Arhivi Kategorije: Gospodarsko stanovanjsko področje

Natečaj za najem najemnega stanovanja za leto 2022

Na osnovi 15. člena Pravil za oddajanje namenskih najemnih stanovanj v najem, komisija za gospodarske in stanovanjske zadeve pri Društvu upokojencev Kočevje

RAZPISUJE NATEČAJ ZA DOLOČITEV PREDNOSTNE LISTE PROSILCEV ZA NAJEM
NAMENSKEGA NAJEMNEGA STANOVANJA ZA LETO 2022

1. Do najema namenskega najemnega stanovanja je upravičen prosilec, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:

 •   je oseba s statusom upokojenca ali druga starejša oseba, praviloma stara nad 65 let
 •  je njegovo zdravstveno stanje takšno, da mu omogoča samostojno bivanje v
  stanovanju
 •  je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in ostale
  stroške, ki so vezani na najem stanovanja (dohodkovni cenzus)

2. Pri določitvi prednostnega vrstnega reda za pridobitev konkretnega stanovanja v
najem se praviloma upoštevajo naslednji kriteriji:

 •  stanovanjski status in stanovanjske razmere prosilca
 • zdravstveno stanje prosilca
 •  status starostnega upokojenca in starost prosilca
 • stalno prebivališče na območju, kjer se nahaja stanovanje
 •  t.i. čakalna doba na najem stanovanja v lasti Nepremičninskega sklada.

3. Prosilci za uvrstitev na prednostni vrstni red podajo pisno vlogo in izpolnijo obrazec, ki ga prejmejo v pisarni Društva upokojencev Kočevje, Reška cesta 5 in sicer v
ponedeljek od 9.00 do 12.00 ure ali v četrtek od 14.00 do 17.00 ure.

4. Rok, v katerem lahko prosilci oddajo pisno vlogo za uvrstitev na prednostno listo za
najem stanovanja je 30 dni od objave razpisa, to je do 29. decembra 2021.

5. Prosilci bodo o uvrstitvi na prednostno listo obveščeni v 15 dneh po izteku razpisa.

6. Vsa pojasnila o navedenem razpisu lahko zainteresirani prejmejo v pisarni Društva
upokojencev Kočevje na Reški cesti 5.

Kočevje, 29.11.2021                                                                                        Predsednik komisije:                                                                                                                                                            Anton Vovko l.r.

Vila KRAULAND – naš drugi dom

Velik poudarek pa smo v letu 2021 namenili tudi ureditvi okolice.  Največja investicija je bila izgradnja lastnega  parkirišča, na štoru podrte smreke in okoli njega pa urejamo
” dnevno sobo na prostem”, kjer bomo v poletnih mesecih lahko posedeli in poklepetali. Mizo in klopi nam bodo v sklopu medgeneracijskega sodelovanja izdelali učenci mizarji Gimnazije in srednje šole Kočevje.
 Dela  na parkirišču so potekala skozi celo poletje. Za izkop in utrditev zemljišča je poskrbelo  podjetje Konte d.o.o., vsa ostala  pomožna oz. gradbena dela pa so opravili naši člani sami, naredili so  kar 160 prostovoljnih ur.
 
V mesecu novembru so bila dela na parkirišču zaključena.  Vrtnarstvo Šoštarko je poskrbelo še za zasaditev grmičkov, tudi miza in klopi so narejene, vendar bomo njihovo postavitev na plano prestavili na pomlad.
Lepa in barvita jesen pa je čas, ko je potrebno še enkrat obrezati živo mejo in odstraniti odpadlo listje. Štefan in Ivan sta izkoristila lepo vreme in poskrbela za lepo in urejeno okolico naše stavbe.
                                                         POSPRAVLJENO
Za opravljeno delo  HVALA !!!                                               
                                                                                                              Predsednica 
                                                                                                         Barbka Bižal Kolar