Natečaj: LJUBKOVALNE IGRAČE

Komisija za tehnično kulturo ZDUS (KTK) razpisuje natečaj za rokodelski izdelek, s katerim želi spodbuditi domiselnost in ustvarjalnost izdelave priljubljenih ljubkovalnih igrač iz različnih materialov. Ljubkovalna igrača nudi otroku občutek varnosti, topline, nežnosti, mehkobe, ga pomirja in vpliva na njegov čustveni razvoj. Hkrati pa otroka spodbuja k novim igram, skupaj z ljubkovalnim igračam uporablja dodatke, kot so obleke, pohištvo, pribor, pripomočki za igranje različnih poklicev….

1. Pogoji sodelovanja
Možnost sodelovanja imajo vsi člani društev upokojencev, ki so vključena v ZDUS.
2. Prijava na natečaj, označevanje izdelkov, pošiljanje
Prijavnine ni. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje z največ dvema izdelkoma, glede na temo natečaja.

Izbor izdelkov: LJUBKOVALNE IGRAČE, ročno izdelane, iz različnih naravnih in umetnih materialov. Velikost izdelkov do 30 cm.
Uporabljeni materiali: VOLNA, BLAGO, RECIKLIRANI MATERIAL, ostalo.
Tehnika: šivanje, kvačkanje, pletenje in ostalo.
Avtor pošlje svoje izdelke na naslov:
ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana, vključno do 19.2.2024.

Vsak izdelek MORA BITI OPREMLJEN z napisnim listkom velikosti 10 x 5 cm. Na njem morajo biti podatki avtorja izdelka: IME, PRIIMEK, DU, PZDU, na hrbtni strani pa KONTAKTNI PODATKI AVTORJA – E-NASLOV, TELEFONSKA ŠTEVILKA. Izdelke z nepopolnimi podatki bo komisija izločila iz nabora razstavnih izdelkov. Izdelki morajo biti ustrezno pakirani za pošiljanje, da se ne poškodujejo. Izdelki bodo vrnjeni avtorjem po zaključku razstave.
Izdelki naj vključujejo etnografske značilnosti avtorjevega okolja.
Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Poslane izdelke udeleženci izdelajo na lastne stroške.

3. Avtorske pravice
S prijavo udeleženec zagotavlja, da so izdelki avtorski in dovoljuje njihovo objavo za namene promocijske dejavnosti rokodelstva Komisije za tehnično kulturo ZDUS, kar vključuje objave v različnih medijih ZDUS (informacijski bilteni, spletna stran, družbena omrežja, ostalo) z ustrezno navedbo avtorja.
Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb.
Na natečaju ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.
Avtor izdelka je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja pravic in obveznosti ter vodenja evidenc za namen promocije delovanja Komisije za tehnično kulturo ZDUS. S prijavo na natečaj daje avtor prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov v evidenci organizatorja natečaja.
Avtor je seznanjen, da ima možnost vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Avtor pošlje tako zahtevo na ZDUS – tajnistvo@zdus-zveza.si.
ZDUS bo osebne podatke hranil še pet let, nato jih bo izbrisal iz evidenc.

4. Izbor izdelkov za razstavo in obveščanje avtorjev
Prejete izdelke bo pregledala ocenjevalna komisija do 23.2.2024 v sestavi: Zdenka Bevc Škof – predsednica KTK, Marija Vidic in Jožica Smole Peterka – članici KTK. Med prispelimi izdelki bodo izbrani tisti izdelki, ki bodo izpolnjevali spodaj navedene kriterije:
• zadostitev pogojev za sodelovanje,
• skladnost z razpisano temo,
• estetska, tehnična in uporabna vrednost,
• domiselnost izdelka,
• etnografske značilnosti okolja avtorja.
Število razstavljenih izdelkov bo določila ocenjevalna komisija, odvisno od števila prispelih izdelkov.
Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne.
Avtorji bodo obveščeni o izboru izdelkov za razstavo do 01.03.2024. Neizbrane izdelke bo organizator vrnil avtorjem.

5. Razstava izbranih izdelkov
Komisija za tehnično kulturo bo pripravila razstavo izbranih izdelkov v vitrini v prostorih ZDUS Kebetova ulica 9, Ljubljana. Razstava bo trajala od 1.3. 2024 do 1.10. 2024.
Izbrani avtorji soglašajo, da so izdelki iz tega natečaja, ki jih bo ocenjevalna komisija izbrala, lahko razstavljeni tudi na drugi z ZDUS-om dogovorjeni lokaciji po zaključku razstave na ZDUS.

6. Informacije
Podrobne informacije o natečaju dobite:
– v tajništvu ZDUS-a, tel: 01 519 50 86, el. naslov: tajnistvo@zdus-zveza.si
– Marija Vidic, tel. 031 615 580, el. naslov: marjana.vidic@gmail.com

7. Objave
Natečaj bo objavljen v Novičkah ZDUS, spletni strani ZDUS in na FB strani.

Predsednica Komisije za tehnično kulturo            Predsednica razpisne komisije
Zdenka Bevc                                                                                 Škof l.r. Marija Vidic l.r.

(Visited 32 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja