SO LETA MINILA……..Krožek ročnih del …..7 del

KRONOLOŠKI ZAPIS O DELU KROŽKA ROČNIH DEL

Zbrala in zapisala Olga Mohar, vodja krožka od leta 2001 do leta 2008

Ob ustanovitvi društva so si upokojenci s kramljanjem o različnih dogodkih krajšali čas. Na društvo so prihajale tudi ženske, s seboj prinesle pletilke in pletiva, si pogosto izmenjavale vzorce, včasih pa tudi kuharske recepte. Začele so razmišljati o ustanovitvi krožka. Ideja se je uresničila – združile so se v krožek ročnih del, ki ga je vodila Olga Ožbolt vse do leta 2001, ko je vodenje prevzela Olga Mohar.

V krožku je sodelovalo do 30 članic. Lepih izdelkov je bilo vedno več, zato so sklenile to razstaviti in pokazati širšemu občinstvu.

Leto 1982                                                                                                                                                                       Prva razstava, o kateri je ohranjen zapis, je bila v pritličju-v sejni sobi društva. Prostor je bil skromen, vendar so lični izdelki prostor prostor popolnoma spremenili.                                        Tedanji predsednik društva je zapisal, da si je razstavo ogledalo preko 500 občanov. V knjigo je vpisanih 306 obiskovalcev, ker se mnogi niso vpisali.

Leto 1983                                                                                                                                                                      Že naslednje leto so pridne članice zopet pripravile razstavo v prostorih društva. Poleg izdelkov ročnih del so razstavljale tudi najrazličnejše pecivo, ki so ga napekle doma.                Predsednik društva Franc Oberč je zapisal: razstavljalo je 18 razstavljavk, ki so razstavile 140 izdelkov in pecivo; vpisanih je 378 obiskovalcev; ocenili smo jih na okrog 750, ker se mnogi niso vpisali.

Leto 1984                                                                                                                                                                      Zapis o razstavi ročnih del leta 1984 v Likovnem salonu je zapisala Nelka Klun. Razstavljale so v počastitev praznika slovenskih upokojencev – 26. julija.

Leto 1985                                                                                                                                                                      Že naslednje leto so članice krožka ponovno razstavljale v Likovnem salonu in zopet v počastitev praznika slovenskih upokojencev – 26.julija. O razstavi je kratek zapis prispevala Nelka Klun.

Svoje izdelke so članice krožka ročnih del postavile na ogled (v počastitev dneva upokojencev) še v letih 1986, 1987 in 1988.

Leta 1989 so razstavljale v mesecu septembru. Junija, v času dopustov, je bilo težje pripraviti razstavo. Tudi zaradi obveščanja je bil jesenski čas primernejši.

O razstavi v letih 1986, 1987, 1988 in 1989 je kratko zapisala Rezka Lavrič, tedanja tajnica društva.

Ob otvoritvi razstave leta 1989 je tedanji predsednik društva Jože Svete zapisal: “Iz razstavljenih izdelkov kar diha ljubezen, s katero so bili napravljeni. Čestitam in hvala vam.”

Leta 1990 si je razstavo ogledalo zelo veliko ljudi. Evidenca vpisov obiskovalcev obsega 14 strani. To dokazuje, da so se razstavljavke odločile pravilno in razstavo ponovno pripravile v jesenskem času.

Napisanih je bilo veliko vzpodbudnih pohval. Ena od obiskovalk je zapisala: ” V Kočevju je lepo. Tu imam dobro prijateljico. Povabila me je na ogled razstave. Res lepe so vse stvari , ki pridna ženska roka jih stori. Prišla sem iz Tržiča, a ni mi žal niti beliča.”

Leta 1991 je o razstavi predsednik društva Jože Svete zapisal: “To ni le prikaz ročnih spretnosti, marveč združitev ogromne potrpežljivosti in ljubezni do ustvarjanja”. Razstavo si je zopet ogledalo veliko obiskovalcev.

Leta 1992 smo članice poleg izdelkov ročnih del razstavljale tudi različno pecivo po receptih naših babic. Ob številnem obisku si si nekateri zapisali tudi recepte razstavljenega peciva.

Predsednik Jože Svete je zapisal: “Ni potrebno, da človek v starejših letih zapade v otopelost in brezbrižnost. Nasprotno! Še vedno lahko izkazuje svoje sposobnosti in zrelo ustvarjalnost. To potrjuje tudi razstava”.

Leta 1994 smo, kot je bilo že  ustaljeno, razstavljale v jesenskem času v Likovnem salonu. Ob tej razstavi je Poldka Hrovatin prvič zapisala seznam razstavljavk in izdelala podrobno analizo ter zapisala: Razstavljalo je 53 razstavljavk, razstavljenih je bilo 232 izdelkov, vpisanih obiskovalcev 350, vendar se mnogi tudi tokrat niso vpisali.

Leta 1996 je razstava ponudila polega že ustaljenih izdelkov še lončene posode, pecivo in starejše kuharske knjige.  Na razstavi so sodelovale tudi članice Društva podeželskih žena Kočevje. Zapis takratne članice tega društva: “Zelo vzpodbudno za ohranjanje kočevske prepoznavnosti. Lepo, da sodelujemo tudi žene s podeželja”.

Razstavljenih je bilo: 204 kosi ročnih del, 22 lončenih posod, 18 kuharskih knjig, 94 vrst različnega peciva, potic in kruha. Razstavljalo je 61 članic.

 V letu 1998 je bilo na septembrski razstavi razstavljenih okrog 330 kvačkanih in vezenih izdelkov, ki jih je postavilo na ogled 33 članic. Predsednik je zapisal: “Če boste tako nadaljevale, boste dokazale, da ste generacija, ki zna in hoče. Predsednica društvenih dejavnosti Poldka Hrovatin je zapisala: “Iz besed, ki so jih obiskovalci razstave zapisali v knjigo vtisov, mislim, da so naše razstave v ponos Društvu upokojencev Kočevje in vsem članom društva. Lahko so v ponos mestu Kočevje”.

Leta 2001 smo se na  društvu odločili k sodelovanju povabiti tudi nečlane, ki ustvarjajo doma različne izdelke. Tako je bilo na razstavi poleg izdelkov krožka ročnih del prikazanih mnogo izdelkov, pri katerih so ustvarjalci uporabljali različno orodje in različne materiale. Na razstavo so vabili tile verzi.

Tanke,  debele                                                                                                                                                               nitke so bele med prsti hitele,                                                                                                                               se v pletilke, igle in kvačke ujele,                                                                                                                         smo naše ideje spretno povezale,                                                                                                                       tako so nove stvaritve nastale.                                                                                                                             Barve, pletiva, les, dleta, kladiva                                                                                                                         so v spretnih se rokah vrteli.                                                                                                                                   sedaj oglejte si to,                                                                                                                                                       kar izpod naših rok je prišlo.

Leta 2003  je bila razstava organizirana v mesecu oktobru, v času, ko potekajo prireditve v čast občinskega praznika.  Predsednik  društva Feliks Žagar je v uvodnem nagovoru povedal, da poleg članic krožka ročnih del razstavljajo tudi upokojenci, ki svoje ideje in potrebe po ustvarjanju uresničujejo izven krožka – torej doma. Na razstavi so bili prikazani različni izdelki, izdelani iz naravnih materialov. Samo nekaj primerov: Anton Benčina je razstavljal čudovite lesene skulpture, Franc Kromar maketo kočevskega gradu (za katerega je porabil približno 1700 ur dela) in še vrsto drugih predmetov iz lesa, Marjan Zupančič izdelke iz šibja in viter ( pleten koš je podaril gojencem Želve), zakonca Merhar med in izdelke iz medu v različnih darilnih aranžmajih ter izdelke iz polhovih kožic.

Prvič so bili razstavljeni tudi pokali, ki so jih člani društva prejeli za svoje dosežke na športnem področju v zadnjih dveh letih.

Svoje izdelke so na ogled prvič postavili tudi gojenci Varstvenega delovnega centra Želva , enota Kočevje. Res so za marsikaj prikrajšani, vendar pa tudi veliko zmorejo. Življenje jim kljub drugačnosti ponuja trenutke sreče in zadovoljstva.

Zabeleženi podatki povedo, da je 322 izdelkov prikazalo 35 razstavljavcev.

Leta 2005 je bila razstava tudi v mesecu oktobru, v času praznovanja občinskega praznika in prvič v prostorih društva. Na primeren in estetski način razporejeni izdelki so polepšali prostore društva in jim nadeli še lepši videz. Vse od leta 1984 so bile razstave prikazane v Likovnem salonu. Prostor je brez vsake opreme in v celoti neprimeren za ta namen ( ni vode, sanitarij, ogrevanja ). Zato je bilo vse potrebno za razstavo pripeljati ali prinesti od drugod. Pri urejanju prostora so vedno sodelovale članice in pa Vlado Kočevar, ki je opravil vsa težja dela.

Na razstavi v društvenih prostorih je sodelovalo nekaj moških razstavljavcev, ki so tudi pomagali pri postavitvi le-te. Prvič je razstavljal Anton Križ, ki je na ogled postavil svoje izdelke iz lesa – sklede, skulpture in celo nekaj portretov.  Razstavljala sta tudi Anton Benčina – lesene skulpture in Franc Kromar – maketo stare kočevske vasi Jelendol.  Razstavljenih je bilo 326 izdelkov od 32 razstavljavcev in razstavljavk. Razni drobni predmeti in dodatki za dekoracijo so olepšali prostore. odziv obiskovalcev je bil izjemen, bili so navdušeni nad prikazanim, predvsem pa so članice in člani društva dokazali svojo aktivnost. Ob otvoritvi razstave je predsednica komisije za društvene dejavnosti Ana Kosten dejala: “Ko nam je v zibel položena nadarjenost, pridnost, spretnost in ko nam že v ranih letih življenje pošlje naproti mentorja in vzornika, nastane to, kar je danes tu pred nami. Pridne roke in bister um se zlijeta v eno in neumorno ustvarjata novo podobo umetnine trajnega pomena in sledi. Nešteto misli, idej in ur dela je vtkanih v te lepote spretnih rok. Pred nami so dela mamic, babic, gospodinj, umetnic, zastopana pa je tudi moška stran umetnikov, kar nam je v posebno čast”.

Razstavi je bila dana tudi primerna odmevnost. Članki in slike so bili objavljeni v časopisih Delo, Dolenjski list, Vzajemnost, pogovor z mentorico Olgo Mohar pa tudi na radiu Univox. V otvoritvenem delu je bil izveden kulturni program, v katerem so sodelovali: vokalna skupina Odmev, kantavtor Roman Zupančič in pesnica Živka Komac.

  Leto 2007 je bilo nekaj posebnega. Razstava je bila organizirana zopet v prostorih društva, k razstavi izdelkov pa so bili povabljeni in so poleg članic  in članov društva ter ostalih upokojencev razstavljali še: gojenci Želve, oskrbovanci Doma starejših občanov Kočevje in drugi povabljeni. Razstavljeni so bili tudi pokali, ki so jih športniki prejeli za dosežke zadnjih dveh let.

Na ogled je bilo postavljenih 325 izdelkov od 38 razstavljavcev. V kratkem kulturnem programu so sodelovale  pevke vokalne skupine Odmev pod vodstvom Olge Ožbolt.                Otvoritve razstave so se udeležili tudi povabljeni gostje:                                                                          predsednica ZDUS Slovenije dr. Mateja Kožuh Novak,                                                                              predsednik PZDU Dolenjske in Bele Krajine Jože Jazbec,                                                                        župan Občine Kočevje in poslanec v DZ Janko Veber s soprogo,                                                          predsedniki sosednjih društev upokojencev.

Ob otvoritvi in ogledu razstave je bilo izrečenih in napisanih veliko lepih misli in želja za nadaljnje ustvarjanje. Povzemamo le nekatere:                                                                                          Dr. Mateja Kožuh Novak je zapisala: “Veselim se dela s tako aktivnimi ljudmi”.                              Jože Jazbec je dejal: “Sem prijetno presenečen. Slišal sem, da ste zelo aktivni na vseh področjih, a razstava in urejenost stavbe me je očarala”.                                                                          Misli nekaterih obiskovalcev: “Danes siv, vlažen dan – v tej stavbi slikovit, žareč”. “Razstavljavci ste mi polepšali dan in napolnili dušo”.                                                                              “Splačalo se je pripeljati iz Gradišča nad Pijavo Gorico”.                                                                          “Postoj obiskovalec in si oglej ta čudovita dela”.                                                                                        “Prečudovito. Izdelkov se ne morem in ne morem nagledati”.                                                             “Iskrene čestitke zlatim rokam. Ostajam brez besed”.                                                                              “Drage razstavljavke, občudujem vašo spretnost”.                                                                                     “Sem prvič v vaših prostorih. Resnično je čudovito”.

Leto 2008                                                                                  Na pobudo predsednice ZDU Slovenije dr. Mateje Kožuh Novak, ki je ocenila, da Društvo upokojencev Kočevje zna in zmore prikazati svoje aktivnosti tudi na področju razstav izdelkov članov društva in drugih, je bila v letu 2008 – letu medgeneracijskega sodelovanja organizirana razstava na to temo. Naslov razstave je bil DEDKI, BABICE IN VNUKI RAZSTAVLJAJO. Razstavljali so: otroci iz vrtca Stara Cerkev, učenci Osnovne šole Stara Cerkev, gojenci Želve- enota Kočevje, mladi slikarji – srednja generacija- pod vodstvom gospe Marije Mestek, društvo Šent- enota Kočevje, člani društva upokojencev Kočevje, dedki in babice, ki ustvarjajo doma, Dušan Remih iz Gorenja-makete letal, oskrbovanke Doma starejših občanov Kočevje.

Z vključitvijo vseh generacij so bili razstavljeni številni izdelki. O tem je napravljen popis izdelkov in seznam razstavljavk in razstavljavcev. Ob otvoritvi je pozdravne besede spregovorila nova predsednica društva Ana Kosten, po razstavnem prostoru pa je obiskovalce popeljala Olga Mohar. Zelo prisrčna pesmica CICIOLIMPIADA, ki jo je zapel cicibanček Gašper Žagar, je vzpostavila povezanost z najmlajšimi.

   V knjigo vtisov so obiskovalci zapisali mnogo lepih in pohvalnih besed, kot so:                             – Vso pohvalo organizatorjem in razstavljavcem za raznoliko in zahtevno razstavo.                    – Spoštovani ustvarjalci vseh generacij: pomembno je ohraniti znanje in ga tudi prenašati naslednjim rodovom. Hvala za  čudovito razstavo, hvala za prijetno prireditev, ki smo je bili deležni v Šeškovem domu.                                                                                                                                    – Želim vam veliko uspeha še naprej in iskreno vam čestitam za opravljeno delo – Darja Delač Felda, podžupanja Občine Kočevje.                                                                                                       – Razstava je enkratna, ker povezuje ustvarjalnost vseh generacij in prikazuje umetniški razvoj od otroštva do jeseni življenja.                                                                                                                 -Ustvarjam z namenom, da bi ohranil zapuščino naših prednikov.

Ponedeljek , 29. september, je bil lep dan. Organizatorji in razstavljavci so iz čudovitih izdelkov znali ustvariti lepoto medgeneracijskega povezovanja. Ob zaključku je predsednica društva Ana Kosten v knjigo vtisov zapisala: “Vzpodbujeni s strani ZDUS in PZDU Dolenjske smo organizirali to razstavo, katero so obiskovalci lepo sprejeli. Pohvaljeni smo bili od predsednice ZDUS dr. Mateje Kožuh Novak in predsednika PZDU Dolenjske in Bele Krajine Jožeta Jazbeca. Posebej so bili navdušeni z ogledom kulturnega programa vseh generacij v Šeškovem domu. Veseli smo, da nam je uspelo prikazati skupno sodelovanje in povezovanje vseh generacij, hkrati pa predstaviti naše društvo, njegove aktivnosti in dejavnosti ter s tem izstopiti iz povprečja. Zahvaljujem se vsem razstavljavcem in nastopajočim za čudovito razstavo in zelo odmeven kulturni nastop v polni dvorani Šeškovega doma v Kočevju”.

Svoje misli je vodja krožka ročnih del Olga Mohar takole zaključila:                                                     “Je čas za delo in čas, ko se za opravljeno delo zahvalimo. Mislim, da je v letu, ko praznujemo 60 let delovanja društva, primeren čas za to. Mnogo let smo delale skupaj in uresničevale zastavljene cilje po programih društva. Vsem članicam, ki ste vestno obiskovale krožek, pomagale pri postavitvah razstav, pri dežurstvih, pripravi peciva in strežbi, se iskreno zahvaljujem za sodelovanje in pomoč. Za pomoč pri strežbi in pospravljanju se posebej zahvaljujem Mariji-Meri Kočevar, za opravljena vsa težja dela pa Vladu Kočevarju.

Naše druženje naj vsem “krožkaricam” ostane v prijetnem spominu. Preveč vas je, da bi se zahvalila vsaki posebej, pa vendar bi izpostavila nekatere. Sodelavke, ki so sodelovale na vseh razstavah, so: aranžerka Marija Bauer, Marija Henigman, Poldka Hrovatin in Olga Ožbolt ter članice vokalne skupine Odmev. Slednjim še posebna hvala za sodelovanje v kulturnih programih ob otvoritvah razstav”.

 

DELO KROŽKA ROČNIH DEL IN KLEKLJARSKE SEKCIJE            V ČASU OD 2011 – 2020

Mentorica krožka Tatjana Novak

V našem društvu upokojencev se zavedamo kako pomembne so aktivnosti posameznika v zrelih letih, ker ohranjajo psihične in fizične sposobnosti. Za kvalitetno preživljanje tretjega življenjskega obdobja je dobro, da se posameznik vključi v kakšno dejavnost in krožek ročnih del je ena izmed njih. Hkrati pa s krožkom skušamo ohranjati kulturno dediščino v raznih ročnih spretnostih in tehnikah. Udeleženkam omogoča druženje, prenos znanja in vsaka si s svojo kreativnostjo pričara lep dan v društvenih prostorih. Članice krožka povezuje ljubezen do ustvarjanja s kvačko, iglo, pletilkami, kleklji. Lotimo pa se tudi drugih, modernih tehnik, saj se na trgu dobijo različni materiali za ustvarjanje. Nam pa idej nikoli ne zmanjka!

V okviru krožka deluje tudi klekljarska sekcija, ki jo je od jeseni leta 2011 pa do 2019 uspešno vodila ga. Francka Pantar. Vsako leto načrtujemo aktivnosti in delavnice, stalno pa je v programu naslednje:                                                                                                                                        – izdelava priložnostnih daril za obiskovalce proslave ob dnevu žena,                                              – pletenje copatk za novorojenčke občine Kočevje – projekt poteka od leta 201,                          – stalne razstave in prikaz dela krožka na panojih v sejni sobi in avli stavbe društva,                  – izdelava novoletnih vizitk za potrebe društva – preko 300 kosov,                                                        -krasitev prostorov ob raznih dogodkih, proslavah na društvu in v novoletnem vzdušju.

V tem desetletnem obdobju leta 2012, 2014, 2016 in 2018 je krožek izpeljal štiri razstave ročnih del in umetniških stvaritev upokojencev občine Kočevje. K razstavljanju povabimo še obmejne občine, društva kot je ŠENT, Društvo invalidov, VDC Želva, DSO Kočevje. V pripravo takih razstav je vloženega veliko dela in truda vseh članic krožka. Ogleda si jih veliko število obiskovalcev, vsem je všeč prikazano in želijo, da nadaljujemo z delom, da na ta način ohranjamo našo dediščino ter da pokažemo spretnost in znanje naših ljudi (povzeto iz knjige vtisov). Ponujajo pa tudi vpogled v raznolikost in barvitost izdelkov, ki jih upokojenci izdelujejo doma ali v okviru društvene dejavnosti.

Predvsem bi izpostavila razstavi leta 2012 in 2018. Razstava leta 2012 (od 21. do 24.sept.), je bila pripravljena v počastitev 4. srečanja prostovoljcev v projektu Starejši za starejše. Srečanja se je udeležil predsednik države RS Danilo Türk s soprogo Barbaro Türk. Krožek jima je pripravil priložnostno darilo, gospa Barbara pa si je tudi ogledala našo razstavo. Za vse udeležence srečanja smo članice krožka pripravile suhe šopke, približno 400.

Razstava leta 2018 ( od 23.10. do 26.10) je bila posvečena ” Evropskemu letu kulturne dediščine”, saj je ustvarjanje naših upokojencev velika zakladnica idej in izdelkov, ki se tako prenašajo iz roda v rod. Pokazale smo, kako smo obeležile ” Svetovni dan čebel” 20.maj. Nastalo je veliko kvačkanih čebelic, izdelkov iz voska. To je bilo prikazano tudi v Turističnem društvu Kočevje in “medenem zajtrku” na ploščadi ter na stojnici DU Kčevje v Dolenjskih Toplicah na pikniku upokojencev dolenjske regije in Bele Krajine. Prvič smo na razstavi pokazali našo maskoto – kvačkane medvedke.

Veliko smo se posvetile projektu Deklica ljudskih src. Jeseni leta 2014 smo se srečali na dialoški delavnici z Lelo B. Njatin, pisateljico in performerko, vsestransko umetnico, ki izhaja iz Kočevja. Predstavila nam je projekt Deklica ljudskih src v okviru programa IO JSKD Kočevje, ki ga je zasnovala prav ona. Za osnovo ji je služil vodnjak v središču mesta s skulpturo Staneta Jarma Deklica s piščalko, oziroma kot izhodišče za razmišljanje o razmerju med umetniško in ljudsko ustvarjalnostjo. V tem kontekstu smo se članice krožka lotile ustvarjanja motiva deklice.   Za podlago nam je služila njena mapa s predlogami za ročna dela. Nastali so različni izdelki: Kvačkani, vezeni motivi, trganke iz papirja in najprej so bili na ogled na panojih v avli društva. K izdelovanju motiva je pristopila tudi klekljarska sekcija. Junija 2017 nas je Lela B. Njatin povabila k sodelovanju na njeni razstavi v Slovenskem etnografskem muzeju v Ljubljani, kjer smo imeli svoj razstavni kotiček. To sodelovanje smo predstavili še na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani in o tem je poročala tudi revija Vzajemnost. Projekt smo predstavili še na razstavi v Knjižnici Kočevje od 5.3. do 31.3.2018 z možnostjo uporabe motiva deklice s piščalko ( majice, vrečke, razne aplikacije).

Vse članice krožka smo bile vesele tega sodelovanja, saj smo čutile, da je naše delo pomembno, ker ustvarjamo s srcem kot “pravi umetniki”, amaterji. S tem pa tudi bogatimo zakladnico ljudskega izročila na Kočevskem.

Lepo sodelujemo z DU Medvode oziroma z njihovo skupino za ročna dela, ustvarjalne delavnice in slikanje. Izmenjujemo si izkušnje, razne delavnice, se medsebojno obiskujemo: ko pripravi društvo razstavo, ali gremo na izlet ali piknik. Razvilo se je tesno sodelovanje, ki je preraslo v pobratenje društev.

Tudi z DU Loški Potok smo sodelovali z razstavo naših izdelkov 10.3.2017, njihove rokodelke pa so nam prikazale in naučile servietne tehnike na lesenih pladnjih in šatuljah. Dve članici krožka pa sta bili na delavnici pečenja kuheljnov in izdelave rož iz oblancev.

Sodelujemo tudi z Domom starejših občanov Kočevje. Kot prostovoljke rokodelke pripravimo in vodimo delavnice ( po dve delavnici skoraj vsako leto), ki so primerne za njihove oskrbovance pod okriljem Ljudske univerze Kočevje.

Z LU Kočevje smo članice krožka jeseni leta 2017 sodelovale z njihovo skupino, ko smo skupaj pletle ali kvačkale z volno roza odtenkom in tako obeležile dan boja proti raku na dojkah. Z izdelki smo okrasile staro vrbo pri tržnici .

V tednu ljubiteljske kulture 12.5.2017 je LU pripravila predstavitev društva in krožka v kavarni v Nami. Rokodelke smo pokazale nekaj izdelkov. Prireditev je popestrila še pevska skupina Mavrica in je lepo uspela. Izvedle pa smo tudi pet delavnic za vaške skupnosti v okviru projekta “Oživljanje podeželja”: V Mahovniku nizanje perlic, v Ložinah recikliranje džinsa, v Klinji vasi recikliranje obutve in v Črnem potoku in Mozlju pletenje in kvačkanje. Najbolj sta bili obiskani delavnici v Ložinah in Klinji vasi.

Povezujemo se tudi s šolami v občini, največkrat pa z OŠ Stara Cerkev. Leta 2014 smo skupaj z učenci sodelovali v projektu Unicefa “Punčka iz cunj”. Izdelali smo preko 20 lutk, s tem da smo krožkarice sešile trup  in jih oblekle, učenci pa obraz in lasuljo. Šola je potem lutke predala Unicefu Slovenija. Skoraj vsako leto nas šola povabi k sodelovanju, me pa rade pripravimo primerne delavnice za učence in njihove starše. Na “Noči s knjigo” pa smo z učenci celo pekle medenjake za posladek ob čaju. Tako se lepo medgeneracijsko družimo.

Vsa leta od 2011 do 2018 je bil krožek ročnih del prisoten na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, ki se je odvijal jeseni v Cankarjevem domu v Ljubljani. ZDUS nam je namenil stojnico za razstavljanje, me pa smo vedno pripravile še delavnico za obiskovalce festivala in pokazale kaj ustvarjamo. ZDUS je leta 2019 dogajanje preselil na Gospodarsko razstavišče. Poudarek naj bi bil na “stičišču generacij”, bolj po meri upokojencem in manj “skomercializiran”. Krožek ni sodeloval, ker je bil prostor za delavnice namenjen samo enemu krožku iz regije. Smo pa bili povabljeni k sodelovanju v letu 2020, a je dogodek zaradi pandemije prestavljen.

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani se je krožek predstavil v jeseni 2018 ob podelitvi priznanja ZDUS-a za uspešno delo DU Kočevje. Na stojnici so bili izdelki v rdeči in beli barvi. Obiskal pa nas je tudi tedanji predsednik vlade Marjan Šarec- prispevek o tem je bil na POP TV. Delo krožka se je spomladi 2020 ustavilo. Rokodelke smo se odločile, da bo vsaka ustvarjala doma, individualno. Koncem meseca maja se je nekaj rokodelk srečalo v parku pri društvu. S seboj smo prinesle izdelke, ki so nastali v karanteni in se spodbujale med seboj.

Med poletjem je na kopališču ob jezeru spontano nastala mala razstava izdelkov na prostem, saj smo se tu srečale nekatere rokodelke in upokojenke. Ta postavitev ( skoraj dva meseca) pod krošnjami je bila večini všeč in je ni nihče poškodoval.                                                   Načrtujemo še postavitev razstave izdelkov v izložbah opuščenih trgovin v središču mesta v počastitev 70-letnice društva.

Želim si, da krožek ročnih del še naprej z izdelki in ustvarjalnimi delavnicami k promociji krožka in Društva upokojencev Kočevje.

Se nadaljuje…………………………. , spremljajte nas na sprehodu skozi čas.

 

 

(Visited 164 times, 1 visits today)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja