Natečaj za fotografije GRADOVI V SLOVENIJI

KOMISIJA ZA TEHNIČNO KULTURO
Natečaj za fotografije GRADOVI V SLOVENIJI

Komisija za tehnično kulturo ZDUS razpisuje fotografski natečaj s katerim odpiramo prostor ustvarjalnost za vse upokojence – ljubitelje fotografije.
1. Pogoji za sodelovanje
Pravico do sodelovanja imajo vsi upokojenci, člani DU, ki so vključena v ZDUS.
2. Prijava na natečaj, označevanje fotografij in pošiljanje
Za natečaj ni prijavnine. Na natečaju sodelujejo vsi udeleženci, ki bodo avtorske, digitalne fotografije s sklicem na temo «Gradovi v Sloveniji« po elektronski pošti na naslov: nevenka.vidmar@gmail.com
Vsak avtor lahko sodeluje največ s tremi (3) fotografijami ( barvnimi ali črno belimi). Fotografije morajo biti v JPEG formatu v velikoti do največ 2 MB. Razmerje stranic naj bo 4:3 ali 3:2.
Vsaka fotografija naj bo obvezno označena z imenom in priimkom avtorja, zaporedno številko in naslovom fotografije. Naslovi fotografij naj bodo kratki( Primer oddaje treh fotografij: Janez Novak 1 Bled, Janez Novak 2 Škofa Loka, Janez Novak 3 Ljubljana)
Lice fotografije mora biti brez podatkov.
Skupaj s fotografijami pošljite še naslednje podatke: ime in priimek avtorja, v katero DU ste včlanjeni, telefon in elektronski naslov. Prejete fotografije organizator hrani v e-arhivu ZDUS kot del natečajne dokumentacije.
3. Teme fotografij
Slovenija ima kar nekaj gradov, graščin, dvorcev, ki so nam v ponos. Veliko objektov žal propada in tone v pozabo. Upamo, da boste ovekovečili tudi manj znane objekte in nam razširili vedenje o teh kulturnih spomenikih. V »lovu« na dobre posnetke vam želimo veliko uspehov. Veselimo se vaših fotografij.
4. Avtorske pravice
S prijavo avtor zagotavlja, da so fotografije avtorske in dovoljuje njihovo objavo za namene promocijske dejavnos􀆟 tehnične kulture v ZDUS, kar vključuje tudi objavo v medijih ZDUS, ( reviji ZDUS Plus, Novičkah ZDUS, spletni strani ZDUS, na Facebook ZDUS z ustrezno navedbo avtorja ).
Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb. Na natečaju ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.
Avtor fotografije je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja pravic in obveznosti ter vodenja evidence za namen promocije ZDUS. Avtor daje s prijavo na natečaj prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov v evidenci organizatorja natečaja.
Avtor je seznanjen, da ima možnost vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Avtor pošlje tako zahtevo na ZDUS tajnistvo@zdus-zveza.si. Organizator bo osebne podatke hranil še pet let, nato jih bo izbrisal iz evidenc.
5. Izbor fotografij za razstavo, objavo in obveščanje avtorjev
Prejete fotografije, ki bodo prispele do 18.2. 2024, bo pregledala ocenjevalna komisija v sestavi: predsednica Nevenka Vidmar, člana Franc Jurman , Lojzka Furlan. Komisija bo odločila katere in koliko fotografij bo razstavljenih in avtorji bodo o tem obveščeni do 23.2. 2024.
Komisija bo pri izboru upoštevala naslednje kriterije:
– upoštevanje pogojev za sodelovanje,
– vsebinska ustreznost in skladnost z razpisano temo,
– estetska vrednost in tehnična dovršenost,
– inovativnost pristopa.
V primeru izbora večjega števila fotografij bo organizator prilagodil trajanje razstave tako, da bodo razstavljene vse fotografije.
Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne.
5. Razstava fotografij natečaja
Komisija za tehnično kulturo bo pripravila razstavo izbranih fotografij v prostorih ZDUS, Kebetova ulica 9, Ljubljana. Razstava bo trajala od 11.3. 2024 do 29.7. 2024.
Vse izbrane fotografije bodo objavljene tudi na spletni strani ZDUS.
Nekatere izbrane fotografije bodo po izboru Ocenjevalne komisije razstavljene po zaključku razstave v ZDUS tudi v prostorih Ministrstva za obrambo Ljubljana.
6. Informacije
Podrobne informacije o natečaju vam lahko posreduje: Nevenka Vidmar : nevenka.vidmar@gmail.com mobi: 041495459

predsednica KTK ZDUS
Zdenka Bevc Škof predsednica komisije
Nevenka Vidmar

(Visited 48 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja