkinja je že sedmo leto  Nina Skebe. V okviru zbora deluje tudi skupina  osmih  pevk Zvončice, ki goji ljudsko petje.

Nastopi:

 • 6. maj 2022 / Dolenja vas Srečanju zborov Zahodne Dolenjske
 • 28. maj 2022 / srečanje ljudskih pevcev in godcev Predgrad
 • 7. junij 2022 / dan odprtih vrat DU Kočevje
 • 17. junij 2022 / pevska revija Kočevska poje ( kjer je zbor s strani selektorja Sebastjana Vrhovnika prejel zelo dobre ocene, tako za celostno podobo, kot za izvedbo )
 • 19. junij 2022 / 51. Tabor slovenskih zborov Stična
 • 23.6. – 27.6.2022 /  festival Slovenija na Ohridu ( mednarodno sodelovanje )
 • 15.10.2022 /  srečanje folklornih skupin PZDU v Podpreski  ( Zvončice )
 • 5.11.2022  /  Sodražica revija pevskih zborov PZDU Dolenjske in Bele krajine
 • 6.11.2022  /  KCK Kočevje  revija Jesen na podeželju
 • 18.11.2022   /  nastop na prireditvi Vas- Fara
 • 25.11.2022  /  srečanje članov DU Kočevje 85+  – nastop Zvončice
 • 12.12.2022  / ob 10 letnici zbora slavnostni  koncert z gosti  v KCK

Plesna skupina Zimzelenke

 V letu 2022 je skupina  sodelovala na  prireditvah na občinski ravni, šteje 15 članic, vadijo v plesnem centru Jasmin v Kočevju.

Nastopi:

 • 26.3.2022 / prireditev v Osilnici
 • 21.4.202 / Ples in gib , Šeškov dom Kočevje                                                                                  –
 • 7.6.2022 / DU Kočevje  dan odprtih vrat
 • 15.6.2022 / Ribič bar – predstavitev dr. Janeza Bogataja
 • 17.6.2022 / otvoritev medgeneracijskega parka Livold
 • 22.6.2022 / Dom starejših občanov Kočevje
 • 12.12.2022 / koncert pevskega zbora DU Kočevje
 • 20.12.2022 / DSO Kočevje
 • 26.12.2022 /novoletno praznovanje DU Kočevje v Ribnici

Bralni krožek

 V letu 2022 so bile članice bralnega krožka zelo aktivne. Najprej sta se dve članici s svojimi avtorskimi deli predstavili na srečanju literatov PZDU Dolenjske in Bele krajine v Črnomlju, skozi celo leto pa so z objavami o prebranih knjigah aktivno delovale na spletni strani društva. V sodelovanju s sekcijo medgeneracijskih prostovoljcev,  ki deluje v okviru Antona  Trstenjaka  je krožek sodeloval v projektu Pišemo z roko, prispevek članice Neve Oberstar je bil objavljen tudi v skupnem biltenu.

V sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje OE LJUDSKA UNIVERZA , v okviru republike Slovenije in Evropske unije sklada za regionalni razvoj, je krožek v  času od februarja do maja pristopili k projektu medgeneracijskega sodelovanja. V okviru projekta je bilo izvedenih 9 delavnic PRIPOVEDOVANJE ZGODB iz zakladnice slovenske literature.  V projektu so sodelovale 4 članice BK, z zgodbami in pravljicami pa so razveseljevale otroke v  štirih kočevskih vrtcih in v Kočevski Reki, ter v OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Livold in OŠ Ljubo Šercer.

Na pobudo krožka, je občina  Kočevje v medgeneracijskem parku ob društvu postavila knjigobežnico, za katero skrbijo članice same.

Tudi v letu 2022 je bila organizirana Bralna značka, 13 članicam DU Kočevje so bila priznanja  BZ podeljena na prireditvi dan odprtih vrat.

Članice so v letu 2022 obiskale :

 • 23.11.2022  / Knjižni sejem  v Ljubljani
 • 16.12.2022  / NUK  in  ogled Plečnikovih del v Ljubljani

Kofetarce

 Gledališka skupina se je v letu 2022 prvič sestala konec februarja, a so bile vaje in predvideni nastopi za kulturni dan,  dan žena  in materinski dan zaradi corone odpovedani.

Prvi nastop je bil tako šele 7.4.2022 v dvorani KS v Livoldu na zaključku tečaja za neformalne družinske oskrbovalce.

Ostali nastopi:

 • 7.6.2022 /  dan odprtih vrat DU Kočevje
 • 17.6.2022 / otvoritev medgeneracijskega parka Livold
 • 22.6.2022 / Dom starejših občanov Kočevje

Prireditve, letovanja, izleti

 Zaradi covid ukrepov so odpadle proslave za kulturni praznik, dan žena in materinski dan, smo pa odmevno prireditev izvedli 7.6.2022, ko smo organizirali » dan odprtih vrat ». Na prireditev so bili vabljeni vsi člani društva in bodoči upokojenci. Z nastopi so se predstavile Zimzelenke, Kofetarce, pevski zbor in bralni krožek, na razstavi pa so svoje izdelke prikazale tudi rokodelke. Športniki so se pomerili v prstometu, poskrbljeno je bilo tudi za glasbo, tako da so obiskovalci lahko še zaplesali. Za sladke dobrote je poskrbela naša  skupina za postrežbo, ki je prisotnim postregla tudi z malico. Prireditev, ki je nadomestila običajni piknik, je bila dobro sprejeta, zbralo se nas je kar 150, zato bomo s takim načinom predstavitve društva še nadaljevali.

Izpeljali smo dva izleta

 • 20.5.2022 / Sežana – Divača -Lipica in ogled filmskega  muzeja ter botaničnega vrta
 • 12.10.2022 / Vače in GEOS ( izlet v neznano ).

Organizirali smo tri letovanja:

 • 9.3. -13.3.2022   / Opatija
 • 10.9. – 17.9.2022  / Brač
 • 20.10. – 23.10.2022 / Petrčani

Konec leta pa smo tradicionalno zaključili  z novoletnim praznovanjem 26.12.2022 v Ribnici.

Izobraževanje

 • V sodelovanju s Sekcijo medgeneracijskih prostovoljcev Kočevje, ki s strokovno povezavo delujejo z Inštitutom  Antona Trstenjaka smo  25.maja na društvu pripravili  delavnico v obliki male pogovorne skupine na temo Kvalitetno staranje in vzornik.
 • 26. maja smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje organizirali predavanje  Skupaj za varni jutriReševalca iz Nujne Medicinske Pomoči sta nam nazorno prikazala temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja.
 • 30. junija zjutraj je ” pisarniška ekipa društva ” sedla za računalnike v prostorih Ljudske univerze.  Sodelovali smo v nacionalnem projektu v okviru mednarodne raziskave spretnosti odraslih. Vprašanja so zajemala naloge iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja, besedilne in matematične spretnosti ter reševanje problemov v računalniškem okolju. Preverjanje je trajalo dobre 3 ure, rezultati (povsem anonimni) pa so pokazali kakšna je naša mentalna kondicija.
 • 20.9.2022 so se na delovnem sestanku srečali prostovoljci, sestanek pa smo izkoristili še za njihovo izobraževanje in povabili Katarino Bevc in Marjano Lesjak,  ki sta prisotnim predstavili storitev prevozov Sopotnik in Toyota Go. Pomembno je namreč, se prostovoljci vseskozi izobražujejo in se tako seznanjajo z novostmi, s katerimi bi starejšim omogočili boljšo kakovost bivanja. Sem nedvomno spada tudi mobilnost starejših, kar nedvomno  prispeva k boljši socialni vključenosti.
 • 10.10.2022 smo v sklopu rednih izobraževanj prostovoljcev k nam povabili gospo Ismeto Mujanovič. V prvem delu predavanja je pogovor tekel o problemih na katere naletijo prostovoljci med svojimi obiski ljudi na terenu.  Drugi del pa je bil namenjen delu po skupinah, v katerih so predebatirali pričakovanja prostovoljcev, probleme ali izboljšave.
 • 18.10.2022 pa je v sejni sobi našega društva predavala mag. psihologije ga. Urška Bakovič iz ZD Kočevje na temo demence: razložila je kaj je demenca in njeni znaki, preventiva in njeno zdravljenje. Ob koncu predavanja je razložila še tehnike sproščanja ob stresu, vsakdanjih tegobah, utrujenosti. Praktično je prikazala nekaj vaj za sprostitev, ki jih lahko izvajajo tudi starejši, ne vzamejo pa veliko časa.

Udeležili smo se tudi spletnih izobraževanj preko ZOOM-a, ki jih organizira ZDUS:

 • 3.2.2022 / Bralna kultura
 • 1.3.2022 / Dostojno življenje za vse
 • 15.3. 2022 / Digitalno vključeni

Na področju socialno humanitarnega dela in prostovoljstva, pa se je koordinatorica Jelka Poje udeležila spletnih izobraževanj:

 • 27.1.2022/  Zakon o prostovoljstvu – mentorsko izobraževanje
 • 22.11.2022 / okrogla miza Za dostojno starost
 • 25.11.2022 / Slovenska filantropija – prostovoljstvo

Srečanja

 • S sprostitvijo ukrepov pa je Kočevje zopet postalo zanimiva turistična destinacija društev upokojencev iz različnih krajev Slovenije. 13. aprila so na izlet z vlakom prišli upokojenci in upokojenke iz Dolenjskih Toplic. Kar 36 jih je bilo. Na železniški postaji jih je prijazno sprejela Marija Jerbič, jih popeljala do jezera, nato do našega društva, ogledali so si mesto, odšli na malico in se z vlakom tudi vrnili domov. Seveda smo jih na društvu lepo sprejeli, jih malce pogostili in pokramljali o tem in onem.
 • 18.6.2022 smo se udeležili 18. srečanja upokojencev PZDU Dolenjske in Bele krajine, ki je bila v sklopu prireditev trebanjski koš v Trebnejm.
 • 16.11.2022 pa smo povabili k nam pobrateno DU Medvode. Pripravili smo dve delavnici za rokodelke, z ekipo balinarjev smo se pomerili v balinanju, srečanje pa smo  zaključili z malico v Pizzeriji Brišlki.
 • Po dveh letih pa nam je končno uspelo izvesti srečanje 85+. 25.11.2022 se je našemu vabilu odzvalo 40 najstarejših članov društva. Za dobro razpoloženje je najprej poskrbel harmonikar Gregor Kuzma, pozdravila jih je predsednica društva Barbka Bižal Kolar,  Zvončice, katerim so se pri mizah pridružili tudi nekateri povabljenci,  so zapele nekaj ljudskih pesmi, Tatjana Novak, mentorica ročnih del, pa je vsakemu v spomin na srečanje podarila še ročno izdelan spominček.

ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA

Na športnem področju smo bili v letu 2022 zelo aktivni, sodelovali smo na 46. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine, kakor tudi na turnirjih, kamor so nas povabila prijateljska društva.

Tekmovali smo v kegljanju, šahu, streljanju z zračno puško, pikadu, kegljanju s kroglo na vrvici, balinanju in petanki.

V okviri 46. ŠIU PZDU smo bili organizatorji:

 • – 17.5.2022 pohoda v okviru pohodov Spoznavajmo Dolenjsko in Belo krajino, katerega se je udeležilo 170 pohodnikov.
 • – 25.5.2022 tekmovanja v balinanju z ženske z udeležbo 16 ekip naše pokrajine.

Končni rezultati iger je osvojeno 6 mesto med 36 društvi PZDU.

Ostala tekmovanja:

 • 6.2022 / balinanje mešanih ekip Memorial Lazec3
 • 6.2022 / športne igre upokojencev z mednarodno udeležbo v Crikvenici
 • Liga pikado 2022 – finale moških se je odigralo v prostorih našega DU
 • Julij 2022 / turnir v kegljanju s kroglo na vrvici v Dolenjskih Toplicah
 • 9.2022 / turnir v balinanju Podpreska

V jesenskih mesecih so bila izvedena še društvena prvenstva v prstometu, balinanju in petanki za moške in ženske.

V telovadnici OŠ Ljubo Šercer pa skozi celo leto ob sredah poteka telovadba.

SOCIALNO IN HUMANITARNO DELO

V izvajanju projekta Starejši za starejše je bilo aktivnih 25 prostovoljcev. Opravljenih je  bilo 447 obiskov, od tega 38 prvih in 409 ponovnih. V program je zajetih 97,82  % ciljne skupine. V okviru obiskov je bilo nudenih 259, pomoči ( druženje, prevozi, dostava iz trgovine, pomoč pri hišnih in osebnih opravilih, družabne igre, denarna pomoč ). Ob novoletnih praznikih  smo obiskali in obdarili 269 članov društva v starosti 80 let in več, še posebej pa se je obiskalo in obdarilo mlajše upokojence, ki so bolni in potrebni pomoči.

Prostovoljci so se redno srečevali na delovnih sestankih in izobraževanjih na društvu, v septembru pa so bili na srečanju prostovoljcev Dolenjske, Belokranjske in Severnoprimorske regije v Črnomlju.

Po poročilih: Antona Vovka, Ivana Novaka, Jelke Poje, Tatjane Novak, Liljane Črnkovič, Neve Oberstar in Mire Letig  je poročilo pripravila  predsednica DU Kočevje Barbka Bižal Kolar.

Kočevje, 31.1.2023

 

 

(Visited 35 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja