Arhivi Kategorije: Arhiv

Čistilna akcija na društvu

Tudi letos smo, tako kot vsako leto, v mesecu aprilu  organizirali čistilno akcijo. Akcija je bila s strani članov  društva vedno slabo obiskana, največkrat z izgovori, da o akciji niso vedeli, sicer bi z veseljem prišli. Pa smo se letos potrudili in obvestila o akciji razširili na oglasne panoje v društvu in v mestu, omenili smo jo v Modrem pristanu, prav tako smo na njo vabili z obvestili na radiu Univox, pozabili nismo niti na osebne stike in povabila.

In tako smo se ob 9. uri,  22. aprila, na dan zemlje, na lepo sončno soboto zbrali na društvu. Opremljeni z rokavicami, vrečami, grabljami in motikami, da bi počistili in uredili okolico naše stavbe. Žal je  večino pripravljenega orodja ostalo prislonjenega  ob stavbo, saj se je akcije, poleg nas iz pisarn, udeležilo samo še toliko članov, da bi jih lahko prešteli na prste ene roke.

Deseterica je prijela za delo in počistili smo listje, opleli okoli stavbe in uredili športna igrišča. Za urejanje žive meje je žal zmanjkalo časa, zato sta to delo Štefan in Ivan opravila v naslednjih dneh.

Na koncu čistilne akcije smo si, utrujeni a zadovoljni,  privoščili počitek in okrepčilo v naši ” dnevni sobi ” na prostem.

Vsem, ki ste se čistilne akcije udeležili ISKRENA HVALA !!!!!!

Predsednica:  Barbka Bižal Kolar

POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2022

Po dveh letih » koronskih omejitev » je delo na društvu konec meseca marca 2022 zopet zaživelo. Sekcije so počasi pričele z delovanjem, se je pa skozi celo leto poznalo, da so se člani v času prisilnega mirovanja zaprli vase, da so se težko zopet aktivirali, marsikdo je celo prenehal z aktivnim delom v sekcijah, povečalo se je tudi število izstopov iz društva, kot tudi število neplačnikov članarine. Vsem članom so bile v mesecu marcu poslane tudi  položnice za plačilo članarine, prav tako smo omogočili plačilo članarine na terenu, vseeno pa  je število neplačanih obveznosti članarin okoli 100 ( za leto 2021 in 2022 ), po dveh letih neplačane članarine, pa se člane izbriše iz evidence članstva.

Na dan 31.12.2022 je bilo v društvo vključenih  820 članov, moških 254, žensk pa 566. podpornih članov imamo 16,  61 pa jih je oproščenih plačila članarine, zaradi starosti nad 90 let ali pa živijo v Domovih za starejše občane, v obdobju preteklega leta jih je umrlo 30, 13 jih je izstopilo, na novo sprejetih pa je bilo  46 članov.

Kljub začetnim omejitvam smo plan dela 2022 dosegli, na nekaterih delih celo presegli, uspešno pa smo zaključili tudi zadane investicije, ki so za uspešno delo in prijetno počutje članstva še kako pomembne.

Pregled dela po področjih:

GOSPODARSKO STANOVANJSKO PODROČJE

 V sklopu športnih igrišč ob naši stavbi je tudi kegljišče za kegljanje s kroglo na vrvici, ki pa je bilo zaradi dotrajanosti  neprimerno za vadbo in tekmovanja. V  letu 2022 se je zato  pristopilo k celostni prenovi objekta, dogradilo pa se je še dodatno igrišče, kar je tudi pogoj za organizacijo tekmovanj v okviru PZDU Dolenjske in Bele krajine.  V sklopu ureditev spremljevalnih objektov smo postavili še klopi za gledalce in igralce, ter z lesenim nadstreškom  ( jurčkom ) nadkrili že obstoječo mizo in klopi in tako pridobili priljubljen kotiček za druženje za člane društva, kot tudi za najemnike invalidskega podjetja Želva.      Postavljen je bil še nadstrešek nad vhodom v dvigalo. Na stanovanjskem področju je bila izdelana prednostna lista za dodelitev najemniških stanovanj za leto 2022 , predlog je bil  posredovan Nepremičninskemu skladu PIZ. Dodeljeno je bilo eno stanovanje.

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Krožek ročnih del

V sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje OE LJUDSKA UNIVERZA , v okviru republike Slovenije in Evropske unije sklada za regionalni razvoj, je krožek  v februarju 2022 pristopili k projektu medgeneracijskega sodelovanja. V okviru projekta je bilo izvedenih 10 delavnic:

10.2.2022  in 17.2 2022 – Izdelava kvačkanih  hobotnic za novorojenčke                                  24.2. 2022  in  3.3.2022 –  Quirling tehnika                                                                                              10.3. 2022 in  17.3.2022 Sizzix – Izrezovanje s pomočjo šablon                                                      24.3. 2022-  Nakit iz fimo mase                                                                                                                      31.3. 2022 – Servietna tehnika                                                                                                                        7.4. 2022 – Deocupage tehnika                                                                                                          14.4.2022 – Vezenje, klekljanje,                                                                                                                21.4.2022  –  Izdelava  papirnatih  ladjic za dober namen – projekt SEŠG Maribor

Rokodelke so s svojimi izdelki sodelovale na dveh razstavah:                                                              – 3.6.2022 v Mokronogu na srečanju  rokodelcev PZDU Dolenjske in Bele krajine in                      7.6.2022 na društvu z razstavo na prostem, ob dnevu odprtih vrat.

V okviru akcije ZDUS  »pletenine s humanitarno noto«, je članica Stanka Kastelic napletla šal, kapo in rokavice, ki so bili na manjši slovesnosti predani koordinatorki projekta Starejši za starejše, Jelki Poje.

V novembru je krožek  za rokodelke pobratenega društva  Medvode organiziral  dve delavnici ( quilling in sizzix ).

Za  potrebe društva so rokodelke do konca leta izdelale še 300 novoletnih voščilnic, s pomočjo akrilne barve in riževega papirja pa reciklirale škatlice in izdelale obeske za ključe.

Tedensko se srečuje tudi klekljarska sekcija. Dva njihova unikatna izdelka (Labod in Slovenija) je kot darilo slovenskemu veleposlaniku v Makedoniji odnesel pevski zbor ob udeležbi Festivala Slovenija na Ohridu.

Pevski zbor

 Zbor se je prvič  zbral v mesecu marcu 2022. Zasedba je povsem ženska in šteje 16 pevk, kar je po vseh težavah s preoblikovanjem zbora lepo število, zborovodkinja je že sedmo leto  Nina Skebe. V okviru zbora deluje tudi skupina  osmih  pevk Zvončice, ki goji ljudsko petje.

Nastopi:

 • 6. maj 2022 / Dolenja vas Srečanju zborov Zahodne Dolenjske
 • 28. maj 2022 / srečanje ljudskih pevcev in godcev Predgrad
 • 7. junij 2022 / dan odprtih vrat DU Kočevje
 • 17. junij 2022 / pevska revija Kočevska poje ( kjer je zbor s strani selektorja Sebastjana Vrhovnika prejel zelo dobre ocene, tako za celostno podobo, kot za izvedbo )
 • 19. junij 2022 / 51. Tabor slovenskih zborov Stična
 • 23.6. – 27.6.2022 /  festival Slovenija na Ohridu ( mednarodno sodelovanje )
 • 15.10.2022 /  srečanje folklornih skupin PZDU v Podpreski  ( Zvončice )
 • 5.11.2022  /  Sodražica revija pevskih zborov PZDU Dolenjske in Bele krajine
 • 6.11.2022  /  KCK Kočevje  revija Jesen na podeželju
 • 18.11.2022   /  nastop na prireditvi Vas- Fara
 • 25.11.2022  /  srečanje članov DU Kočevje 85+  – nastop Zvončice
 • 12.12.2022  / ob 10 letnici zbora slavnostni  koncert z gosti  v KCK

Plesna skupina Zimzelenke

 V letu 2022 je skupina  sodelovala na  prireditvah na občinski ravni, šteje 15 članic, vadijo v plesnem centru Jasmin v Kočevju.

Nastopi:

 • 26.3.2022 / prireditev v Osilnici
 • 21.4.202 / Ples in gib , Šeškov dom Kočevje                                                                                  –
 • 7.6.2022 / DU Kočevje  dan odprtih vrat
 • 15.6.2022 / Ribič bar – predstavitev dr. Janeza Bogataja
 • 17.6.2022 / otvoritev medgeneracijskega parka Livold
 • 22.6.2022 / Dom starejših občanov Kočevje
 • 12.12.2022 / koncert pevskega zbora DU Kočevje
 • 20.12.2022 / DSO Kočevje
 • 26.12.2022 /novoletno praznovanje DU Kočevje v Ribnici

Bralni krožek

 V letu 2022 so bile članice bralnega krožka zelo aktivne. Najprej sta se dve članici s svojimi avtorskimi deli predstavili na srečanju literatov PZDU Dolenjske in Bele krajine v Črnomlju, skozi celo leto pa so z objavami o prebranih knjigah aktivno delovale na spletni strani društva. V sodelovanju s sekcijo medgeneracijskih prostovoljcev,  ki deluje v okviru Antona  Trstenjaka  je krožek sodeloval v projektu Pišemo z roko, prispevek članice Neve Oberstar je bil objavljen tudi v skupnem biltenu.

V sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje OE LJUDSKA UNIVERZA , v okviru republike Slovenije in Evropske unije sklada za regionalni razvoj, je krožek v  času od februarja do maja pristopili k projektu medgeneracijskega sodelovanja. V okviru projekta je bilo izvedenih 9 delavnic PRIPOVEDOVANJE ZGODB iz zakladnice slovenske literature.  V projektu so sodelovale 4 članice BK, z zgodbami in pravljicami pa so razveseljevale otroke v  štirih kočevskih vrtcih in v Kočevski Reki, ter v OŠ Stara Cerkev, OŠ Zbora odposlancev, OŠ Livold in OŠ Ljubo Šercer.

Na pobudo krožka, je občina  Kočevje v medgeneracijskem parku ob društvu postavila knjigobežnico, za katero skrbijo članice same.

Tudi v letu 2022 je bila organizirana Bralna značka, 13 članicam DU Kočevje so bila priznanja  BZ podeljena na prireditvi dan odprtih vrat.

Članice so v letu 2022 obiskale :

 • 23.11.2022  / Knjižni sejem  v Ljubljani
 • 16.12.2022  / NUK  in  ogled Plečnikovih del v Ljubljani

Kofetarce

 Gledališka skupina se je v letu 2022 prvič sestala konec februarja, a so bile vaje in predvideni nastopi za kulturni dan,  dan žena  in materinski dan zaradi corone odpovedani.

Prvi nastop je bil tako šele 7.4.2022 v dvorani KS v Livoldu na zaključku tečaja za neformalne družinske oskrbovalce.

Ostali nastopi:

 • 7.6.2022 /  dan odprtih vrat DU Kočevje
 • 17.6.2022 / otvoritev medgeneracijskega parka Livold
 • 22.6.2022 / Dom starejših občanov Kočevje

Prireditve, letovanja, izleti

 Zaradi covid ukrepov so odpadle proslave za kulturni praznik, dan žena in materinski dan, smo pa odmevno prireditev izvedli 7.6.2022, ko smo organizirali » dan odprtih vrat ». Na prireditev so bili vabljeni vsi člani društva in bodoči upokojenci. Z nastopi so se predstavile Zimzelenke, Kofetarce, pevski zbor in bralni krožek, na razstavi pa so svoje izdelke prikazale tudi rokodelke. Športniki so se pomerili v prstometu, poskrbljeno je bilo tudi za glasbo, tako da so obiskovalci lahko še zaplesali. Za sladke dobrote je poskrbela naša  skupina za postrežbo, ki je prisotnim postregla tudi z malico. Prireditev, ki je nadomestila običajni piknik, je bila dobro sprejeta, zbralo se nas je kar 150, zato bomo s takim načinom predstavitve društva še nadaljevali.

Izpeljali smo dva izleta

 • 20.5.2022 / Sežana – Divača -Lipica in ogled filmskega  muzeja ter botaničnega vrta
 • 12.10.2022 / Vače in GEOS ( izlet v neznano ).

Organizirali smo tri letovanja:

 • 9.3. -13.3.2022   / Opatija
 • 10.9. – 17.9.2022  / Brač
 • 20.10. – 23.10.2022 / Petrčani

Konec leta pa smo tradicionalno zaključili  z novoletnim praznovanjem 26.12.2022 v Ribnici.

Izobraževanje

 • V sodelovanju s Sekcijo medgeneracijskih prostovoljcev Kočevje, ki s strokovno povezavo delujejo z Inštitutom  Antona Trstenjaka smo  25.maja na društvu pripravili  delavnico v obliki male pogovorne skupine na temo Kvalitetno staranje in vzornik.
 • 26. maja smo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kočevje organizirali predavanje  Skupaj za varni jutriReševalca iz Nujne Medicinske Pomoči sta nam nazorno prikazala temeljne postopke oživljanja in uporabo defibrilatorja.
 • 30. junija zjutraj je ” pisarniška ekipa društva ” sedla za računalnike v prostorih Ljudske univerze.  Sodelovali smo v nacionalnem projektu v okviru mednarodne raziskave spretnosti odraslih. Vprašanja so zajemala naloge iz vsakdanjega življenja in delovnega okolja, besedilne in matematične spretnosti ter reševanje problemov v računalniškem okolju. Preverjanje je trajalo dobre 3 ure, rezultati (povsem anonimni) pa so pokazali kakšna je naša mentalna kondicija.
 • 20.9.2022 so se na delovnem sestanku srečali prostovoljci, sestanek pa smo izkoristili še za njihovo izobraževanje in povabili Katarino Bevc in Marjano Lesjak,  ki sta prisotnim predstavili storitev prevozov Sopotnik in Toyota Go. Pomembno je namreč, se prostovoljci vseskozi izobražujejo in se tako seznanjajo z novostmi, s katerimi bi starejšim omogočili boljšo kakovost bivanja. Sem nedvomno spada tudi mobilnost starejših, kar nedvomno  prispeva k boljši socialni vključenosti.
 • 10.10.2022 smo v sklopu rednih izobraževanj prostovoljcev k nam povabili gospo Ismeto Mujanovič. V prvem delu predavanja je pogovor tekel o problemih na katere naletijo prostovoljci med svojimi obiski ljudi na terenu.  Drugi del pa je bil namenjen delu po skupinah, v katerih so predebatirali pričakovanja prostovoljcev, probleme ali izboljšave.
 • 18.10.2022 pa je v sejni sobi našega društva predavala mag. psihologije ga. Urška Bakovič iz ZD Kočevje na temo demence: razložila je kaj je demenca in njeni znaki, preventiva in njeno zdravljenje. Ob koncu predavanja je razložila še tehnike sproščanja ob stresu, vsakdanjih tegobah, utrujenosti. Praktično je prikazala nekaj vaj za sprostitev, ki jih lahko izvajajo tudi starejši, ne vzamejo pa veliko časa.

Udeležili smo se tudi spletnih izobraževanj preko ZOOM-a, ki jih organizira ZDUS:

 • 3.2.2022 / Bralna kultura
 • 1.3.2022 / Dostojno življenje za vse
 • 15.3. 2022 / Digitalno vključeni

Na področju socialno humanitarnega dela in prostovoljstva, pa se je koordinatorica Jelka Poje udeležila spletnih izobraževanj:

 • 27.1.2022/  Zakon o prostovoljstvu – mentorsko izobraževanje
 • 22.11.2022 / okrogla miza Za dostojno starost
 • 25.11.2022 / Slovenska filantropija – prostovoljstvo

Srečanja

 • S sprostitvijo ukrepov pa je Kočevje zopet postalo zanimiva turistična destinacija društev upokojencev iz različnih krajev Slovenije. 13. aprila so na izlet z vlakom prišli upokojenci in upokojenke iz Dolenjskih Toplic. Kar 36 jih je bilo. Na železniški postaji jih je prijazno sprejela Marija Jerbič, jih popeljala do jezera, nato do našega društva, ogledali so si mesto, odšli na malico in se z vlakom tudi vrnili domov. Seveda smo jih na društvu lepo sprejeli, jih malce pogostili in pokramljali o tem in onem.
 • 18.6.2022 smo se udeležili 18. srečanja upokojencev PZDU Dolenjske in Bele krajine, ki je bila v sklopu prireditev trebanjski koš v Trebnejm.
 • 16.11.2022 pa smo povabili k nam pobrateno DU Medvode. Pripravili smo dve delavnici za rokodelke, z ekipo balinarjev smo se pomerili v balinanju, srečanje pa smo  zaključili z malico v Pizzeriji Brišlki.
 • Po dveh letih pa nam je končno uspelo izvesti srečanje 85+. 25.11.2022 se je našemu vabilu odzvalo 40 najstarejših članov društva. Za dobro razpoloženje je najprej poskrbel harmonikar Gregor Kuzma, pozdravila jih je predsednica društva Barbka Bižal Kolar,  Zvončice, katerim so se pri mizah pridružili tudi nekateri povabljenci,  so zapele nekaj ljudskih pesmi, Tatjana Novak, mentorica ročnih del, pa je vsakemu v spomin na srečanje podarila še ročno izdelan spominček.

ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA

Na športnem področju smo bili v letu 2022 zelo aktivni, sodelovali smo na 46. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine, kakor tudi na turnirjih, kamor so nas povabila prijateljska društva.

Tekmovali smo v kegljanju, šahu, streljanju z zračno puško, pikadu, kegljanju s kroglo na vrvici, balinanju in petanki.

V okviri 46. ŠIU PZDU smo bili organizatorji:

 • – 17.5.2022 pohoda v okviru pohodov Spoznavajmo Dolenjsko in Belo krajino, katerega se je udeležilo 170 pohodnikov.
 • – 25.5.2022 tekmovanja v balinanju z ženske z udeležbo 16 ekip naše pokrajine.

Končni rezultati iger je osvojeno 6 mesto med 36 društvi PZDU.

Ostala tekmovanja:

 • 6.2022 / balinanje mešanih ekip Memorial Lazec3
 • 6.2022 / športne igre upokojencev z mednarodno udeležbo v Crikvenici
 • Liga pikado 2022 – finale moških se je odigralo v prostorih našega DU
 • Julij 2022 / turnir v kegljanju s kroglo na vrvici v Dolenjskih Toplicah
 • 9.2022 / turnir v balinanju Podpreska

V jesenskih mesecih so bila izvedena še društvena prvenstva v prstometu, balinanju in petanki za moške in ženske.

V telovadnici OŠ Ljubo Šercer pa skozi celo leto ob sredah poteka telovadba.

SOCIALNO IN HUMANITARNO DELO

V izvajanju projekta Starejši za starejše je bilo aktivnih 25 prostovoljcev. Opravljenih je  bilo 447 obiskov, od tega 38 prvih in 409 ponovnih. V program je zajetih 97,82  % ciljne skupine. V okviru obiskov je bilo nudenih 259, pomoči ( druženje, prevozi, dostava iz trgovine, pomoč pri hišnih in osebnih opravilih, družabne igre, denarna pomoč ). Ob novoletnih praznikih  smo obiskali in obdarili 269 članov društva v starosti 80 let in več, še posebej pa se je obiskalo in obdarilo mlajše upokojence, ki so bolni in potrebni pomoči.

Prostovoljci so se redno srečevali na delovnih sestankih in izobraževanjih na društvu, v septembru pa so bili na srečanju prostovoljcev Dolenjske, Belokranjske in Severnoprimorske regije v Črnomlju.

Po poročilih: Antona Vovka, Ivana Novaka, Jelke Poje, Tatjane Novak, Liljane Črnkovič, Neve Oberstar in Mire Letig  je poročilo pripravila  predsednica DU Kočevje Barbka Bižal Kolar.

Kočevje, 31.1.2023

 

 

POROČILO O DELU DRUŠTVA V LETU 2021

Program dela za leto 2021 je bil načrtovan v upanju, da bo corona virus premagan in bo delo na društvu zaživelo v polnem zamahu. Pa se je žal obrnilo drugače, delo na društvu so z omejitvami druženj krojili epidemiološki ukrepi, tako da kar nekaj stvari ni bilo mogoče izvesti, vsekakor pa je bilo leto 2021 uspešnejše od predhodnega 2020. To velja predvsem za dejavnosti na društvenem, športnem in humanitarnem področju, na gospodarskem smo plan dela 2021 uresničili v celoti, so se pa posledice korone pokazale na številu članstva, ki je tudi letos upadlo. Na dan 31.12.2021 je bilo v društvo vključenih 822 članov, v obdobju preteklega leta jih je umrlo 35, 10 jih je izstopilo, na novo sprejetih pa jih je bilo 20. Upad članstva je zaznati tudi v drugih društvih upokojencev, temu je bil namenjen tudi posvet predsednikov DU na ZDUS v januarju 2022, ki konkretnih rešitev sicer ni prinesel, je pa nakazal dolgoročne pozitivne smernice.

Omejitve druženj so vplivale tudi na izvedbo občnega zbora, ki je bil tako izveden na dopisni seji v času od 19. – 25. marca 2021, izvršni odbor se je sestal na 3 sejah ( od tega ena dopisno), nadzorni odbor je imel eno sejo, gospodarsko stanovanjska komisija se je sestala 3 x, od tega 1 x dopisno, komisija za društvene dejavnosti pa samo 2 x, saj so bile prav društvene dejavnosti poleg športa najbolj okrnjene. Ob upoštevanju ukrepov NIJZ pa je vseskozi delovala naša pisarna, tako da so vsa administrativna dela potekala tekoče in smo našim članom vsaj z naše strani omogočili nemoteno delovanje. Vsem članom smo v mesecu marcu poslali za plačilo članarine tudi položnice, kar je bilo pozitivno sprejeto, kljub večjim stroškom pa smo na ta način obdržali marsikaterega člana, kar je v teh časih še kako pomembno.

Pregled dela po področjih:

GOSPODARSKO STANOVANJSKO PODROČJE

 Na stanovanjskem področju je komisija dne 14.1.2021 sprejela prednostno listo, na katero se je uvrstilo 6 prosilcev, dodeljeno pa je bilo eno stanovanje. Velik poudarek smo v letu 2021 dali na ureditvi notranjih prostorov, ki so poleg urejene zunanjosti prvo ogledalo društva. Prebelili smo obe pisarni v tajništvu, preoblekli dotrajane stole,  ropotarnico na hodniku pa preuredili v lepo » čvekalnico » opremljeno z zapuščenimi in servietno tehniko obnovljenimi stoli, ter tako pridobili prijeten prostor za klepet. V sejni sobi smo namestili zaščitne roloje proti soncu, pristopili pa smo tudi k obnovi vhodnih vrat, ki jih je že načel zob časa. Največja investicija je bila izgradnja parkirnega prostora na trati ob stavbi. Potreben je bil izkop in odvoz stare cisterne za olje, utrditev in nasutje prostora, zaradi varnosti je bilo potrebno  podreti tudi staro hruško, vhod na parkirišče pa opremiti s pomičnimi vrat. Za lepši izgled smo nasadili še grmovnice, star smrekov štor pa smo v okviru medgeneracijskega sodelovanja s Srednjo lesarsko šolo preuredili v mizo, dodali klopi in tako za prijetna druženja dobili » dnevno sobo na prostem ».

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

 Krožek ročnih del

Delo ročnega krožka je bilo omejeno predvsem na individualno delo doma, saj večjih delavnic in srečanj ni bilo mogoče izvesti. Tri članice so se v začetku leta lotile recikliranja starih stolov, ki sedaj krasijo » čvekalnico », dve pa sta sodelovali v projektu Starejši za starejše na natečaju ZDUS-a Vezenje s humanitarno noto. V okviru projekta » copatki za novorojenčke« je bilo občini Kočevje predanih 114 parov copatk.

 1. junija so se rokodelke v sodelovanju s KCK Kočevje udeležile dogodka Vsi v mesto in na Trgu Sv. Jerneja ob vodnjaku razstavile izdelke na temo projekta Lele B. Njatin deklica s piščalko, ki teče že od leta 2014.
 2. junija smo na društvu gostili Srečanje rokodelcev Slovenije, ki se ga je udeležilo preko 70 rokodelcev iz 25 društev upokojencev, predsednik ZDUS Janez Sušnik ter ostali vidnejši predstavniki ZDUS in PZDU. V sejni sobi so si udeleženci lahko ogledali  razstavo del ročnega krožka in klekljaric, sprejem in krajši kulturni program je potekal na dvorišču oz. balinišču našega društva, zaključek srečanja pa v gostišču Tušek na jezeru.

Med poletnimi počitnicami je bila pod vodstvom mentorice Tatjane Novak  na glavni plaži ob jezeru za kopalce izvedena delavnica slikanja kamenčkov. Delo krožka se je ponovno pričelo v avgustu z izdelavo novoletnih čestitk in obročkov za pogrinjke, udeležili smo se natečaja ZDUS » Olepšajmo se », v septembru  z izdelki projekta Deklica s piščalko sodelovali na razstavi Stane Jarm med nami in se predstavili na prireditvi v KCK ob mednarodnem dnevu starejših.

V oktobru so bile članice ročnih del na poučnem izletu po dolini reke Kolpe, po ogledu znamenitosti pa so odšle še na srečanje z rokodelkami DU Kostel, kjer so prijetno druženje izkoristile še za izmenjavamo izkušenj in  delavnic.  Konec oktobra  so z izdelki, ki so nastali v karanteni rokodelke sodelovale še na razstavi PZDU Dolenjske in Bele krajine v Ribnici.

Do sprememb jev novembru  prišlo pri organizaciji Razstave ročnih del in umetniških stvaritev upokojencev občine Kočevje. Zaradi epidemioloških ukrepov je bila razstava, postavljena v preddverju in sejni sobi, omejena  samo na izdelke članic DU Kočevje in žal ni bila odprta za širšo javnost, je pa bil ogled možen ob upoštevanju PCT po predhodni najavi.

Pevski zbor

Delovanje pevskega zbora je bilo tudi v letu 2021, zaradi epidemije in prepovedi druženja,  zelo okrnjeno. Vaje so pevke, z večjimi oz. manjšimi presledki zaradi corone,  sicer imele 7 mesecev, so pa ostale brez načrtovanih nastopov na pevskih revijah, ker so bile s strani organizatorjev odpovedane. Zbor je sodeloval 5. novembra na reviji Jesen na podeželju v Kočevju, zaradi epidemioloških ukrepov je bil že drugič odpovedan letni koncert, načrtovan v decembru 2021.

Plesna skupina Zimzelenke

Tudi plesnih nastopov je bilo v letu 2021 manj, kot so jih plesalke načrtovale v svojem programu dela. Nastopale so  vsega 6 x

 • 14.6. 2021  – Vsi v mesto – mestna ploščad
 • 17.6. 2021 –  Srečanje rokodelcev Slovenije na društvu upokojencev Kočevje
 • 22.6. 2021 –  Produkcija PK jasmin – mestna ploščad
 • 1.10.2021 –  KCK – mednarodni dan starejših
 • 2.10.2021 –  Nastop za društvo po kapi – gostišče Jezero
 • 20.10.2021 – Dom starejših občanov – kostanjev piknik

Bralni krožek

Članice krožka so se na društvu sestajale samo v mesecu maju in juniju, ostale mesece v letu pa so zaradi epidemije delovale na daljavo oz. preko ZOOM-a.

Aktivno so delovale pri objavah na spletni strani društva, kjer so objavljale zapise o prebranih knjigah. Ob mednarodnem dnevu knjige so iz zakladnice naše knjižnice izbrale knjige o umetnosti skozi različna zgodovinska obdobja in zbirko podarile knjižnici Gimnazije Kočevje, nekaj knjig pa odnesle v Knjigobežnice. Zaradi epidemioloških ukrepov izlet v Ljubljano in NUK ni bil realiziran, sta se pa dve članici BK v oktobru 2021  udeležili Srečanja literatov PZDU Dolenjske in Bele krajine v Semiču, kjer sta se predstavili s svojimi literarnimi deli.

Kofetarce

Omejitve druženj so vplivale tudi na delo in nastope Gledališke skupine, saj so imele v letu 2021 samo 4 nastope.

 • na Srečanju rokodelcev Slovenije
 • v KCK na dnevu odprtih vrat ob mednarodnem dnevu starejših
 • v Gostišču Jezero Tušek – nastop za Društvo po kapi iz Murske Sobote
 • Dom starejših občanov – kostanjev piknik

Foto krožek

V planu dela za leto 2021 so bile planirane razstave : slikovni prikaz delovanja društva ob 70-letnici, predstavitev vodstvenih ekip skozi čas in predstavitev posameznih aktivnosti v sliki in besedi.  Dejansko sta bili postavljeni dve ( v sklopu predstavitev aktivnosti ), ki sta prikazovali članice BRALNEGA KROŽKA  in  PLESNE SKUPINE » ZIMZELENKE« , vsaka posamezno kot tudi celotna skupina.

 Prireditve, letovanja, izleti

Načrtovanih prireditev : pustovanje, proslavo ob kulturnem prazniku in dnevu žena, dan odprtih vrat društva, koncert pevskega zbora,  martinovanje, srečanj sekcij , druženja 85+ in novoletno praznovanje  zaradi epidemioloških ukrepov nismo izvedli. So se pa člani društva udeležili dveh izletov. Prvega  2.7.2021 v Kamnik in Arboretum Volčji potok, drugi pa je bil izlet v » neznano » ( zaradi omejitve števila udeležencev samo z enim avtobusom ) na Kras v Štanjel. Sekcija rokodelk je bila na izletu po dolini reke Kolpe, prostovoljci pa v Kropi in Begunjah.

V sodelovanju s turistično agencijo Relax  smo uspešno organizirali letovanje v septembru. Člani društva so preživeli počitnice na otoku Pagu, kraju Pag v hotelu Pagus in bili z izbrano destinacijo zelo zadovoljni.

Izobraževanje in informiranje

V aprilu smo v sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje organizirali izobraževanje o organizaciji in poteku dela na daljavo preko Google meeta. Predavanja je vodil namestnik direktorja PIK Andrej Mladenovič, tečaja se je udeležilo 6 tečajnikov, ki bodo po potrebi pridobljeno znanje lahko prenesli še na druge člane društva. Preko ZOOM -a smo sodelovali  tudi v spletnih delavnicah, ki jih je organiziral  ZDUS. Prostovoljci so se v letu 2021 udeležili dveh predavanj :

Na področju informiranja je na prvem mestu še vedno radijska oddaja Modri pristan na Univoxu. V začetku leta so v posameznih oddajah svoje programe predstavile rokodelke, Zimzelenke, Kofetarce, prostovoljke in bralni krožek. Gostja marčevske oddaje je bila psihologinja Urša Bakovič iz ZD Kočevje s temo » upokojenci v  času epidemije ». V juniju pa smo v oddajo povabili vodjo policijskega okoliša Boštjana Rükla, ki je predstavil previdnostne ukrepe pred tatvinami, saj so prav starejši pogoste tarče tatov. Vedno več naših članov za informiranje o dogodkih in delu društva uporablja našo spletno in Fb stran, prav tako so vsa obvestila objavljena na naših oglasnih deskah v mestu in na društvu.

Srečanja

Z odprtjem redne linije potniškega vlaka v Kočevje, brezplačnim prevozom za upokojence in širjenju dobrega glasu o našem društvu, smo tudi mi postali turistično dejavni, saj nas upokojenska društva Slovenije večkrat pokličejo za informacije o zanimivostih kraja in možnih ogledih, nekatera pa se odločijo tudi za srečanja z nami. Tako so bili 18.6 2021  pri nas iz DU Motnik, 7.9.2021 iz DU Boris Kidrič iz Ljubljane in 30.9. iz Šmartnega ob Paki.  Vse prijazno sprejmemo na kolodvoru, jim razkažemo mesto, sprejmemo na društvu in jih po koncu obiska pospremimo nazaj na vlak, saj so mnogi med njimi prvič v Kočevju.

ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA.

V skladu s priporočili NIJZ o omejitvah dela in druženja zaradi corona virusa, se športne aktivnosti v prvem tromesečju leta niso izvajale.

Prvi treningi in tekmovanja so se pričeli v aprilu z ligo v petanki, v organizaciji PZDU Dolenjske in Bele krajine. Tekmovali smo z mešano ekipo, se z dobrimi igrami uvrstili v šestnajstino tekmovanja, kjer pa smo naleteli na močno ekipo Veliki Gaber in tako v maju končali s tekmovanjem.

V maju so se pričele 45. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele krajine, ki so zaradi korone 1x  že odpadle. Prve tekme so odigrali kegljači, moška ekipa je osvojila 4. mesto, ženske ekipe pa zaradi pomanjkanja treningov nismo imeli.                                                                                  Tekmovanja so se nadaljevala v juniju s kegljanjem s kroglo na vrvici, kjer sta tako moška kot ženska ekipa zasedli 10. mesto. Nekoliko boljša je bila v petanki ženska ekipa z osvojenim 6. mestom, so pa slabši rezultat dosegli moški, saj so bili 17.

V streljanju nismo imeli predstavnikov, z mešano zasedbo pa smo udeležili orientacijskega pohodništva v Malem Slatniku in zasedli 6. mesto. Tekmovanja so se nadaljevala v Sodražici z balinanjem za ženske, osvojili smo 9. mesto, moške ekipe balinarjev pa so se zbrale v Kočevju na balinišču Jezero. Za organizacijo in potek tekmovanja smo od vodij nastopajočih  ekip in samih tekmovalcev prejeli same pohvale, malo slabše pa nam je šlo na balinišču, zasedli smo 10. mesto.

V pikadu sta obe ekipi zasedli 14. mesto, ribiškega tekmovanja se nismo udeležili, naš najboljši rezultat pa so dosegli šahisti, ki so v Šentjerneju s 3. mestom posegli po medaljah.

Čeprav so se s šahovskim tekmovanjem 1. julija  ŠIU PZDU končale, so naše športnice in športniki na domačih igriščih nadaljevali s treningi za društvena tekmovanja. So se pa 21. julija odzvali  povabilu DU Dolenjske Toplice in v kegljanju s kroglo na vrvici nastopili na meddruštvenem tekmovanju za Županov pokal v Podturnu.  Na zadnje tekmovanje pred počitnicami pa so odšli v Trbovlje, kamor jih je na balinarski turnir povabil domači klub Buldog.

Zadnji trije meseci v letu pa so bili  kot je že v navadi, namenjeni društvenim tekmovanjem. Izvedli smo tekmovanja  v balinanju, petanki  in kegljanju s kroglo na vrvici, zaradi epidemioloških zaostritev  pa ni bilo tekmovanj v pikadu, šahu in kartanju. Telovadba v OŠ Ljubo Šercer je potekala v času, ko ni bilo omejitev.

SOCIALNO IN HUMANITARNO DELO

 V izvajanje programa Starejši za starejše je bilo v letu 2021 vključenih 25 prostovoljk in prostovoljcev. Namen izvajanja tega programa je obiskati čim več občanov starejših kot 69 let na njihovem domu, jim nuditi pomoč in družabništvo. Zaradi corona ukrepov je bilo delo prostovoljcev močno okrnjeno, saj so obiski po domovih lahko nemoteno potekali samo v času od junija do septembra, ostale mesece v letu pa se je pomoč izvajala na daljavo brez osebnega kontakta, v stiku so ostajali le s telefonskimi pogovori,  kar pa je starejšim v času epidemioloških ukrepov pomenilo zelo veliko. Kljub temu je bilo opravljeno 544 obiskov, od tega 22 prvih in 304 ponovnih. Iskanih je bilo 208 oseb, od tega je bilo 187 umrlih, odklonjeno je bilo 6 obiskov, nudenih pa je bilo 206 pomoči.  Opravljeno je bilo 1725 ur.

Ob novem letu so prostovoljci in prostovoljke obiskali 268 naših članov  in članic v  starosti 80 let in več, jih razveselili s priložnostnim darilom, ter jim tako pokazali, da so cenjeni člani našega društva.

Po poročilih: Marije Jerbič, Ivana Novaka, Jelke Poje, Tatjane Novak, Liljane Črnkovič, Ane Kosten, Neve Oberstar in Mire Letig pripravila Barbka Bižal Kolar.

 

 

 

Predavanje AVP – Zdravila v cestnem prometu – starejši voznik

Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu
Z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših cestah čim dlje počutili varne in da bi čim dlje ostali mobilni, smo na Javni agenciji Republike Slovenije za varnost prometa v sodelovanju z Združenjem Fortox, Zvezo društev upokojencev Slovenije in drugimi, pripravili virtualni dogodek »SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU«:
 • Zdravila v cestnem prometu – starejši voznik

Starejše življenjsko obdobje pogosteje spremljajo bolezni in bolezenska stanja, ki jih zdravimo z zdravili. Mnoga zdravila in kombinacije zdravil zmanjšujejo vidne, kognitivne in  psihomotorične funkcije, kar vpliva na naše nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Starejši vozniki so naraščajoča skupina med vozniki motornih vozil. Pridružite se nam ob iskanju odgovorov na pogosta vprašanja o boleznih,  varni uporabi zdravil in  vožnji motornega vozila.

Brezplačno virtualno predavanje bo v sredo   17. novembra ob 10:00 – 11:00

   ( Klikni na spodnjo  povezavo in se na obrazcu prijavi na zoom dogodek ).

Predavanje AVP – Zdravila v cestnem prometu – starejši voznik

Vsak udeleženec prejme praktično darilo.

Vabljeni.

Poročilo o delu društva v letu 2020

Leto 2020  se je pričelo, kot že mnoga leta prej, z optimizmom in novimi načrti, ki pa so se žal razblinili v mesecu marcu, ko smo se srečali z nevidnim sovražnikom , virusom covid 19.  Z razglasitvijo epidemije se je ustavilo javno življenje, kar je vplivalo tudi na delo v našem društvu.

Omejitve druženj so onemogočile normalno delo, ustavile so se društvene in športne aktivnosti. Tako je bil odpovedan tudi volilni občni zbor, planiran za 31.marca 2020.

Po delni sprostitvi ukrepov v maju, je bila 23.6.2020 sklicana konferenca delegatov, na kateri so bile po potrditvi poročil za leto 2019 in potrditvi finančnega plana za leto 2020, izvedene volitve v organe društva za mandatno obdobje 2020 – 2024. Za predsednika je bil vnovično izvoljen Jože Kozina, za podpredsednico Barbka Bižal Kolar, za tajnico Marija Jerbič. Volilno verifikacijska komisija pa je potrdila tudi izvolitev članov v IO, NO in predstavnike zborov članov po krajevnih skupnostih.

Sledile so počitnice in v avgustu vnovičen zagon dejavnosti, ko smo bili zaradi drugega vala epidemije v oktobru, zopet primorani k zaustavitvi, ki žal traja še do danes in bo, kot izgleda , trajala še kar nekaj časa. Kljub temu pa je delo v pisarni društva, ob upoštevanju ukrepov NIJZ, potekalo naprej. Uspeli smo pripraviti Program dela za leto 2021 in oddati vsa poročila in obveznosti iz razpisov danih s strani Občine Kočevje.

6.decembra 2020 pa nas je po dolgotrajni bolezni zapustil predsednik Jože Kozina. Za nemoteno delovanje društva je bilo potrebno izvoliti novo vodstvo. Zaradi epidemioloških ukrepov so bile seje IO izvedene dopisno, prav tako tudi nadomestne volitve, ki so bile izvedene v času od 22.do 28.12.2020. Kandidacijsko volilna komisija je po preštetju glasov ugotovila, da je nova predsednica društva Barbka Bižal Kolar, podpredsednica Tatjana Novak in nova članica IO Silva Žagar.

Leto 2020 je vplivalo tudi na število članstva, ki že nekaj let upada. Upadu članstva, ki ga  sicer zaznavajo tudi druga Društva upokojencev, zagotovo botruje covid 19, podaljšana delovna doba do 65 leta in druge velike možnosti preživljanja prostega časa, ki jih omogočajo sodobne tehnologije. V društvu je bilo na dan 31.12.2020   859 članov,

od tega 25 do 60 let,  263 od 60 – 70,  426 od od 70 – 85  in  145 nad 86, aktivnega članstva pa je dobra tretjina.

Iz teh podatkov je razvidno da je naše članstvo kar precej staro. Tudi na dopis o možnem računalniškem izobraževanju za druženje na daljavo ( poslan vsem članom ) se jih je odzvalo samo 21, kar je 2%. Po pogovoru s člani, se le ti počutijo prestare za to, pa tudi tehničnih možnosti nimajo ( računalnik, internet, pametni telefon). So se pa člani zelo pozitivno odzvali na županovo poslanico, ki so jo prav tako prejeli po pošti.

Kljub omejitvam pa je nekaj stvari le bilo realiziranih:

GOSPODARSKO STANOVANJSKO PODROČJE

Na stanovanjskem področju je komisija dne 27. 02. 2020 sprejela prednostno listo za dodelitev razpoložljivih stanovanj, na katero je bilo uvrščeno 6 prosilcev. Konec leta 2020 se je spraznilo eno stanovanje, ki se je dodelilo  prvemu na listi prosilcev.

V novembru 2020 je bil objavljen razpis za prednostno listo za leto 2021.

Na področju vzdrževanja objekta in okolice je bilo delo v letu 2020 okrnjeno, predvsem zaradi epidemije virusa COVID-19 in z njim povezanimi ukrepi.

Zgrajena je bila dodatna steza balinišča. Dela je izvajalo podjetje KONTE d.o.o., vsa pomožna gradbena dela pa  so opravili člani društva.

ŠPORT, REKREACIJA IN GIBALNA KULTURA

Treningi in tekmovanja so potekali v pogojih, ki jih je narekovala covid epidemija.  Do marca so aktivnosti  potekale po programu, kasneje pa tako, kot so to dovoljevali sprostitveni ukrepi, ustavljena so bila tudi vsa tekmovanja na 45. ŠIU Dolenjske in Bele Krajine. Delno aktivno so delovale sekcije:

Kegljanje

V januarju 2020 se je nadaljevala rekreacijska kegljaška liga  2019/2020, v kateri je DU Kočevje med 6 ekipami zasedlo odlično 2.mesto.

Balinanje

Na Trati pod šotorom je v maju 2020 potekala TRIM liga, ki se je z dvomesečno prekinitvijo v juliju in avgustu končala septembra 2020. Društvo je sodelovalo z dvema ekipama in zasedlo 5. oz. zadnje 6.mesto. Ob otvoritvi nove dodatne steze balinišča, je bil septembra organiziran turnir četvork naših mešanih ekip, oktobra pa je bilo izvedeno še društveno prvenstvo.

Petanka:

Sodelovalo in tekmovalo se je dveh tekmovanjih v upokojenski ligi Dolenjske in Bele Krajine.

Šah:

V šahovskem klubu so naši šahisti nastopili na treh turnirjih.

Ostale športne panoge: streljanje, pikado, telovadba  in pohodništvo pa so ostale brez tekmovanj oziroma treningov.

SOCIALNO IN HUMANITARNO DELO

V izvajanje programa » Starejši za starejše » je bilo v letu 2020 vključenih 27 prostovoljcev. Zaradi corona virusa  je bilo delo močno okrnjeno. Od marca do maja so se pomoči izvajale na daljavo brez osebnega kontakta, nudeni so bili samo telefonski pogovori.  Od junija do septembra se je program izvajal normalno, od oktobra do konca leta 2020 pa je bilo delo prostovoljcev zaradi vnovičnih vladnih corona ukrepov zopet oteženo.

Opravljenih je bilo 409 obiskov, od tega 406 ponovnih obiskov. Iskanih je bilo 81 oseb, od tega 76 umrlih, 2 obiska sta bila odklonjena. Nudenih je bilo 281 pomoči pri 167 osebah. Pomoči so: druženje, sprehodi, prevozi, dostava iz trgovine, dostava hrane ali humanitarnih paketov in drugo. Ob novoletnih praznikih so prostovoljci in prostovoljke po domovih  ( brez osebnega kontakta ) raznosili 262  priložnostnih darilc članom našega društva, starih 80 ali več let. Vsako leto se še posebej obišče in obdari mlajše upokojence, ki so bolni, osamljeni in potrebni pomoči. Teh je na žalost vsako leto več.

DRUŠTVENE DEJAVNOSTI

Krožek ročnih del

Prepoved druženja je vplivala tudi na delo krožka, tako da so rokodelke svoje izdelke izdelovale predvsem doma. Iz garna so kvačkale medvedke, ki naj bi postali maskota društva, Vera Lesič je izdelala sovice za  bralno značko, Erna Grže pa  idrijsko čipko za srečanje starostnikov v Dolini pri Trstu. V času sprostitve ukrepov so na delavnicah iz mase za oblikovanje delale  posodice,  po navodilih Unicefa pa so izdelovale punčke.

V februarju sta se dve članici udeležili razstave ročnih del rokodelcev in krožkov društev dolenjske regije in Bele Krajine v Črnomlju, konec maja se je nekaj članic srečalo v parku pred društvom in na ogled postavilo izdelke nastale v karanteni, avgusta pa so na glavni plaži ob Rudniškem jezeru na krošnje dreves obesile lovilce sanj in s svojo malo razstavo pritegnile pozornost obiskovalcev. Oktobra pa so doma izdelale 330 novoletnih voščilnic na naše člane in poslovne partnerja.

Plesna skupina Zimzelenke

V letu 2020 je imela plesna skupina samo tri nastope.

– 5.2.2020  na društvu, na proslavi ob kulturnem prazniku

– 6.3.2020 v Fari  in 7.3.2020 v Osilnici pa ob praznovanju dneva žena

Foto Krožek

Ob pojavu epidemije korona virusa so sprejeti ukrepi onemogočili druženje in delo na pripravi razstav. Tako je bila postavljena samo ena razstava, v sejni sobi na enem panoju so bile razstavljene slike in opisi o naši reki Rinži, s poudarkom na prikazu mostov in jezov, planirana  razstava ob praznovanju 70 letnice obstoja delovanja društva pa je odpadla. Izven plana je bila pripravljena razstava Literarno bralnega krožka, ki prikazuje članice pri njihovih aktivnostih, njen ogled pa je bil možen na spletni strani društva. Članica krožka Ana Kosten je s temi slikami sodelovala na natečaju o izbiri najlepšega posnetka s foto aparatom na temo medgeneracijskega druženja ob branju knjige, ki ga je razpisala Zveza društev upokojencev  Slovenije.

Pevski zbor

Leto 2020 je bilo leto, v katerem zbor ni imel niti enega nastopa na pevskih revijah, odpadel je tudi načrtovan projekt  Samostojni koncert v decembru 2020. Corona ukrepi in omejitve zborovskega petja, so onemogočili delovanje.

Z vajami se je  pričelo v januarju 2020 , z njimi nadaljevalo v februarju, žal pa so se zaradi priporočil NIJZ vaje končale že v začetku meseca marca. Ponovno se je zbor sestal  šele v mesecu avgustu, žal brez moške zasedbe, saj so v skrbi za zdravje ( pridružene bolezni ) in corona virusa, 4 moški člani zbora prenehali s petjem. Zbor je tako z vajami nadaljeval kot 16 članska ženska zasedba. Po reorganizaciji in postavitvi novega repertoarja se je  v septembru končno pričelo z resnimi vajami, ko se je na žalost vse skupaj zopet ustavilo. Zborovsko petje spada, zaradi možnega večjega širjenja virusa pri petju,  med dejavnosti višjega tveganja.

Zbor še vedno vodi zborovodkinja Nina Skebe.

Od načrtovanih 60 vaj, jih je bilo v letu 2020  realiziranih samo 14,  skupno 29 ur.

Bralni krožek

Članice naj bi se družile vsako drugo sredo v mesecu, žal so se srečanja v letu 2020 skrčila na šestkrat, trikrat v januarju in trikrat v februarju. Pripravile so izbor knjig za društveno  bralno značko, 5. februarja so z recitalom o Prešernovem učitelju Valentinu Vodniku nastopile na proslavi  v počastitev kulturnega praznika, dve članici pa sta z recitacijami Vodnikovih pesmi nastopili še 7.2.2020 v DSO Kočevje. V Knjigoteki na društvu se je nabralo že veliko knjig, med katerimi so bile tudi take, ki so bile po vsebini bolj primerne za mlajše bralce. Narejen je bil izbor in mladinske knjige so se v okviru medgeneracijskega sodelovanja podarile Ljudski univerzi in OŠ Stara Cerkev, nekaj pa se jih je dalo na ogled v Knjigobežnico na mestni ploščadi. Članice pa vseskozi pridno sodelujejo s svojimi članki na spletni strani društva.

Kofetarce

Na povabilo upokojencev iz Doline pri Trstu, so članice dramske sekcije 18.1.2020 nastopile na prireditvi v kulturnem domu Fran Venturini, kjer so se predstavile s tremi skeči:  Pri zdravniku, Preizkuševalec vina in Romska družina. Vaje so, do pričetka corona ukrepov v mesecu marcu, potekale 2 x tedensko. Za proslavo ob dnevu žena je bil pripravljen nov skeč, žal je proslava odpadla. Skupina  se je ponovno sestala septembra, z vajami pa zopet prekinila v oktobru, tako da plana načrtovanih vaj in nastopov za leto 2020 niso dosegle.

Prireditve ( dogodki ),  letovanja, izleti, izobraževanje, informiranje

Načrtovane dejavnosti so nemoteno potekale do marca 2020.

Na povabilo DU Crikvenica  smo se 26.1.2020, s pustno skupino Cigani, udeležili  maškarade na crikveniški rivi,  na kateri je sodelovalo 2500 pustnih mask. Z isto skupino smo sodelovali tudi na karnevalski povorki 22.februarja v Kočevju.

V anale društva pa bo z zlatimi črkami zapisan 27. februar 2020, ko sta predsednik DU Kočevje Jože Kozina in podžupan občine Kočevje Roman Hrovat, ob krajši slovesnosti,  društvu v uporabo predala osebno dvigalo, dolgoletno željo naših gibalno oviranih članov.

Od prireditev je bila realizirana samo proslava ob kulturnem dnevu, odpadla je tudi velika proslava  ob 70-letnici društva, smo pa ob tej priložnosti uspeli izdati zbornik » So leta minila«, za kar sta se še posebej potrudili Ana Kosten in Barbka Bižal Kolar.

Odpovedani so bili tudi vsi izleti, letovanja in ostala druženja ( piknik, martinovanje, novoletno praznovanje ), odpadli sta tudi  dve radijski oddaji, je bila pa ob 70- letnici na radiu 11. novembra samostojna oddaja, v kateri so sodelovali Ana Kosten,  direktorica Želve Mira Potokar in direktorica občinske uprave Kočevje Lili Štefanič.

Corona ukrepi so preprečili tudi dogovorjena sodelovanja in druženja z drugimi društvi, odpadle so  prireditve v organizaciji ZDUS-a in PZDU Dolenjske in Bele Krajine, so bili pa z njihove strani objavljeni razni natečaji, na katerih so sodelovali tudi naši člani. Na fotografskem  » Beremo skupaj« je sodelovala Ana Kosten, na natečaju za » Izvirno kulturno stvaritev v corona letu 2020« pa  sta sodelovali: na literarnem področju Živka Komac, na likovnem pa Nevenka Križ, ki je bila za svoj prispevek tudi med nagrajenci.

Za Informiranje članstva smo v letu 2020 poleg radia in oglasne deske uporabljali telefonske in internetne povezave, klasične poštne storitve in prenovljeno spletno stran, kjer so tekoče objavljene vse novice in zanimivi prispevki.

V sodelovanju s Podjetniškim inkubatorjem Kočevje smo se v mesecu oktobru dogovorili, da za naše člane organiziramo izobraževanje o uporabi novih tehnologij,  preko katerih bi se lahko ( čeprav na daljavo ) družili, izmenjevali izkušnje ali preprosto samo klepetali. Do realizacije zaradi epidemioloških ukrepov še ni prišlo.

 

Po poročilih: Milana Križaja, Ivana Novaka,  Jelke Poje, Tatjane Novak, Liljane Crnkovič, Ane Kosten, Marije Nanjara in Mire Letig , pripravila predsednica Barbka Bižal Kolar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo o delu društva v letu 2019

V letu 2019 je bila dejavnost društva zelo obsežna in raznolika.  Program, ki je bil sprejet smo realizirali v celoti, na nekaterih področjih pa celo presegli. Število članstva na dan 31.12.2019 je bilo 875, kar je v primerjavi z letom 2018- 71 manj. Veliko članstva je vključenih v delo sekcij kot so: ročna dela, klekljarstvo, šport in rekreacija, pevski zbor, dramska skupina Kofetarce, plesna skupina Zimzelenke, bralni krožek, družabne igre, pohodništvo in skupina za postrežbo. V izvajanju projekta “Starejši za starejše”, je delovalo 27 prostovoljk in prostovoljcev, število poverjenikov pa je 11. Vsem, ki so nesebično delovali v navedenih dejavnostih, se iskreno zahvaljujem.

Naše društvo deluje v okviru ZDUS in je vključeno v program dela PZDU Dolenjske in Bele Krajine. V okviru občine sodelujemo z LU, OŠ, SŠ in Gimnazijo, Knjižnico, Glasbeno šolo, JZ za šport, JSZKD – OE Kočevje, Pokrajinskim muzejem Kočevje, Rdečim Križem, DI Kočevje in drugimi klubi in društvi v Občini, seveda pa z Občino Kočevje. Od Občine Kočevje na osnovi javnih razpisov pridobivamo finančna sredstva za realizacijo programov in izvedbo investicij ter vzdrževanje našega doma. Za izkazano pomoč se iskreno zahvaljujem z željo še nadaljnjega uspešnega sodelovanja. Izven občinskih meja sodelujemo z drugimi DU PZDU Dolenjske in Bele Krajine, pobratenim DU Medvode ter z Udrugo umirovljenika grada Rab in Crikvenica.

Informiranje članstva poteka preko spletne strani, programa dela katerega prejme članstvo, preko oddaje Modri pristan na radiu Univox, plakatov po oglasnih deskah ter ostalih načinov obveščanja.

POROČILO KOMISIJE  ZA GOSPODARSKO IN STANOVANJSKO PODROČJE

V letu 2019 in v začetku leta 2020 je bila izvedena investicija nakup in vgradnja osebnega dvigala. Gradnjo in montažo sta izvedli LIFT d.o.o. Ljubljana in Gradbeništvo Aupič Kočevje. Zelo potrebna investicija pa brez finančne pomoči občine Kočevje in Rotary kluba Kočevje, ter posameznih manjših donatorjev, prav gotovo ne bi bila izvedljiva. Vsem se iskreno zahvaljujemo. Sedaj bo članstvu, ki jim je bilo stopnišče ovira pri obisku društva, kot pri prihodih na razne dejavnosti, lažje dostopno. Vgrajen je bil tudi 850l rezervoar za gorivo v kurilnici za pomoč TČ, v primeru dolgotrajnega hladnega vremena.                                                  Opravljena so bila še razna druga potrebna vzdrževalna dela v stavbi in okolici stavbe. Dela smo opravili v lastni režiji. Komisija je izdelala prioritetno listo za pridobitev stanovanj in jo posredovala Nepremičninskem skladu PIZ.                                                                                                    Komisiji se za resnično prizadevno delo v imenu društva in v svojem imenu iskreno zahvaljujem.

POROČILO KOMISIJE ZA ŠPORT, REKREACIJO IN GIBALNO KULTURO

V društvu je zelo aktivno delovalo več sekcij, kot so: balinanje, kegljanje, kegljanje s kroglo na vrvici, šah, pikado, streljanje, petanka, pohodništvo, športni ribolov, smučanje, tenis, namizni tenis in telovadba. Navedenih aktivnosti se je udeleževalo cca 300, na samih tekmovanjih je nastopilo cca. 150 članic in članov.

 • 44. ŠIU PUDU Dolenjske in Bele Krajine: kegljanje moški, balinanje ženske in moški, streljanje ženske in moški, pikado ženske in moški, šah moški, kegljanje s kroglo na vrvici ženske in moški, pohodništvo, petanka. Skupne uvrstitve : ženske in moški 4. mesto, ženske 8. mesto in moški 1. mesto
 • DP ZDUS: šah moški 8. mesto, kegljanje moški 10.mesto in balinanje moški 12.mesto.
 • Tekmovanja izven občine: memorial članic DU Draga, odprto prvenstvo DU Ljubljana moški, turnir članic v Sodražici in turnir v šahu moški Zagorje.
 • Tekmovanja na občinskem nivoju: 53. ŠIK -športne igre v kegljanju moški, rekreacijska liga v balinanju, rekreacijska liga v kegljanju moški in turnir moških dvojic pri Lovcu.
 • Tekmovanja v okviru društva: prvenstvo v balinanju ženske in moški, prvenstvo v pikadu ženske in moški, prvenstvo v šahu moški, prvenstvo v streljanju ženske in moški, prvenstvo v kegljanju ženske in moški, prvenstvo v petanki ženske in moški, prvenstvo v kegljanju s kroglo na vrvici ženske in moški.
 • Tekmovanja v ostalih društvenih dejavnostih: prvenstvo v igranju remija
 • Organizacija tekmovanj na občinskem nivoju: občinska rekreativna liga v balinanju
 • Organizacija tekmovanj na regionalnem nivoju: 44. ŠIU PZDU Dolenjske in Bele Krajine v balinanju za moške( nastopilo 17 ekip .

Poročilo pripravil: Jože Kozina

POROČILO O DELU PROSTOVOLJCEV v letu 2019

V izvajanju projekta ” Starejši za starejše “je bilo v letu 2019 vključenih 27 prostovoljk in prostovoljcev. Namen izvajanja projekta je obiskati čim več občanov starejših nad 69 let na njihovem domi, jim nuditi pomoč in s tem pomagati , da čim lepše preživijo čas na svojem domu, v domačem okolju skupaj s svojimi sorodniki. Ljudje so zaradi razmer, osamljenosti in starosti vedno bolj nezaupljivi zato so obiski prostovoljcev zelo dobrodošli. V letu 2019 je bilo opravljenih 503 obiskov, od tega 4 prvič in  497 ponovnih.                                                            Nudeno je bilo 724 pomoči pri 302 osebah. Pomoči so: druženje, sprehodi, prevozi, dostava iz trgovine, humanitarnih paketov in drugo. Oktobra je bilo organizirano v prostorih društva srečanje upokojencev starejših nad 85 let. Vsako leto se jim pripravi kulturni program in pogosti. V letu 2019 jih je bilo 145.                                                                                              Ob novoletnih praznikih prostovoljke in prostovoljci obiščemo in obdarimo vse člane društva v starosti nad 80 let. V letu 2019 je bilo obdarjenih 260 članic in članov.                          Vsako leto se še posebej obišče in obdari mlajše upokojenke in upokojence, ki so bolni, osamljeni in pomoči potrebni.                                                                                                                              S projektom “Starejši za starejše” bomo nadaljevali in poskušali v letu 2020 obiskati čim več starejših občanov.

Poročilo pripravila: Irena Šercer

POROČILO O DRUŠTVENIH DEJAVNOSTIH V LETU 2019

Pod društvene dejavnosti sodijo kulturne prireditve, izleti in družabna srečanja, letovanja, družabne igre, skupina za postrežbo,  informiranje članov DU, dopisništvo in izobraževanje. Uspešno delujejo:  krožek ročnih del in klekljarska sekcija, MePZ, gledališka skupina Kofetarﹸce, plesna skupina Zimzelenke,  bralni  in  foto krožek. Dejavnosti, ki so bile načrtovane za leto 2019 so bile v glavnem realizirane po začrtanem programu, nekatere celo presežene,  časovno pa so si dogodki sledili:

JANUAR  je bil tako kot vsako leto namenjen izdelavi poročil za minulo leto in izdelavi plana za naprej, izdelan in natisnjen je bil Program dela 2020.

Pri krožku ročnih del so nadaljevale s pletenjem copatk za novorojenčke občine Kočevje,     ( vsako leto oddajo občini cca 230 parov ),  dokončale so projekt iz leta 2018  z izdelavo rož iz krep papirja ter pričele z delom iz mase za oblikovanje okrasnih posodic.

Članice bralnega krožka so pričele s pripravo programa za recital ob kulturnem prazniku, pripravile so tudi  izbor knjig za seznam za bralno značko 2019, Zimzelenke  pa so leto pričele z nastopom v Pk Jasmin. V okviru mednarodnega sodelovanja z Udrugo umirovljenika »Sunce« iz Crikvenice smo  se 27.januarja udeležili Velike maškarade po Crikveniški rivi s pustno skupino »Cigani«.

FEBRUAR                                                                                                                                                      Začetek februarja se vedno prične s proslavo ob kulturnem prazniku, tokratni recital BK je bil posvečen 200-letnici smrti Ivana Cankarja, podeljeno je bilo tudi 9  priznanj za osvojeno bralno značko 2018.

13. februarja je bila v prostorih društva organizirana delavnica  nege nog in nohtov, ki jo je vodila pedikerka Dubravka Klančar.

Pričeli smo z zbiranjem prijav za  spomladanski oddih v Portorožu in septembrsko letovanje v Zadru.

MAREC                                                                                                                                                          Proslava ob dnevu žena je dogodek, ki je vedno dobro obiskan. Nastopile so Zimzelenke, Kofetarce , Živka Komac z recitacijami in  pevski trio, za dobro razpoloženje je poskrbel harmonikar  Tone. Ob tej  priložnosti pa sta članici foto krožka Ana Kosten in Andreja Pezdirc pripravili  tudi razstavo, v kateri sta predstavili dolgoletne članice društva ter  njihove aktivnosti in dejavnosti skozi čas.  V okviru uspešnega sodelovanja z DSO Kočevje, smo za stanovalke doma pripravili proslavo ob dnevu žena z nastopom Kofetarc in Zimzelenk, slednje pa so 8.marca nastopile še v Šeškovem domu na koncertu Godbe veteranov.

Tudi v mesecu marcu smo poskrbeli za izobraževanje in k nam povabili Primoža Velikonjo, ki je pripravil predavanje o temeljnih postopkih oživljanja, katerega so se ga v večini udeležile naše prostovoljke in prostovoljci.

20.marca nas je pobrateno DU Medvode povabilo na odprtje razstave pletenih izdelkov in slikarskih del. Udeležile so se je članice ročnih del in Kofetarice, ki so s skečem sodelovale tudi v kulturnem programu.

Delovno je bilo tudi v krožku ročnih del, kjer so se ustvarjalne članice preizkusile v kvačkanju medvedkov. Najbolj je uspel Ivanki Šoštarko, medvedki  bodo tako postali zaščitni znak krožka. Ker je bilo leto 2019 v občini Kočevje razglašeno za leto čebel, so lični izdelki nastali tudi na to temo, čebelice in medvedki pa so bili razstavljeni na srečanju društev PZDU Dolenjske in Bele Krajine v Dolenjskih Toplicah in v Turističnem društvu v Kočevju.

V času od 18.3. – 23. 3.2019 je bilo organizirano letovanje v Portorožu, ki se ga je udeležilo 26 članic in članov društva.

APRIL  je bil v znamenju plesa in petja.                                                                                            Zimzelenke so se z Uličnim plesom predstavile  v Šeškovem  domu na plesni reviji Ples in gib, nastopile pa so tudi v DSO Kočevje na odprtju fotografske razstave  Časovna sestavljanka. Tudi MePZ se je v aprilu predstavil kar 2 x. Najprej 25. v Novem mestu na reviji pevskih zborov društev upokojencev Dolenjske in Bele Krajine, dan zatem pa še v Kočevju na reviji Kočevska poje.

26.aprila smo na društvu dobili obisk. Prvič so se pri nas oglasili prijatelji iz društva umirovljenika Sunce iz Crikvenice. Po spoznavnem klepetu in prijetnem  druženju na društvu,  so si naši gostje, ob vodenju direktorice Pokrajinskega muzeja Vesne Jerbič Perko,  ogledali še muzej in mesto  Kočevje.

MAJ  – Tudi v mesecu maju smo bili zelo aktivni.                                                                                10.maja se je MePZ udeležil Srečanja pevskih zborov zahodne Dolenjske v Dolenji vasi,

14.maja pa so Zimzelenke, Kofetarice in pevski zbor nastopili na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer so v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije potekali dnevi medgeneracijskega sožitja. Medgeneracijska druženja pa so potekala tudi v Kočevju. Plesne korake so v KCK  16. maja združile Zimzelenke in otroci vrtca Kekec, 28. maja pa se je društvo s plesalkami, pevskim zborom in ročnimi deli udeležilo Šolskega direndaja v OŠ Stara Cerkev.

Naj dogodek meseca pa je bil dvodnevni izlet na Rab, kjer so se naše upokojenke in upokojenci, na povabilo DU Rab in DU Zagreb, udeležili festivala » Život je lijep »  Zastopali smo Slovenijo, sodelovale pa so še: Belorusija, Bolgarija, Latvija,  Rusija, Slovaška, Ukrajina in Hrvaška. V tekmovalnem delu programa v petju in plesu je nastopila plesna skupina Zimzelenke in z odlično izvedbo uličnega plesa zasedla 3.mesto.

Članice bralnega krožka so  v prostoru za družabne igre pričele z urejanjem knjižnice društva, poimenovane Knjigoteka. Na policah se je zbralo okoli 500 knjig, ki so jih darovali naši člani in so namenjene brezplačni izposoji v želji, da vzpodbudimo kulturo branja tudi v zrelejših letih.

Konec meseca je bil namenjen zdravju, saj smo v sejni sobi društva organizirali predavanje o pomenu pravilne ustne higiene, ki ga je vodila dr. dent. medicine Jana Pezdirc.

JUNIJ                                                                                                                                                              Članice krožka ročnih del so 4.6. odšle na izlet v Mozirski Gaj in Žalec, 16. junija pa se je MePZ  z nastopom udeležil praznika slovenskega  zborovskega petja na jubilejnem 50. Taboru v Šentvidu pri Stični.

Sodelovanje s pobratenim društvom Medvode  smo 20. junija združili z izletom in se udeležili njihovega piknika na Zbiljski Dobravi. V programu so se s plesno točko predstavile Zimzelenke, prisotne pa so s skečem nasmejale Kofetarce.

22.junija smo za članice in člane našega društva organizirali piknik pri Brunarici v Dolgi vas. Za glasbo je poskrbel Andrej Bajuk, zaplesale so Zimzelenke, zapel je naš MePZ, nastopile so Kofetarce s skečem, manjkal ni niti srečolov.

JULIJ                                                                                                                                                                  Poleg rednega dela v naši pisarni, smo 8.julija v prostorih društva v sodelovanju z AMZS Kočevje organizirali predavanje na temo » Ostanite mobilni ». Predaval je član AMZS Slovenija, poudarek je bil na pravilni in varni vožnji na avtocesti in na pravilnem razvrščanju in vožnji v krožiščih.

V DSO Tržič, pa so varovancem s svojim plesom polepšale dan  naše Zimzelenke.

AVGUST                                                                                                                                                          Začetek avgusta se je tako kot vsako leto pričel s piknikom oz. srečanjem upokojencev PZDU Dolenjske in Bele Krajine v Dolenjskih Toplicah, katerega se je udeležilo 42  naših članic in članov. Po enomesečnih počitnicah so z aktivnostmi pričele v krožku ročnih del, z vajami za oktobrski koncert pa tudi pevke in pevci MePZ.

SEPTEMBER                                                                                                                                                            V letu 2019 smo v času od  10. – 17. septembra, v sodelovanju s turistično agencijo Relax,  letovali  v Zadru.  Izbor destinacije je bil odličen, vreme nam je bilo naklonjeno, po mnenju udeležencev,  je bilo to najboljše letovanje do sedaj.

V krožku ročnih del so pričele z izdelovanjem klobučkov iz blaga, ki bodo namenjeni za darila. Naredile so jih kar 200 kosov.

OKTOBER  je bil mesec druženj in nastopov.                                                                                      4.10.2019 so srečanje žena-gasilk v Črnem potoku s svojim nastopom popestrile Kofetarce in Zimzelenke, slednje pa so 17.10. zaplesale še na prireditvi KS Livold.

Dogodek, na katerega se je celo leto pripravljal naš MePZ pa ja bil 12.oktobra v Šeškovem domu, njihov že 7.samostojni koncert.  Pod vodstvom zborovodkinje Nine Skebe so predstavili pesmi slovenske narodne zabavne glasbe, v goste pa so povabili: Cirila Skebeta, MoPZ Svoboda, PK Rusalko in Romana Zupančiča.

Oktober pa je čas, ki ga naše upokojenke in upokojenci vedno pričakujejo z velikim ?, izlet v »neznano«. 18.10.2019 se jih je kar 90 zbralo na tej neznani poti, ki nas je tokrat popeljala do Novega mesta, nato do Slakovega muzeja v Mirni peči, pa do Pavčkovega muzeja v Šentjuriju, vse do kozolcev v Šentrupertu, nazadnje pa še na veseli zaključek s plesom v hotel Galaksija Trebnje.

Še eno veselo druženje pa smo na društvu pripravili 25.oktobra, ko smo na najprisrčnejše srečanje v letu povabili naše članice in člane, ki so dopolnili 85 let in več. Kar  50 se jih je odzvalo našemu vabilu, vsakemu smo ob prihodu v znak dobrodošlice pripeli rdeč nagelj iz krep papirja, ki so ga izdelale članice RD. Za obisk se jim je v pozdravnem nagovoru zahvalil naš predsednik Jože Kozina, v kulturnem programu je zaigral harmonikar Gregor Kuzma, zapele so ljudske pevke Mavrica, nekaj svojih iskrivih pesmi je prebrala naša pesnica Živka Komac, za postrežbo pa je poskrbela skupina Meri +.

Novo preobleko pa so v oktobru dobili naši panoji v sejni sobi, s foto utrinki reke Rinže, ki sta jih članici foto krožka zbirali v poletnem času.

NOVEMBER                                                                                                                                                                V začetku meseca so nas na druženje in krompirjev dan zopet povabili prijatelji DU Medvode. Po veselem sprejemu je sledila pokušina 29 krompirjevih  jedi in izlet v Škofjo loko. Izleta so se udeležile članice ročnih del ter prostovoljke in prostovoljci.

MePZ  se je 9.11. udeležil revije Jesen na podeželju, ki je bila tokrat v Predgradu, na martinovo pa so Kofetarce s priložnostnim  krstom mošta  in skečem razveselile varovance DSO Kočevje.

Na pravo martinovanje pa smo v družbi članov ZZB Kočevje, odšli 15.11.2019 v Metliko hotel Bela Krajina. Za glasbo je poskrbel Andrej Bajuk, z Uličnim plesom so večer popestrile Zimzelenke, prisotne pa so s skečem Preizkuševalec vina nasmejale Kofetarce.

27.novembra  je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal knjižni sejem. Obiskale so ga tudi članice našega bralnega krožka, poslušale  so dr.Miklavža Komelja, ki je predstavil ponatis Vodnikovih izbranih spisov.

Članice ročnih del pa so v novembru izdelovale novoletne vizitke, nastalo jih je kar 400.

DECEMBER                                                                                                                                                        Zadnji mesec je minil predvsem v pripravljanju programa  društvenih dejavnosti za leto 2020, vseeno pa ni manjkalo nastopov in družabnih srečanj.

Delovno so ga pričele članice BK, ki so 3.decembra odšle v Miklovo hišo v Ribnico na predstavitev 3 dela knjige Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače in članice ročnih del, ki so poskrbele za novoletno okrasitev društvenih prostorov.  Zimzelenke so imele od 18.-20.decembra kar tri nastope –  v vrtcu Prevole, v KCK na produkciji PK Jasmin in v DSO Tržič. Tudi Kofetarce niso počivale, s skečem Preizkuševalec vin so se 23. 12. 2019 predstavile na srečanju z županom v Mestni kavarni.

Konec leta pa smo, kot že nekaj let zapored, zaključili  na praznični 26. december s prednovoletnim druženjem v gostišču Pugelj v Ribnici. Zabaval nas je Trio Tim, plesalke so zaplesale Božični ulični ples, Kofetarce pa so uprizorile skeč Dodatni zaslužek. Večer je minil v dobrem razpoloženju, ob polnočnem šampanjcu, ognjemetu in z željami, da bo leto 2020 zdravo in uspešno.

DRUŽABNE IGRE

V novembru je bilo organizirano društveno prvenstvo v igranju remija, na katerem je nastopilo 9 igralcev in dve igralki.

IZOBRAŽEVANJE, DOPISNIŠTVO IN INFORMIRANJE

Člane smo o dogodkih informirali z obvestili na oglasnih deskah na društvu in v mestu, plakate smo dostavljali tudi poverjenikom na terenu, občasno objavljali članke v lokalnih glasilih, v Vzajemnosti in ZDUS +, vsa obvestila pa smo objavljali tudi v radijski oddaji Modri pristan, v kateri smo med drugimi gostili :

 • Dušana Kraševca – predsednik PZDU Dolenjske in Bele Krajine
 • Primoža Velikonjo – ZD Kočevje /temeljni postopki oživljanja
 • Ano Kosten – 10 let oddaje Modri pristan
 • Tino Kegelj – Zavod Jutro

In nenazadnje je tukaj še

SKUPINA  ZA POSTREŽBO, ki je v letu 2019 poskrbela, da so bile vse proslave in ostali družabni dogodki lepo postreženi.

Poročilo pripravila: Barbka Bižal Kolar

 

 

 

Društveno prvenstvo v balinanju

13. in 14. oktobra 2020 je na domačem balinišču potekalo Društveno prvenstvo v balinanju posamezno za članice in člane.

Rezultati:

ŽENSKE:  1.  Majda Klepac                                                                                                                                                          2. Bruna Volčjak                                                                                                                                                          3 . Marija Petrovčič                                                                                                                                                      4.  Vera Veselič

MOŠKI:  1. Dušan Žagar                                                                                                                                                              2. Gorazd Štricelj                                                                                                                                                        3. Ivan Novak                                                                                                                                                                4. Franci Miklič                                                                                                                                                              5. Dušan Kuk                                                                                                                                                                  6. Anton Jalovec

Podatke je posredoval vodja tekmovanja Ivan Novak.

Otvoritev balinišča

V sredo 30.9.2020 je na DU Kočevje potekala otvoritev nove dodatne steze balinišča. Sedaj  bo lažje organizirati razna tekmovanja, katera na eni sami stezi, sedaj niso bila mogoča. S finančno pomočjo Občine Kočevje in z velikim številom opravljenih prostovoljnih ur članov društva, je društvo tako prišlo do potrebne dodatne steze balinišča.

Ob tej priložnosti je potekal tudi turnir, na katerem so nastopile štiri ekipe društva.
REZULTAti.
1. mesto DU 1  v sestavi : Franc Miklič, Dušan Žagar, Anton Žagar
2. mesto  DU 2  v sestavi  : Gorazd Štricelj, Anton Jalovec, Jože Henigman
3. mesto  DU  3 v sestavi : Vera Veselič, Bruna Volčjak, Marija Petrovčič in Ivan Novak
4. mesto  DU  4 v sestavi : Dore Goljevšček, Milena Perko, Majda Klepac in Jože Krapež
Najboljša igralka turnirja  je bila Vera Veselič, najboljši igralec pa Dušan Žagar.
Zapisal: Jože Kozina