Vsi prispevki, ki jih je objavil/a breg

BILI SMO NA PIKNIKU

V soboto, 6. avgusta 2016 je Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine organizirana piknik za vsa društva te regije na jasi v Dolenjskih Toplicah. Srečanje upokojencev je bilo organizirano tako kot vsako leto. Najprej zabavni program , razni govori in na koncu še podelitev pokalov za dosežene rezultate v rekreativnem športu PZDU.  Prireditev je odlično vodila tajnica PZDU ga. Majda Škof – čestitamo. Otvoritev in začetni nagovor je imel predsednik PZDU g. Jože Jazbec, slavnostni govornik pa je bil mag. Janko Gladek, predsednik DU Črnomelj.  Prisotne  je pozdravil tudi novoizvoljeni začasni predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije g. Janez Sušnik. 

Sledil je program, ki je bil izredno pester, zanimiv in zabaven. Nastopili so: “Preloški muzikanti” s pevkami, folklorna skupina “Društvo podeželskih žena” Dolenjske Toplice in MePZ DU Novo mesto, ki letos praznuje 60 let delovanja. Za ples je poskrbel ansambel “Mavrica”, pestro ponudbo prehrane in pijače so ponudili delavci “Terme Krka”.

Na srečanju so prebrali tudi RESOLUCIJO O POLOŽAJU UPOKOJENCEV z zahtevo za “boljši jutri” vseh članov ZDUS.

Nekaj vtisov s tega srečanja. Člani DU Kočevje smo se udeležili piknika, vendar v dokaj manjhnem številu. Z avtobusom je odpotovalo 25 članov, z osebnimi vozili je prišlo še dodatnih 20 članov.  Bili so časi, ko smo se na ta piknik odpeljati s 3 polnimi avtobusi. Tudi ostala društva so prišla z manjšim številom članov. Po oceni predsednika PZDU je bilo prisotnih 1500 upokojencev (včasih 3.000 – 4.000).  Nastajajo spremembe, ki jih bodo morali organizatorji v bodoče upoštevati.

Ob koncu naj dodam, da je bila organizacija piknika zelo dobra, program pester in zanimiv. ORGANIZATORJEM NAMENJAMO POHVALO !

 

Zabeležila: Ana Kosten

DSCI0320 DSCI0325 DSCI0326 DSCI0327

 

 

DOGODKI NA ZDUS

29. junija 2016 je potekal ZBOR ČLANOV ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE v Delfin hotelu ZDUS v Izoli. Zbor predstavljajo delegati iz posameznih pokrajinskih zvez – za Dolenjsko in Belo Krajino so prisotvovali izvoljeni delegati: Ana Bilbija, Dušan Krašovec in Ana Kosten.

Zbor je obravnaval

 1. Letno poročilo ZDUS o poslovanju za leto 2015
 2. poročilo nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Na osnovi poročil in po obsežni razpravi so bila vsa poročila potrjena.

ZBOR JE OBRAVNAVAL TUDI  IZJAVO O ODSTOPU Z MESTA PREDSEDNIKA  ZDUS (ki je bil izvoljen v preteklem letu) ANTONA DONKA ZARADI BOLEZNI (možganska kap). Anton Donko je bil na zboru prisoten in je svoj odstop osebno obrazložil.  Poudaril je, da mu bolezen onemogoča normalno delo na ZDUS, zato je moral takšno odločitev tudi sprejeti. Delegati smo zato, na predlog kadrovske komisije,  za čas do decembra letos  za predsednika izvolili Janeza Sušnika, dosedanjega podpredsednika.  V tem času se izvrši vse postopke za izvolitev predsednika ZDUS, ki bo naslednja štiri leta vodil zvezo. 

Anton Donko je bil  nekaj let tesni sodelovalec predsednice ZDUS dr. Mateje Kožuh Novak. Kot podpredsednik je bil vpoznan v delo zveze, zato  smo ga v lanskem letu, po prenehanju mandata takratni predsednici Kožuhovi, na zboru delegatov  soglasno in z velikim aplavzom izvolili za predsednika. Njegov sedanji odstop smo z žalostjo v srcih sprejeli, saj je bolezen tako huda, da ne more nadaljevati z delom predsednika ZDUS.

Istega dne je zasedala tudi skupščina hotela “Delfin” ZDUS Izola, kjer so izvolili nov nadzorni odbor. V kratkem bo tudi razpis za direktorja/ico hotela. Dosedanje vodstvo je uspešno vodilo poslovanje hotela, zato si samo želimo, da bi z delom nadaljevali tudi v naslednjem mandatnem obdobju.

 

Zabeležila: Ana Kosten

SREČANJE Z ŽUPANOM

Na povabilo je člane Društva upokojencev Kočevje obiskal župan Občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič. V četrtek, 5. maja 2016 smo se sestali v sejni sobi društva z namenom, da ga seznanimo s tekočimi aktivnostmi društva in pa tudi 

z novo izvoljenim vodstvom. To je še eden izmed dogodkov, ko se župan posveča starejši generaciji, da katere ima zelo spoštljiv in pokroviteljski odnos.  V daljšem pogovoru je župan prisotne seznanil z dogodki  v Občini Kočevje, predvsem pa je podal informacije o gospodarskih gibanjih na Kočevskem in o tekočih  občinskih investicijah . V zvezi s tem so ga prisotni povprašali o marsičem, predvsem pa o komunalnih ureditvah v določenih naseljih.

Druženje je bilo zelo zanimivo, saj je trajalo od 16. do 18. ure.  Ob koncu je župan izročil dosedanji predsednici društva Ani Kosten pisno zahvalo za dolgoletno in uspešno vodenje Društva upokojencev Kočevje.

Člani društva se župano zahvaljujemo za obisk in pozornost. Takšnih srečanj si še želimo.

DSCN5616 DSCN5618 DSCN5624 DSCN5625 DSCN5627 DSCN5628 DSCN5633 DSCN5634 DSCN5640 DSCN5642 DSCN5644

LEPA PESEM IN PRIJAZNO SNIDENJE V KOČEVJU

V PETEK, 6. MAJA 2016 SO SE V KOČEVJE PRIPELJALI IZ RAZLIČNIH KRAJEV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE ŠTEVILNI PEVCI IN PEVKE DRUŠTEV UPOKOJENCEV.  Da so lahko nemoteno prispeli v Športno dvorano Kočevje so poskrbeli člani DU Kočevje, saj so jih pričakali že na “rondoju”  pri Unionu in jih usmerjali na pravo pot.

Na prizorišču je bilo že ob 15 uri vse pripravljeno za tonsko vsaklajevanje posameznih zborov. Na radiu Univox Kočevje so pripravili vse potrebno za ozvočenje in medijsko predstavitev. Točno ob 17. uri se je prireditev  – 14. revija pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine, pričela s predvajanjem slovenske himne. Na to je bil predvajan film o mestu Kočevje z  okolico. 

Prireditev je povezovala članica Društva upokojencev Kočevje Jožica Rus Ponikvar.  Pozdravila je vse pevce in pevke in še posebej goste:

župana Občine Kočevje dr. Vladimirja Prebiliča, gospo Marinko Levičar, poslanko Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Jožeta Jazbeca, predsednika Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine, gospoda Romana Hrovata, podžupana Občine Kočevje, gospoda Jožeta Žnidariča, predstavnika Zveze društev upokojencev Slovenije,  gospoda Dušana Krašovca, podpredsednika Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine.

Povzemamo besede napovedovalke Jožice Rus Ponikvar:

“Zelo smo veseli in zadovoljni, da je 14. revija pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine pri nas v Kočevju. Ta prireditev je še eden izmed pomembnih dogododkov, kateremu daje poseben pomen tudi Občina kočevje, predvsem pa naš župan.   Spoštovani gospod župan, vabim  Vas, da nam kot  pokrovitelj te prireditve spregovorite nekaj besed. ”

V nadaljevanju je župan navzoče vse lepo pozdravil in povedal nekaj zanimivih besed. Ravnotako je vse nastopajoče in občinstvo pozdravil tudi predsednik Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine Jože Jazbec.

K besedi so  bili povabljeni še: poslanka Državnega zbora RS gospa Marinka Levičar, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije gospod Jože Žnidarič in predsednik Društva upokojencev Kočevje gospod Bojan Levstik.

Za to revijo se je prijavilo 11 pevskih zborov, katere vam predstavljamo po vrsti kot so nastopili in kot jih je predstavila napovedovalka.

“1. Prvi bo oder zasedel Mešani pevski zbor Društva upokojencev Novo mesto. Letošnje leto je njihovo jubilejno, saj praznujejo 60 letnico neprekinjenega delovanja. Zbor je med večjimi v Sloveniji, saj prepeva kar 34 pevk in pevcev. Njihov izbor pesmi so slovenske ljudske in domoljubne pesmi, priredbe in tudi operete so že zapeli. Številni nastopi po Sloveniji so jim v ponos. Na leto imajo od 15 – 20 nastopov. Njihov zborovodja je Matej Burger, akademski glasbenik in profesor glasbe.  Zapeli bodo: – Krka sanjava  Lojzeta Slaka v priredbi   zborovodje Mateja Burgerja in Viharnik vrh gora Ivana Silvca s priredbo Slavka Avsenika ml.

2. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Veliki Gaber prepeva od decembra 2010 z imenom “Večerna zarja” pod vodstvom zborovodje Staneta Fuxa. Nastopajo na revijah pevskih zborov, na krajevnih proslavah, društvenih slovesnostih. Imajo svojo himno 2Večerna zarja”, ki jo je napisal njihov basist Tone Miklavčič, uglasbil pa vodja zbora Stane Fux. V zboru je trenutno 11 članic in članov, vendar vztrajajo in se trudijo, da bi nas navdušili. Slišali bomo: slovensko ljudsko “Pa ta jutranja zarja” priredba Viktor Mihelčič in “Roža” Franca Kramarja (Strahomer pod Krimom).

3. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Straža prepreva že 29. leto. Zbor šteje 24 članov, 16 pevk in 8 pevcev. Prejeli so že nekaj priznanj. Pojejo narodne, ponarodele in partizanske pesmi. Nastopajo na Različnih prireditvah, na vsakoletni reviji pevskih zborov, tudi na odprtem odru v Cankarjevem domu na Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Vsako leto organizirajo v domačem kulturnem domu prireditev “Skupaj ohranjamo ljudsko pesem in ples”, ki bo 3. junija, kamor vabijo nas in vas. Od začetka zbor vodi gospod Mitja Bukovec. Prva pesem je narodna: “Reci mi še enkrat” s priredbo Tomaža Pirnata, druga pa: “Pojdam u Rute” priredba Matija Tomc (zapel Janez Kajžnik).

4. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Semič deluje že 14 let. Pevci in pevke, skupaj jih je 19, redno in z veseljem prihajajo na vaje. Druži jih prijateljstvo in veselje do petja. Z nastopi se predstavijo domačemu in tujemu občinstvu, le-teh  pa je bilo že veliko. Pri nas, v Kočevju, so prvič in upajo, da se bodo dobro odrezali. Njihova zborovodkinja je Ani Jankovič Šober. “Ko bi ljudje ljubili” France Gačnik in “Sen jo vido”  primorska ljudska v izvirni obliki.

5. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Šentrupert sestavlja 14 članov. Letos so kreativno predstavili 6. koncert z naslovom  “Babica pripoveduje”. Kreativno pomeni, da so poleg petja vsestransko ustvarjalno izvajali besedno in glasbeno vsebino vsi člani zbora pod vodstvom zborovodkinje Duške Lah Peček. Zbor ima tudisvoje geslo: “Dokle živiš, poj! Če zmoreš, se tudi igraj! Ne štej napak,  ampak ustvarjaj! In, če le zmoreš, postaneš junak!”. Najprej bomo slišali ljudsko “Pri naši hiši je bogastvo” in s priredbo Duške Lah Peček “Glasbeno veselje”.

6. Ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika je bil ustanovljen leta 2003. Poje 17 pevk in en pevec, dirigentka je profesorica glasbe Irina Kolar. Zbor ohranja slovensko in belokranjsko ljudsko izročilo, pa tudi umetne in partizanske pesmi. Številni nastopi in priuznanja so jim v ponos, sodelovanje z mlajšimi glasbeniki pa prispeva k prijaznejšim odnosom med generacijami. Danes se nam bo zbor predstavil s pesmijo Miroslava Vilharja “Lipa”, skladatelja Davorina Jenka in s koroško ljudsko “Kje so tiste stezice” v priredbi Slavka Mihelčiča.

PO ČUDOVITEM PETJU NASTOPAJOČIH ZBOROV JE BIL ODMOR, V KATEREM STA ZAIGRALA UČENCA GLASBENE ŠOLE KOČEVJE Jaka F. Hribar, harmonika 8. razred in Anamarija Brezovar, harmonika 8. razred.

“Nadaljujemo z nastopi pevskih zborov.

7. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Črnomelj deluje od leta 2001 in šteje 20 pevk in pevcev. V teh letih je zbor   napredoval v ubranem triglasnem petju. Nastopil je na številnih proslavah in prireditvah v občini in izven nje. Pevce druži ljubezen do petja, prijateljstvo in prijetno druženje ob osebnih praznikih ter zaključkih pevskih sezon. Veliko pohval in priznanj so že prejeli za svoje uspešne nastope. Njihova zborovodkinja je Ani Jankovič Šober. Slišali bomo: “Ljubca moja, kdo te troštal” ljudska, ki jo je zapisal Niko Štritof in “Ena tička priletela” ljudska priredba Luka Kramolc.

8. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Mirna. Zbor je  bil ustanovljen aprila 1999 – sedaj šteje 26 pevk in pevcev. Zaradi odsotnosti njihovega zborovodje Diega Barriosa Rossa bo danes zbor vodila Valerija Rančigaj, predhodna zborovodkinja. Vsako leto imajo veliko število nastopov po Sloveniji in tudi izven naše domovine. Pesti jih pomanjkanje pevcev, saj bi radi povečali število ubranih glasov. Zapeli nam bodo: Oto Čeru “Dve beli brezi (Zmago Rafolt ) in “Nimam cajta …..

9. Moški pevski zbor Društva upokojencev Mirna peč “Rožmarin. V sestavu je 15 pevcev. Zbor poje na vseh vrstah prireditev, vsepovsod kamor so povabljeni: na porokah, različnih slavjih, predvsem pa v dobri in veseli družbi. Njihov zborovodja je Gorazd Kermc. Predstavili nam bodo primorsko ljudsko “Dve let in pol” priredba Tomaž Habe in priredba Janeza Močnika “Večernica” – stara nemška božična.

10. Mešani pevski zbor Društva upokoje4ncev Podgorje-Stopiče deluje drugo leto. V zboru poje 25 pevk in pevcev. Zborovodja prof. Anton Fink jih vodi v prijetnem pevskem vzdušju. Čeprav je njihov pevski staž zelo mlad, nastopajo v domačem društvu, v krajevni skupnosti in na koncertih z drugimi zbori. Slišali bomo: narodno “Meglica” priredba Oskar Dev in narodno “En vetrič je pihal” priredba Lojze Lepič.

11. Mešami pevski zbor Društva upokojencev Kočevje je bil ustanovljen leta 2012 na pobudo g. Leona Behina, ki jih je dve leti tudi vodil. Želja 19 pevk in pevcev je bila, da zapojejo tudi zborovske priredbe in takrat je zbor pričel voditi zborovodja Peter Berložnik. Njihov program se je razširil, nastopi so se številčno povečali, priredili so tudi že 3 samostojne koncerte. Uspešno delovanje zbora je njihova vestnost pri vajah in potrpežljivost pevovodje Petra. Če ne gre vedno vse po načrtih ne obupajo, pridno vadijo in si rečejo “Ne damo se”. Zapeli nam bodo priredbo Janeza Močnika “Nagajivka” Mirko Kunčič in priredba Uroša Kreka “Dečva moja je foušarca Oskar Dev.

Prireditev je bila zaključena ob  19. uri. Petje zborov so ocenjevali: strokovni del Matevž Novak, profesor ter člani: Janez Merhar za organizatorja DU Kočevje, Tone Kotar za PZDU in Jožef Žnidarič za ZDUS.

Komisija je na prvo mesto postavila Moški pevski zbor iz Mirne peči. 

(OPOMBA: komisija PZDU je ugotovila, da pri oceni zmagovalnega zbora niso bila upoštevana vsa  določena merila, zato je odločila, da je na prvem mestu  MEŠANI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV NOVO MESTO).

Za vse nastopajoče in goste je bila v isti dvorani pripravljena pogostitev. Zelo okusno večerjo so pripravili v Gostilnici “Falkenau” Kočevje, hitro in prijazno postrežbo pa je opravila SKUPINA ZA POSTREŽBO DU KOČEVJE POD VODSTVOM MERI KOČEVAR.

Za pokroviteljstvo, sodelovanje in izvedbo zelo zahtevne prireditve se iskreno zahvaljujemo:

 • za pokroviteljstvo in slavnostni govor županu Občine Kočevje dr. Vladimiru Prebiliču
 • Pihalnemu orkestru Kočevje za nastop pred Športno dvorano Kočevje v čast nastopajočim zborom
 • Vrtnemu centru Požar Kočevje za čudovito okrasitev odra s cvetjem
 • Glasbeni šoli Kočevje
 • Javnemu skladu RS za kulturo – Območni enoti Kočevje
 • Javnemu zavodu za šport Kočevje
 • Gasilski zvezi Kočevje
 • Radiu Univox Kočevje
 • Gostilnici “Falkenau” Kočevje
 • Mestni kavarni Kočevje
 • vsem članom DU Kočevje za sodelovanje na pripravah prireditve.

 

DSCI4903 DSCI4904 DSCI4905 DSCI4906 DSCI4908 DSCI4909 DSCI4910 DSCI4911 DSCI4912 DSCI4913 DSCI4915 DSCI4916 DSCI4918 DSCI4919 DSCI4921 DSCI4923 DSCI4924 DSCI4925 DSCI4926 DSCI4927 DSCI4928 DSCI4929

 

 

SLAVNOSTNO IN VESELO

Kot smo napovedali v našem obvestilu smo v petek, 5. februarja 2016  kulturno prireditev namenili našemu velikemu pesniku Prešernu. Vabilu se je odzvalo več kot petdeset članov društva, nastopajočih in drugih potrebnih članov pa je bilo 38. Tako dobro obiskana prireditev je v veselje nastopajočim in organizatorjem.

Prireditev je prijazno  vodila Barbka Bižal Kolar. V programu smo prisluhnili ubranemu petju Mešanega pevskega zbora društva, kratkemu nagovoru predsednice društva,  bralnemu krožku članic društva in učencem Glasbene šole Kočevje:  na saksafonu je igral Jaka Kosten, s harmoniko pa učenca Vid Car in Gregor Šterk.  Bilo je prijetno za uho in všečno srcu. Pesmi članic Bralnega krožka so nas starejše  popeljale v našo mladost in v zanosu smo  z njimi  tudi zapeli.

Nasmejani obrazi obiskovalcev so nam  dali vedeti, da smo zopet pripravili prijetno in primerno prireditev v čast kulturnega praznika.  Članice za postrežbo so se tudi tokrat izkazale. Pogled na lepo dekorirane dobrote  na pladnjih in  na dišeč sveže skuhan čaj je dal vedeti, da tukaj na društvu delajo dobri ljudje, ki jim ni žal nameniti svoj prosti čas  v dobro članov društva.

Iskrena hvala vsem nastopajočim, hvala članicam za postrežbo. Vam obiskovalcem pa kličemo  – pridite še v tako družbo, kjer ste dobrodošli.

In tu je nekaj slikovnih utrinkov

DSCN5561 DSCN5563 DSCN5565 DSCN5566 DSCN5556DSCN5559

VESELO IN PRIJATELJSKO SREČANJE

V mesecu oktobru smo se zopet srečali z najstarejšimi člani društva, saj je to sedaj že navada, da se enkrat letno  snidemo. Letos je to bilo 28. oktobra v sejni sobi društva. Pripravili smo zanimiv kulturni program, kjer so nastopali: Mešani pevski zbor, ženska plesna skupina “Zimzelenke”, gledališka skupina s skečem in Živka Komac, ki je recitirala svoje pesmi. 

Pozdravni nagovor je imela predsednica društva Ana Kosten, s strani Občine Kočevje pa podžupan Roman Hrovat. Prav je, da naše najstarejše člane, ki  se ne morejo več  udeleževati naših izletov  in drugih bolj aktivnih dogajanj v društvu, seznanimo z dogajanji na društvu, napredku, aktivnostih in drugih zanimivih dogodkih.

Srečanje je bilo prisrčno, prijateljsko in zelo družabno.  Po pogostitvi smo si marsikaj povedali, se družili in poveselili.  Z nekaterimi udeleženkami in udeleženci smo se še posebej pogovorili in ta pogovor predvajali v naši radijski oddaji “Modri pristan” na Radiu Univox, ki je bila v sredo, 4. novembra 2015.

Veseli in zadovoljni smo, da se lahko  družimo z našimi najstarejšimi člani.

Vsem želimo dobrega zdravja in jim kličemo “Na svidenje prihodnje leto v oktobru”!

DSCN5302 DSCN5306 DSCN5313 DSCN5318 DSCN5331 DSCN5344 DSCN5349 DSCN5356

PODPISANA LISTINA O POBRATENJU NA IZLETU “V NEZNANO” Z DU MEDVODE

               V SOBOTO 10.OKTOBRA 2015 JE BIL OBLAČEN DAN Z NAPOVEDJO, DA BO TUDI DEŽEVALO. KLJUB TEMU SMO SE OB 8,30 URI ODPELJALI Z DVEMA POLNIMA AVTOBUSOMA NA IZLET “V NEZNANO”. Z VODSTVOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV MEDVODE JE BILO DOGOVORJENO, DA NAM BODO  PRIPRAVILI PROGRAM OGLEDOV. TAKO SMO OB 10,10 URI PRISPELI V MEDVODE IN PRED ŠPORTNO DVORANO SO NAS SPREJELI NJIHOVI VODITELJI S PRIJAZNIM NASMEHOM, S  KOZARČKOM  KRATKEGA, PECIVOM, HARMONIKO, S TURISTIČNIMI PROSPEKTI …. MLAD PAR PA SE JE PREDSTAVIL V NARODNI NOŠI.  TO PA  ŠE NI BILO VSE -TV MEDVODE JE SNEMAL NAŠ PRIHOD, MED NAMI STA BILI TUDI NOVINARKI SOTOČJA IN GORENJSKEGA GLASU. ZBORČEK DU MEDVODE “SONČNA JESEN” NAM JE OB ZVOKU HARMONIKE  TUDI ZAPEL.

Čutiti je bilo veselje ob našem ponovnem snidenju, kajti to ni bilo naše prvo druženje. Že nekajkrat so se srečale članice ročnih del in ker smo bili vedno veseli  teh druženj, smo ugotovili, da lahko to naše prijateljstvo potrdimo tudi s podpisom LISTINE O POBRATENJU. 

Ta sobotni dan je bil torej namenjen našemu izletu “V neznano”, podpisu listine o pobratenju z Društvom upokojencev Medvode in skupni zabavi.

Po prijaznem sprejemu pred športno dvorano in tudi nekaj intervjujih za TV Medvode smo se odpeljali na oglede: en avtobus na Hidroelektrarno Medvode in drugi na ogled gradu Smlednik.

Obisk  Hidroelektrarne Medvode je bil res zanimiv. Ob prijazni   razlagi direktorja Mira Javorška smo zvedeli marsikaj o tej elektrarni. Ogledali smo si tudi celotno postrojenje skupaj s turbino.

Vožnja z avtobusom na grad Smlednik je bila za nekatere kar zahtevna, saj smo se cca 500 m peljali po ozki  in ovinkasti poti navzgor.  Prispeli smo srečno navzgor in nato navzdol. Sprejel nas je turistični vodič Marko Sušnik, ki nam je predstavil ta grad skupaj z njegovo zgodovino.  Poleg gradu je  Okrepčevalnica Stari Grad Smlednik, v kateri so nas pogostili s čajem in kavico, harmonikarski duo pa nas je razveselil s pesmijo in plesom.

Ob zaključku ogledov smo prispeli do Zbiljskega jezera in se ob njem na kratko sprehodili. Občudovali smo preštevilne labode – pogled na tolikšno število je bil neponovljiv. Belina na gladini jezera.  Vse to smo lahko občudovali tudi iz Gostišča “Jezero”, v katerem smo imeli svečani in zabavni del. LISTINO O POBRATENJU sta podpisali predsednici obeh društev – za Kočevje Ana Kosten in za Medvode mag. Marija Tome.  Prisostvovala sta tudi predstavnika obeh občin.  Kočevje je zastopal  podžupan Roman Hrovat.  Na ta,  za društvi pomemben,  dogodek  je predsednica DU Kočevje izročila predsednici  DU Medvode uokvirjeno sliko Kočevja s posvetilom, podžupan Občine Kočevje pa tudi knjigo s posvetilom s strani občine.  Seveda je  predsednica DU Medvode tudi izročila spominsko darilo s posvetilom – znak sotočja dveh rek, ki je tudi grb Občine Medvode in čudovit  in poseben šopek iz hrastovega  listja, ki so ga izdelale članice ročnih del. Ravno tako je Občina Medvode podarila knjigo s posvetilom.

Po obilnem kosilu je potekal program, ki ga je vodila Jožica Rus Ponikvar, in sicer sprejem novih članov v društvo. Letos je bilo 11 novih članov –  vsi so podali svečano ZAPRISEGO, zapeli upokojensko himno, pokazali da znajo piti in tudi plesati. Za spomin na ta dogodek so prejeli kapco društva.

V nadaljevanju programa so nastopali še: pevski zbor DU Medvode “Sončna jesen”,  “miličnik” z veselimi in zanimivimi dogodki, ženska plesna skupina “Zimzelenke”, gledališka skupina DU Kočevje. Ob koncu nastopov smo doživeli presenečenje, saj so nas obiskale plesalke s “trebušnim plesom”.

Za ples in veselo razpoloženje je poskrbel  trio Marka Sušnika.

(se nadaljuje)DSCN5209DSCN5213DSCN5234DSCN5199DSCN5219DSCN5221DSCN5244DSCN5199DSCN5248DSCN5268DSCN5272DSCN5289DSCN5171DSCN5182DSCN5163DSCN5217